Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Vokaler

Det syriska alfabetet har totalt fem vokaler som skrivs över konsonanterna:

Ftoḥo A ܰ
Zqofo O ܳ
Rboṣo E ܶ
Ḥboṣo I ܺ
Cṣoṣo U ܽ

Ett nytt vokalsystem har utvecklats för surayt eftersom denna varietet skiljer sig från det klassiska systemet i flera punkter. Vokalerna skrivs alltid i surayt, till skillnad från klassisk syriska. Vokalerna är en del av alfabetet och antar en etablerad position; de skrivs över konsonanter och därmed utgör en stavelse. Tecknen för de korta vokalerna Ftoḥo  /ä ܱ / och Rboṣo /ë  ܷ/ (schwa) skrivs under respektive konsonanter.

Vokaltecken över konsonanterna

Ftoḥo A ܰ
Zqofo O ܳ
Rboṣo E ܶ

Vokaltecken under konsonanterna

Ftoḥo karyo kort /a/ (= ä) ܱ
Rboṣo karyo kort /e/ (Schwa = Ëë) ܷ

Vokalerna /u ܘ / och /i ܝ/ kommer främst till uttryck genom bokstäverna /w ܘ / och /y ܝ /. Vokaltecknen Ḥboṣo /i ܺ / och Cṣoṣo /u ܽ / används inte i surayt.

Ḥboṣo ܺ i ܝ
Cṣoṣo ܽ u ܘ

Exempel:

rišo huvud ܪܝܫܐ
briṯo värld ܒܪܝܬܼܐ
šuro vägg ܫܘܪܐ
malkuṯo rike, kungadöme ܡܰܠܟܘܬܼܐ

En översikt över vokaler och deras tecken:

A a arnuwo kanin ܐܰܪܢܘܘܳܐ ܰ
Ä ä ġäläbe många ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܱ
O o oṯo tecken, symbol ܐܳܬ݂ܐ ܳ
E e emo mor ܐܶܡܐ ܶ
Ë ë ëšmo namn ܐܷܫܡܐ ܷ
I i iḏo hand ܐܝܕ݂ܐ ܝ
U u ucdo nu ܐܘܥܕܐ ܘ