Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

 Kultur 15

Sports

En av sporterna som Assyrier/Syrianer haft framgång med i Europa är fotboll. I Sverige har både Assyriska och Syrianska fotbollsklubbar nått Allsvenskan, och i Tyskland och andra europeiska länder har de lyckats etablera klubbar med duktiga spelare. Assyriska/Syrianska spelare har också spelat i andra nationella och internationella fotbollsklubbar. Ett sätt att förklara det stora intresset bland Assyrier/Syrianer för att spela fotboll är att det är lätt för alla att gå med i en fotbollsklubb. I Europa är fotboll en folksport och barn börjar ofta spela fotboll ute på gatorna redan innan de går med i en fotbollsklubb.

Det vi i västvärlden kallar för “sport” har ofta refererats till som tёštecёnye „lekar“ i Turabdin. Israel Makko har publicerat en bok vid namnet  Assyrische Heimatspiele (Augsburg, 2003). Hans titel påvisar också samma uppfattning även om många av lekarna beskrivna i hans bok kan anses vara sportaktiviteter.

Vissa lekar eller sporter kunde vara mer vanliga i vissa byar och mindre vanliga i andra. Ett exempel är från någon gång under 1960-talet då ett antal  personer från byn Mzizaḥ såg män från Miḏyaḏ springa. Personerna från Mzizaḥ visste inte varför dessa män sprang och ropade till dem: “Stanna, stanna, vad har hänt, varför springer ni?”. De alla antog att det troligtvis var Kurder som jagade dem och att det var därför de sprang iväg så snabbt. Männen från Miḏyaḏ fick därefter förklara att de utövade sporter och att de sprang för att bli vältränade.