Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ

aj jirane

grannarna

ܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ

xёlle

de åt

ܟ݂ܷܠܠܶܗ

azza

hon gick

ܐܰܙܙܰܗ

azze d moyadde

han åkte för att hämta dem

ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܳܝܕܕܶܗ

u barёḥmayḏa

hennes svåger (hennes mans bror)

ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ

baynoṯan

med oss, bland oss

ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ

bёnyone

byggnader

ܒܷܢܝܳܢܶܐ

byoṭo

att tända, att spränga

ܒܝܳܛܐ

ceḏo brixo!

god jul!

ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ

d ḥozina lxu

att vi får se er

ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ

d zayrina lxu

att vi besöker er

ܕܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ

daciri

de återvände

ܕܰܥܝܪܝ

damṯo

svägerska (hustru till mans bror)

ܕܰܡܬ݂ܐ

dawmo du ceḏo

julgran

ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ

deri yawmo

dagen därpå, nästa dag, nästkommande dag

ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ

dlo meni

utan mig

ܕܠܐ ܡܶܢܝ

dёšne

julklappar, presenter

ܕܷܫܢܶܐ

dukane dilonoye

särskilda/nischade butiker

ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ

ёzzёn

(att) de åker

ܐܷܙܙܷܢ

fayišo

den/hon stannade kvar, den /hon förblev kvar

ܦܰܝـܝܫܐ

foqёcyoṯe

fyrverkerier

ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ

fṣiḥo

hon blev glad

ܦܨܝܚܐ

gёd mёfṣoḥina

vi skulle bli glada

ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ

gёd mšayalno

jag ska fråga

ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ

gёdše

olyckor

ܓܷܕܫܶܐ

ḥawrone

vänner

ܚܰܘܪܳܢܶܐ

ḥёḏriyat

förberedelser

ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ

iqaryoṯe

familjer

ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ

kёbcina

vi vill

ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ

knošo

dammsugning, sopning

ܟܢܳܫܐ

kojore

det händer

ܟܳܔܳܪܶܐ

komar

han säger

ܟܐܡܰܪ

komfarqёci

de smäller

ܟܳܡܦܰܪܩܷܥܝ

komawqḏi

de bränner

ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ

korowёn

de blir berusade

ܟܳܪܳܘܷܢ

layt kёlyono

inget problem, inget besvär

ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ

lwёšle

han klädde på sig

ܠܘܷܫܠܶܗ

madcarno xabro

Jag återkommer med svar

ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ

marga

marga (köttgryta med lök, traditionell julmat)

ܡܰܪܓܰܐ

markawwe

de satte upp

ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ

u maṯyaṯxu

ert besök, er ankomst

ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ

mfalaġġe

de fördelade

ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ

mawṣёn

de beställer

ܡܰܘܨܷܢ

mšaralle

de började

ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ

mšayalle

de frågade

ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ

nafiqi

de gick ut

ܢܰܦܝܩܝ

rawixo

den/hon steg ombord (på flygplanet)

ܪܰܘܝܟ݂ܐ

ṣalone

lokaler

ܨܰܠܳܢܶܐ

šato catёqto

förra året

ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ

sёmme

de gjorde

ܣܷܡܡܶܗ

šqёlle

de köpte

ܫܩܷܠܠܶܗ

šqila

hon köpte

ܫܩܝܠܰܗ

taḥta

under den/henne

ܬܰܚܬܰܗ