Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Grammatik 3

a) Bestämd artikel

Bestämda artikeln i surayt har olika former: en för maskulina substantiv singularis |u ܐܘ |, en för feminina substantiv singularis |i ܐܝ| och en för plural av substantiv av båda grammatiska genus |a ܐܰ+ första konsonanten av det ord artikeln bestämmer|. Substantiv i plural som börjar på en vokal har alltid artikeln |an ܐܰܢ|, där |n ܢ| alltid uttalas som fördubblad. Bestämda artikeln är framförställd det ord den bestämmer, e.g.:

u gawro mannen ܐܘ ܓܰܘܪܐ
i aṯto kvinnan ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ
ab babe fädrarna ܐܰܒ ܒܰܒܶܐ
an emoṯe mödrarna ܐܰܢ ܐܶܡܳܬܼܶܐ
Bestämda artikeln är alltid betonad, dock är detta inte utsatt i skriften: |gáwro ܓܰܘܪܐ| men |ú-gawro ܐܘ ܓܰܘܪܐ|; |áṯto ܐܰܬ݂ܬܐ | men |í-aṯto ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ|; |nóše ܢܳܫܶܐ | men |án-noše ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ|: Personnamn kan ha bestämd artikel dock utan att fördenskull ändra betydelsen:
u Aday / Aday Aday (-en) ܐܘ ܐܰܕܰܝ : ܐܰܕܰܝ
i Saro / Saro Saro (-en) ܐܝ ܣܰܪܐ : ܣܰܪܐ

b) Personliga pronomen

Paradigmet nedan listar upp formerna för de självständiga personliga pronomina:

Singular Plural
ono jag ܐܳܢܐ aḥna vi ܐܰܚܢܰܐ
hat du ܗܰܬ hatu ni ܗܰܬܘ

hiye
hiya

han
hon
ܗܝـܝܶܐ
ܗܝـܝܰܐ
hënne de ܗܷܢܢܶܐ