Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adyawma idag ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aydarbo wa? hur var det? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܘܰܐ؟
b mën hur, i vad, med vad ܒܡܷܢ؟
basimo gott, välsmakande (m.Sg.) ܒܰܣܝܡܐ
bërġël bulgur ܒܷܪܓ݂ܷܠ
bëṯër sedan, efter ܒܷܬ݂ܷܪ
bira (f.) öl ܒܝܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
bocu snälla, vänligen, är du snäll ܒܳܥܘ
cal cayni! gärna! ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ
cënwe vindruvor ܥܷܢܘܶܐ
dašëšto risgrynsgröt ܕܰܫܷܫܬܐ
diḏan vår, vårt, våra ܕܝܕ݂ܰܢ
dukano (f.) affär, butik ܕܘܟܰܢܐ (ܐܰܬ݂)
ëḏcat (att) du vet ܐܷܕ݂ܥܰܬ
ëšmo namn; lite ܐܷܫܡܐ
ëšmonayye deras namn ܐܷܫܡܳܢܰܝـܝܶܗ
ëzzan (att) vi går ܐܷܙܙܰܢ
fayëš mede? något mer? något kvar? ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟
fire frukter ܦܝܪܶܐ
fquḏ! varsågod! ܦܩܘܕ݂
gëd oṯën de kommer ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܷܢ
gëd uxlina ni ska äta ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
gweto ost ܓܘܶܬܐ
ġrame gram (pl.) ܓ݂ܪܰܡܶܐ
hani wayne? är det dem? ܗܰܢܝ ܘܰܝܢܶܐ؟
hano wa det här var (m.Sg.), det var det här ܗܰܢܐ ܘܰܐ
hanyuṯo! smaklig måltid! ܗܰܢܝܘܬ݂ܐ
hawli ge mig! ܗܰܘܠܝ
hawxa så ܗܰܘܟ݂ܰܐ
heš än, fortfarande, mer ܗܶܫ
ḥaḏiro redo, beredd, klar (m.Sg.) ܚܰܕ݂ܝܪܐ
ḥalwo mjölk ܚܰܠܘܐ
ḥamro vin ܚܰܡܪܐ
ḥëmṣe kikärter ܚܷܡܨܶܐ
ḥozina (att) vi ser ܚܳܙܝܢܰܐ
ḥrene andra (pl.) ܚܪܶܢܶܐ
ḥreno annan (m.Sg.) ܚܪܶܢܐ
ḥreto annan (f.Sg.) ܚܪܶܬܐ
ḥšowo nota, räkning ܚܫܳܘܐ
këbcitu vill ni, önskar ni ܟܐܷܒܥܝܬܘ
këbcitu šotitu ni vill dricka; vill ni dricka? ܟܐܷܒܥܝܬܘ ܫܳܬܝܬܘ
këbco hon vill ܟܐܷܒܥܐ
kibi jag kan ܟܝܒܝ
kibux du (m.) kan ܟܝܒܘܟ݂
kilo kilo ܟܝܠܐ
kilo w falge ett och ett halvt kilo ܟܝܠܐ ܘܦܰܠܓܶܗ
kilowat kilo (pl.) ܟܝܠܳܘܰܬ
kmo några ܟܡܐ
koḥozina vi ser ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
kolozam det är nödvändigt, det behövs ܟܳܠܳܙܰܡ
kosaymi de blir, de gör ܟܳܣܰܝܡܝ
koso glas ܟܳܣܐ
koso d ḥamro ett glas vin, ett vinglas ܟܳܣܐ ܕܚܰܡܪܐ
kulle alla ܟܘܠܠܶܗ
kutle kutle (finburgulspiroger med fyllning) ܟܘܬܠܶܐ
lan oss (objektpartikel 1.Pl.) ܠܰܢ
lašan så att, för att, i syfte ܠܰܫܰܢ
layko vart? ܠܰܐܝܟܐ
lozamwa det behövdes ܠܳܙܰܡܘܰܐ
luḥo (f.) tavla (här: inköpslista) ܠܘܚܐ (ܐܰܬ݂)
luze mandlar ܠܘܙܶܐ
lxu er (objektpartikel 2.Pl.) ܠܟ݂ܘ
makrax! flytta! (imperativ) ܡܰܟܪܰܟ݂
manëk av dem ܡܰܢܷܟ
mcawanno (att) jag (m.sg.) hjälper ܡܥܰܘܰܢܢܐ
mede något, sak ܡܶܕܶܐ
medone saker ܡܶܕܳܢܶܐ
mën ḥreno? något annat? vad mer? ܡܷܢ ܚܪܶܢܐ؟
mëqqa hur mycket ܡܷܩܩܰܐ
mnaqalxu ni har valt; har ni valt ܡܢܰܩܰܠܟ݂ܘ
muklo mat ܡܘܟܠܐ
muklo ḥaroyo efterrätt, dessert ܡܘܟܠܐ ܚܰܪܳܝܐ
muklo rišoyo huvudrätt ܡܘܟܠܐ ܪܝܫܳܝܐ
muklo šarwoyo förrätt, aptitretare ܡܘܟܠܐ ܫܰܪܘܳܝܐ
muklone rätter, måltider, mat ܡܘܟܠܳܢܶܐ
nacime små (pl.); barn (pl.) ܢܰܥܝܡܶܐ
obat (att) du ger ܐܳܒܰܬ
qaḥwat kaffe (pl.) ܩܰܚܘܰܬ
qamayto först, första, först och främst ܩܰܡܰܝܬܐ
qaṣa kassa ܩܰܨܰܐ
qaṭiro yoghurt ܩܰܛܝܪܐ
qayërto kall (f.Sg.) ܩܰܝܷܪܬܐ
qëm! res dig upp, gå upp, stig upp! ܩܷܡ
rezo (f.) ris ܪܶܙܐ (ܐܰܬ݂)
rucye herdar ܪܘܥܝܶܐ
sëm! gör (sg.)! ܣܷܡ
sëmli jag gjorde ܣܷܡܠܝ
ṣërto bild ܨܷܪܬܐ
ṣërtoṯe bilder ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šabṯo vecka; lördag ܫܰܒܬ݂ܐ
šotitu (att) ni dricker ܫܳܬܝܬܘ
šqolo att ta, här: (att) handla, inköp ܫܩܳܠܐ
štoye drycker ܫܬܳܝܶܐ
štoyo dryck, dricka, drickande ܫܬܳܝܐ
šubqono ursäkta, förlåt ܫܘܒܩܳܢܐ
šušaye (f.) flaska ܫܘܫܰܝܶܐ (ܐܰܬ݂)
tene fikon ܬܶܢܶܐ
tre w arbci 42 ܬܪܶܐ ܘܐܰܪܒܥܝ
tre w falge två och en halv ܬܪܶܐ ܘܦܰܠܓܶܗ
tux! kom (m.)! ܬܘܟ݂
ṭacyono jag (f.) glömde ܛܰܥܝܳܢܐ
ṭimo pris, kostnad, värde ܛܝܡܐ
ṭlawḥe linser, linssoppa ܛܠܰܘܚܶܐ
ṭocina vi glömmer ܛܳܥܝܢܰܐ
ṭrowe okej, bra, låt så ske ܛܪܳܘܶܐ
ucdo nu, snart ܐܘܥܕܐ
waxam varor (här: veckohandling) ܘܰܟ݂ܰܡ
yarqe grönsaker ܝܰܪܩܶܐ
yawme d šabṯo lördag ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawmo basimo trevlig dag ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ
zalaṭa dar rucye grönsakssallad (sallad med ost av fåraherdar) ܙܰܠܰܛܰܐ ܕܰܪ ܪܘܥܝܶܐ
zan! låt oss gå! ܙܰܢ
zëbdo smör ܙܷܒܕܐ