L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Exercices II
3. Traduisez en surayt

Bonjour - Salut

Je (m.) t’(f.)aime

Je (f.) t’(m.)aime

Je (m.) voudrais que tu (f.) m’épouses

Je (f.) voudrais t’(m.)épouser.

Que voudrais-tu ?

Qu’est-ce ?

Il n’y a pas de problème

Le jour de la demande en mariage

Le jour du mariage

La croix des fiançailles

Félicitations!

5. Ajoutez la lettre correcte ( s – š – ṣ  / ܣ – ܫ - ܨ )

kootën

ils boivent

ܟܳ‍ـܬܷܢ

rëġe

sentiments

ܪܷܓ݂‍ـܐ

airuṯo

relation

ܐܰܝܪܘܬ݂ܐ

fayë

il est resté

ܦܰܝܷ‍ (ܓܰܘܪ)

madrato

école ; ici : université

ܡܰܕܪܰـܬܐ

abṯo

semaine

ܒܬ݂ܐ

uqo

rue, centre (commercial)

ܘܩܐ

aymina

(que) nous fassions

ܝܡܝܢܰܐ

aymina

(que) nous jeûnions

ܝܡܝܢܰܐ

toyo

boire (inf.)

ـܬܳܝܐ

qile

il a acheté

ܩܝܠܶܗ (ܓܰܘܪ)

libo

croix

ܠܝܒܐ

ëmo

nom ; un peu

ܐܷܡܐ

baimuṯo

convivialité

ܒܰ‍ܝܡܘܬ݂ܐ

mafacce

ils passèrent (du temps)

ܡܰ‍ܦܰܥܥܶܗ (ܣܓ)

tuṯo

mariage

ܡܷ‍ـܬܘܬ݂ܐ

luṯo

prière

ܠܘܬ݂ܐ

6. DIALOGUE : La préparation du mariage

Ḥeḏoro d i mëštuṯo La préparation du mariage ܚܶܕ݂ܳܪܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

Maryam: Yohannes, ema kiban saymina i mëštuṯayḏan?

Maryam: Yohannes, quand pourrions-nous célébrer notre mariage ?

ܡܰܪܝܰܡ: ܝܳܗܰܢܢܶܣ، ܐܶܡܰܐ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ؟

Yohannes: Komarno i mëštuṯo d huwyo bu qayṭo ṭawtër yo. Hat mën komëftakrat?

Yohannes: Je pense que c’est mieux que le mariage soit en été. Qu’est-ce que tu en penses?

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܳܐܡܰܪܢܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܕܗܘܝܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܛܰܘܬܷܪ ܝܐ. ܗܰܬ ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟

Maryam: E, hawxa yo. Elo qamayto kolozam lan bayto.

Maryam: Oui, c’est vrai. Mais d’abord, il nous faut une maison.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܶܠܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܠܰܢ ܒܰܝܬܐ.

Yohannes: E e, hawo meqëm me kul mede.

Yohannes: Oui oui, c’est le plus important. 

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܗܰܘܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ.

Maryam: Qay lo komaydina ḥa mab bote d be babi b këre, hul d ḥozina ruḥan?

Maryam: Pourquoi est-ce qu’on ne louerait pas un des appartements de mes parents en attendant ?

ܡܰܪܝܰܡ: ܩܰܝ ܠܐ ܟܳܡܰܝܕܝܢܰܐ ܚܰܐ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܒܶܐ ܒܰܒܝ ܒܟܷܪܶܐ، ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ؟

Yohannes: Hano rënyo ġalabe ṭawwo yo, gëd maqëbli?

Johannes: C’est une très bonne idée, accepteront-ils ?

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܗܰܢܐ ܪܷܢܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ، ܓܷܕ ܡܰܩܷܒܠܝ؟

Maryam: Këmmono e, inaqla d obina i këre.

Maryam: Je pense, si on paie le loyer.

ܡܰܪܝܰܡ: ܟܷܐܡܡܳܢܐ ܐܶ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܳܒܝܢܰܐ ܐܝ ܟܷܪܶܐ.

Yohannes: Ṭawwo, inaqlayo kiban ucdo mbaynina siqumo li mëštuṯo. Ḥa w tleṯi b ṭëbbax (31-08) di šataṯe, ṭawwo yo?

Yohannes: Bien, alors nous pourrions maintenant fixer une date pour le mariage. Qu’est-ce que tu penses du 31 août de cette année, c’est bien ?

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܛܰܘܘܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܡܒܰܝܢܝܢܰܐ ܣܝܩܘܡܐ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ. ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܒܛܷܒܒܰܟ݂ (31-08) ܕܝ ܫܰܬܰܬ݂ܶܐ، ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟

Maryam: Ġalabe ṭawwo. Këtlan hawxa zabno makëfyono dë mḥaḏrina ruḥan.

Maryam: Très bien. Comme ça, on a suffisamment de temps pour nous préparer.

ܡܰܪܝܰܡ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܙܰܒܢܐ ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ.

Maryam: Lašan lo ṭocina mede, kiban ucdo saymina luḥo du ḥeḏoro.

Maryam: Pour ne rien oublier, nous pourrions faire une liste des choses à faire.

ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܫܰܢ ܠܐ ܛܳܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܚܐ ܕܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.

Yohannes: Xabrax yo, mëd qanyo w warqo w kṯaw.

Yohannes: Tu as raison, prends un stylo et une feuille et écris !

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟ݂ܰܒܪܰܟ݂ ܝܐ، ܡܷܕ ܩܰܢܝܐ ܘܘܰܪܩܐ ܘܟܬܰܘ.

Maryam w Yohannes: cisaqyoṯe, badle, fëṣṭan, muklo, ṣalon, zamore, dahole w zërnaye, sayome d warde, cito, qayaṣto, raḏayto, sayamto d kuḥlo, qart di mëštuṯo w luḥo daz zmine.

Maryam und Johannes: Les alliances, le costume, la robe de mariage, la nourriture, la salle des fêtes, les chanteurs, la dahole et zurnaye, les fleuristes, l’église, la coiffeuse, la voiture, la maquilleuse, les cartes d’invitation et une liste des invités.

ܡܰܪܝܰܡ ܘܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ، ܒܰܕܠܶܐ، ܦܷܣܛܰܢ، ܡܘܟܠܐ، ܨܰܠܳܢ، ܙܰܡܳܪܶܐ، ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ، ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܘܰܪܕܶܐ، ܥܝܬܐ، ܩܰܝܰܨܬܐ، ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ، ܣܰܝܰܡܬܐ ܕܟܘܚܠܐ، ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܘܠܘܚܐ ܕܰܙ ܙܡܝܢܶܐ.

MaryamUcdo hani komakfën. Iḏa ṭacina mede, bëṯër gëd oṯe l bolan.

Maryam:C’est assez pour maintenant. Si nous oublié quelque chose, nous nous en souviendrons plus tard.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘܥܕܐ ܗܰܢܝ ܟܳܡܰܟܦܷܢ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܛܰܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܒܳܠܰܢ.

Yohannes: Kobacno d qorina l zamore Holandoye ste.

Yohannes: Je voudrais faire appel à des chanteurs hollandais également.

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܕܩܳܪܝܢܰܐ ܠܙܰܡܳܪܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܣܬܶܐ.

Maryam: E xabrux yo, az zminayḏan xliṭe ne.

Maryam: Oui, tu as raison, nos invités sont mixtes.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܐܰܙ ܙܡܝܢܰܝܕ݂ܰܢ ܟ݂ܠܝܛܶܐ ܢܶܐ.

Maryam: Ono ste këbcono mibarxina bi cito Suryayto.

Maryam: Moi je veux que nous nous marrions à l’Église syriaque orthodoxe.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܷܐܒܥܳܢܐ ܕܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ.

Yohannes: E,e, šxwa bi cito Suryayto gëd mibarxina. Elo gëd howe ṭawwo d mitawmar ëšmo mi ṣluṯo bu Holandoyo ste.

Yohannes: Oui oui bien sûr, nous allons nous marier à l’Église syriaque orthodoxe. Mais ce serait bien qu’une partie de la cérémonie soit en néerlandais.

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܫܟ݂ܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܓܷܕ ܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ. ܐܶܠܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܛܰܘܘܐ ܕܡܝܬܰܘܡܰܪ ܐܷܫܡܐ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܒܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܣܬܶܐ.

Maryam: Hawxa yo. Kolozam me meqëm mëjġolina cam u qašo.

Maryam: C’est vrai. Nous devons en parler au prêtre à l’avance.

ܡܰܪܝܰܡ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܩܰܫܐ.

Maryam: Mucdo kolozam mšarina bu ḥeḏoro.

Maryam: Nous devons commencer dès maintenant à préparer.

ܡܰܪܝܰܡ: ܡܘܥܕܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܒܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.

7. Reliez les mots et les images

1.      cisaqyoṯe

1. ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ

2.      badle

2. ܒܰܕܠܶܐ

3.      fëṣṭan

3. ܦܷܣܛܰܢ 

4.      zamore

4. ܙܰܡܳܪܶܐ

5.      dahole w zërnaye

5. ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ

6.      luḥo daz zmine

6. ܠܘܚܐ ܕܰܙܡܝܢܶܐ

7.      warde

7. ܘܰܪܕܶܐ

8.      cito

8. ܥܝܬܐ

9.      qayaṣto

9. ܩܰܝܰܨܬܐ

10.  raḏayto

10. ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ

11.  kuḥlo

11. ܟܘܚܠܐ

12.  qart d mëštuṯo

12. ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

13.  ṣlibo

13. ܨܠܝܒܐ