Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ

admo

blod

ܐܰܕܡܐ

adṣafro

imorse

ܐܰܕܨܰܦܪܐ

aṯto: i aṯto d aḥuni

hustru: hustrun till min bror / min brors fru

ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ

aydarbo hat?

Hur mår du?

ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟

barёḥme

svåger

ܒܰܪܷܚܡܶܐ

beṯ krihe

sjukhus

ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

bramšël

igår kväll

ܒܪܰܡܫܷܠ

camaliye

operation

ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

camšira

sköterska

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

darmone

medicin

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

fëlim / ṣërto

röntgenbild

ܦܷܠܝܡ :ܨܷܪܬܐ

gawloco du lebo

illamående

ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

grošo d admo

blodprov

ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

gušmi komarcal

min kropp skakar

ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ

ḥapṯo, ḥappoṯe

tablett, tabletter

ܚܰܦ̇ܬ݂ܐ : ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ

hedi hedi

sakta men säkert

ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ

ḥëmto

frossa (feber)

ܚܷܡܬܐ

hiw (Ip) ele

det gavs till honom, han fick

ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ

ḥulmono

hälsa

ܚܘܠܡܳܢܐ

hway moro l ruḥux

ta hand om dig (m.)!

ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂

kale, f. kala

här är han, här är hon

ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ

kayiwo, f. kayuto, Pl. kayiwe

(m./f. sg.) sjuk, (pl.) sjuka

ܟܰܝـܝܘܐ

kefo, Pl. kefe

sten, stenar

ܟܶܦܐ، ܟܶܦܶܐ̤

këtli ḥëmto

jag har frossa

ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ

kewo du gawo

magbesvär

ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

kewo du ḥaṣo

ryggbesvär

ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

kewo du lebo

hjärtbesvär

ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

komaḥëkyo (III)

hon berättar

ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ

komaḥësno (III) b ruḥi

jag känner mig

ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ

komašërno (III)

jag tror

ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ

kul mede ṭawwo yo?

är allt bra?

ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟

kuliṯo, Pl. kulyoṯe

njure, njurar

ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ

latno ṭawwo

jag mår inte bra  

ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ

latyo mede yaquro

det är inget allvarligt

ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ

latyo ṭebo mafaṣḥono

det är inte en glädjande nyhet

ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ

lazqa, lazqat

ett/flera plåster

ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

lebi komigawlac (IIp)

jag mår illa

ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ

lebo twiroyo

brustet hjärta

ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ

lo mëḥzonat (Ip)

var inte ledsen

ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܱܬ

lo nayëḥle

han blev inte frisk

ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ

marham

salva

ܡܰܪܗܰܡ

mtawbal (IIIp)

han togs till, han lämnades

ܡܬܰܘܒܰܠ

mcayan (IIp)

han undersöktes

ܡܥܰܝܰܢ

mcayana

undersökning

ܡܥܰܝܰܢܰܐ

mede xayifo

något lätt, något mindre allvarligt

ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ

mën kit?

vad är det?

ܡܷܢ ܟܝܬ؟

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

spruta, sprutor (bokst. nål, nålar)

ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

mḥawal (IIp)

han flyttades

ܡܚܰܘܰܠ

mir (Ip) ele

det sades till honom

ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ

mitadacrat (IIIp)

du hämtas tillbaka

ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ

mqawmo (IIp, 3.f.Sg. Präteritum) cal

(att) någon blev dålig, någon blev överkommen av

ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ

mžido, f. mžёdto, Pl. mžide

han ligger, hon ligger, de ligger

ܡܙ̰ܝܕܐ، ܡܙ̰ܷܕܬܐ، ܡܙ̰ܝܕܶܐ

naḥšo

bår

ܢܰܚܫܐ

nqoro di aḏno

öronvärk

ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ

nqoro du caršo

tandvärk

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

nqoro du rišo

huvudvärk

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

qabṣulo, Pl. qabṣule

kapsel, kapslar

ܩܰܒܨܘܠܐ : ܩܰܒܨܘܠܶܐ

qay?

varför?

ܩܰܝ؟

račeta

recept

ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

riši konoqar

mitt huvud värker, jag har huvudvärk

ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ

sarṭono, qanser

cancer

ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

šawbo

förkylning, influensa

ܫܰܘܒܐ

apoteke / beṯ darmone

apotek

ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

šërub

flytande

ܫܷܪܘܒ

ṭawtër

bättre

ܛܰܘܬܷܪ

taxt

säng

ܬܰܟ݂ܬ

taxtor / osyo

läkare, doktor

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

taxtor / osyo d carše

tandläkare

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܪܫܶܐ

taxtor / osyo d cayne

oftalmolog, ögonläkare

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܝܢܶܐ

taxtor / osyo d camaliye

kirurg

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

taxtor / osyo d nafšo

psykolog

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܢܰܦܫܐ

taxtor / osyo dilonoyo

specialist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

taxtor / osyo d bayto

allmänläkare, husläkare

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܒܰܝܬܐ

taxtor / osyo d galdo

dermatolog, hudläkare

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܓܰܠܕܐ

taxtor / osyo d lebo

kardiolog, hjärtläkare

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

taxtor / osyo gawoyo

internmedicinare, läkare inom internmedicin

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

tërcilo d gušmo

skakningar i kroppen

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܓܘܫܡܐ