Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aj jirane grannarna ܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ
xёlle de åt ܟ݂ܷܠܠܶܗ
azza hon gick ܐܰܙܙܰܗ
azze d moyadde han åkte för att hämta dem ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܳܝܕܕܶܗ
u barёḥmayḏa hennes svåger (hennes mans bror) ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ
baynoṯan med oss, bland oss ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ
bёnyone byggnader ܒܷܢܝܳܢܶܐ
byoṭo att tända, att spränga ܒܝܳܛܐ
ceḏo brixo! god jul! ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
d ḥozina lxu att vi får se er ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
d zayrina lxu att vi besöker er ܕܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
daciri de återvände ܕܰܥܝܪܝ
damṯo svägerska (hustru till mans bror) ܕܰܡܬ݂ܐ
dawmo du ceḏo julgran ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ
deri yawmo dagen därpå, nästa dag, nästkommande dag ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ
dlo meni utan mig ܕܠܐ ܡܶܢܝ
dёšne julklappar, presenter ܕܷܫܢܶܐ
dukane dilonoye särskilda/nischade butiker ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ
ёzzёn (att) de åker ܐܷܙܙܷܢ
fayišo den/hon stannade kvar, den /hon förblev kvar ܦܰܝـܝܫܐ
foqёcyoṯe fyrverkerier ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ
fṣiḥo hon blev glad ܦܨܝܚܐ
gёd mёfṣoḥina vi skulle bli glada ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ
gёd mšayalno jag ska fråga ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ
gёdše olyckor ܓܷܕܫܶܐ
ḥawrone vänner ܚܰܘܪܳܢܶܐ
ḥёḏriyat förberedelser ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ
iqaryoṯe familjer ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
kёbcina vi vill ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ
knošo dammsugning, sopning ܟܢܳܫܐ
kojore det händer ܟܳܔܳܪܶܐ
komar han säger ܟܐܡܰܪ
komfarqёci de smäller ܟܳܡܦܰܪܩܷܥܝ
komawqḏi de bränner ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ
korowёn de blir berusade ܟܳܪܳܘܷܢ
layt kёlyono inget problem, inget besvär ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ
lwёšle han klädde på sig ܠܘܷܫܠܶܗ
madcarno xabro Jag återkommer med svar ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ
marga marga (köttgryta med lök, traditionell julmat) ܡܰܪܓܰܐ
markawwe de satte upp ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ
u maṯyaṯxu ert besök, er ankomst ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
mfalaġġe de fördelade ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ
mawṣёn de beställer ܡܰܘܨܷܢ
mšaralle de började ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
mšayalle de frågade ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ
nafiqi de gick ut ܢܰܦܝܩܝ
rawixo den/hon steg ombord (på flygplanet) ܪܰܘܝܟ݂ܐ
ṣalone lokaler ܨܰܠܳܢܶܐ
šato catёqto förra året ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ
sёmme de gjorde ܣܷܡܡܶܗ
šqёlle de köpte ܫܩܷܠܠܶܗ
šqila hon köpte ܫܩܝܠܰܗ
taḥta under den/henne ܬܰܚܬܰܗ