Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Grammatik 4

a) Grammatiskt genus

Surayt har två grammatiska genus: maskulinum (förkortas: m) och femininum (förkortas: f). Både substantiv och adjektiv kan förekomma antingen i singularis (förkortad: sg.) eller i pluralis (förkortad: pl.). Feminina ord slutar normalt på antingen -to ـܬܐ/-ṯo ـܬ̣ܐ:

camṯo faster ܥܰܡܬ݂ܐ
ṭawto bra (f.) ܛܰܘܬܐ
Nomen i maskulinum singular slutar på -o ـܐ:
cammo farbror ܥܰܡܡܐ
ṭawwo bra (m.) ܛܰܘܘܐ
Undantaget från denna regel är feminina nomen som slutar på -o ـܐ och maskulina nomen som slutar på -to ـܬܐ: Feminin: -o ـܐ
i emo modern ܐܝ ܐܶܡܐ
i dado farbroderns maka ܐܝ ܕܰܕܐ
i dukano affären ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ
Feminina ord som slutar på -o ـܐ betecknar feminina varelser, parvis förekommande kroppsdelar, eller är lånord. Maskulin: -to ـܬܐ
u bayto huset ܐܘ ܒܰܝܬܐ
u mawto döden ܐܘ ܡܰܘܬܐ

Ändelsen /t ܬ/ i de maskulina orden ovan är en del av ordstammen och överensstämmer således enbart genom tillfällighet med femininändelsen. Genus på alla nomen är tydligt markerat genom bestämda artikeln.

 

b) Kopulan

Surayt saknar verbet att vara. Istället används en kort form av personpronomenet, så kallad enklitisk kopula, som läggs till respektive ord eller fras:

  Singular Plural
1. Person no (jag) är ܢܐ na (vi) är ܢܰܐ
2. Person hat (du) är ܗܰܬ hatu (ni) är ܗܰܬܘ
3. Person yo (han, hon) är ܝܐ ne (de) är ܢܶܐ
Exempel:
arbci ëšne yo han/hon är fyrtio år gammal ܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ
b Ṭurcabdin ne de är i Turabdin ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܢܶܐ
gawire na vi är gifta ܓܰܘܝܪܶܐ ܢܰܐ
qašto hat du är en mor-/farmor ܩܰܫܬܐ ܗܰܬ