تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܔܘܠܶܐ ܘ ܓܰܘܢܶܐ الملابس والألوان Jule w Gawne
11 ܔܘܠܶܐ ܘ ܓܰܘܢܶܐ الملابس والألوان Jule w Gawne
B نتعرّف في هذا الدرس على
  • عمل سارو في محل لبيع الملابس
  • قطع الملابس وأنواع الحلي
  • الألوان
C ܒܝ ܨܷܪܬܰܬ݂ܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܟܡܐ ܦܰܠܩܶܐ ܕܔܘܠܶܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ ܘܕܰܓ ܓܰܘܪܶܐ،
ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ ܐܰܢ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܰܓ ܓܰܘܢܶܐ.
ܡܰܨܷܬ݂ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ ܐܘ ܪܷܬ݂ܡܐ ܘܡܰܕܥܰܪ ܒܷܬ̣ܪܝ.
C
Bi ṣërtaṯe koḥozina kmo falqe d jule dan niše w dag gawre, نرى في هذه الصورة بعض قطع الملابس النسائية والرجالية.
b cayni zabno ste koyëlfina an ëšmone dag gawne. نتعلم في الوقت نفسه أسماء الألوان.
Maṣëṯ ucdo cal u rëṯmo w madcar bëṯri. استمع الآن للنطق وكرّر من بعدي:
1. ܫ̰ܰܟܶܬ ܟܳܡܐ 2. ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ ܙܰܪܩܐ 3. ܒܠܘܙܶܐ ܡܰܢܷܫܟܰܝܬܐ 4. ܦܷܣܛܰܢ ܝܰܪܳܩܐ 5. ܒܰܕܠܶܐ ܩܰܛܡܳܢܝܬ݂ܐ 6. ܩܶܡܷܣܬܐ ܚܶܘܰܪܬܐ 7. ܦܰܢܶܪܰܐ ܩܰܚܘܳܢܰܝܬܐ 8. ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ 9. ܩܘܒܥܐ ܫܰܥܘܬ݂ܐ 10. ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ
1. čaket komo 2. Panṭron zarqo 3. Bluze manëškayto 4. fësṭan yaroqo 5. Badle qaṭmoniṯo 6. Qemësto ḥewarto 7. Fanera qaḥwonayto 8. Jule taḥtoye 9. Qubco šacuṯo 10. Gërwe semoqe

1

C ܔܘܠܶܐ ܘܓܰܘܢܶܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ. ܗܰܘܝܠܰܗ ܢܷܣܝܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܒܘ ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܰܘܝܐ ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ ܠܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܐܷܕܥܐ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܔܘܠܶܐ ܟܳܪܷܚܡܝ ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ.
ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܒܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܷܐܕ݂ܥܐ ܐܰܝܢܰܐ ܔܘܠܶܐ ܒܝ ܡܳܕܰܐ ܢܶܐ ܘܡܷܢ ܡܰܚܬܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ ܐܰܓ ܓܰܘܢܶܐ ܕܟܐܷܙܙܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ، ܣܶܡܳܩܐ ܘܟܳܡܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܫܰܥܘܬ݂ܐ ܘܙܰܪܩܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܚܰܝܪܐ ܛܰܘܘܐ ܥܠ ܐܘ ܛܘܟܳܣܐ ܕܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܳܦܷܪܫܐ ܓܰܒܐ ܠܰܓ ܓܰܘܪܶܐ، ܚܰܐ ܠܰܢ ܢܝܫܶܐ، ܚܰܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܚܰܐ ܠܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ.
ܟܳܦܷܪܫܐ ܣܬܶܐ ܐܰܬ ܬܷܓ݂ܡܶܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ: ܦ݁ܰܢܛܪܳܢܰܬ، ܦܷܣܛܰܢܰܬ، ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ، ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ، ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ، ܦܰܢܶܪܰܬ، ܒܠܘܙܰܬ، ܟܪܰܘܰܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܷܬ݂ܶܪ ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ ܠܰܓ ܓܰܘܢܶܐ: ܣܶܡܳܩܐ، ܟܳܡܐ، ܚܶܘܳܪܐ، ܫܰܥܘܬ݂ܐ، ܙܰܪܩܐ، ܝܰܪܳܩܐ، ܩܰܛܡܳܢܐ، ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ، ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ، ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ، ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܥܰܠܩܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܡܛܰܟܣܐ ܘܫܰܦܝܪܐ ܒܕܘܟܬ݂ܶܗ.
ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܰܓ ܓܷܪܘܶܐ، ܩܘܒܥܶܐ، ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ، ܩܕܳܫܶܐ، ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ، ܫܰܝܪܶܐ ܘܓ݂ܶܪ ܡܶܕܳܢܶܐ ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ ܒܰܣ ܣܰܠܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܛ ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ.
ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܝܬ ܔܘܠܶܐ ܘܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ ܠܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ ܘܠܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ.
ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܡܰܠܟ݂ܐ ܛܰܘܘܐ ܘܢܳܦܰܩ ܐܷܫܡܰܗ ܒܝ ܛܰܘܘܬ݂ܐ، ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܰܗ ܟܳܥܰܘܕܐ ܘܟܳܡܥܰܘܢܐ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ.
Jule w Gawne ملابس وألوان
I Saro me zawno kocawdo bi dukano daj jule. Hawila nësyono ṭawwo bu zwono w zebono. تعمل سارو منذ فترة طويلة في محل لبيع الملابس. واكتسبت خبرات كبيرة في البيع والشراء.
Mawxa hawyo mdabroniṯo li dukano. لذلك أصبحت مديرة المحل.
Këḏco az zawone mën šëkël jule korëḥmi w aydarbo obo w šuqlo acmayye. فهي تعرف ذوق الزبائن وتعرف كيفية التعامل معهم.
U šuḥlofo bu šuḥlofo këḏco ayna jule bi moda ne w mën maḥto bi dukano. وتعرف ما هي ملابس الموضة في كل موسم وما ينبغي أن يُعرض في المحل.
Komaḥto bolo cal ag gawne d këzzën cam ḥḏoḏe. وتهتم بالألوان المتناسبة مع بعضها البعض.
Maṯlo, semoqo w komo cam ḥḏoḏe, šacuṯo w zarqo cam ḥḏoḏe w ġer. مثال: المزج بين الأحمر والأسود، أو الأصفر والأزرق، وغيرها.
I Saro koḥayro ṭawwo cal u ṭukoso d gawa di dukano. تولي سارو اهتماماً كبيراً للنظام داخل المحل.
Kofëršo gabo lag gawre, ḥa lan niše, ḥa lan nacime w ḥa lac clayme. إذ قسّمت المحل إلى قسم للرجال، وواحد للنساء وواحد للأطفال وآخر للشباب.
Kofëršo ste at tëġme daj jule me ḥḏoḏe: panṭronat, fësṭanat, čaketat, qemësyoṯe, qomoṯe, fanerat, bluzat, krawat w ġer. كما أنها تفصل أيضاً أنواع الملابس عن بعضها البعض: البنطلونات والفساتين والسترات والقمصان والتنانير والكنزات والبلوزات وربطات العنق وغيرها.
Bëṯër kofëršalle lag gawne: semoqo, komo, ḥeworo, šacuṯo, zarqo, yaroqo, qaṭmono, qaḥwonoyo, përtaqani, wardonoyo, manëškoyo w ġer. ثم تفصلها بحسب ألوانها: الأحمر والأسود والأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والرمادي والبني والبرتقالي والزهري والبنفسجي وغيرها.
Hawxa komcalqo kul mede mṭakso w šafiro b dukṯe. وهكذا تعلّق كل شيء في مكانه بشكل مرتب وجميل.
Am medone nacime, xud ag gërwe, qubce, jule taḥtoye, qdoše, marwoḏe, šayre w ġer medone komaḥtalle bas sale aw cal aṭ ṭëbloyoṯe. الأشياء الصغيرة مثل الجوارب والقبعات والملابس الداخلية والقلائد والأقراط والأساور وأشياء غيرها تضعها في السلال أو على الطاولات.
Bi dukano di Saro kit jule w ḥëšloṯe lay yawme mbayne w lay yawme šarye. يوجد في محل سارو ملابس ومجوهرات لأيام المناسبات الخاصة أو لأيام الأسبوع العادية.
Lašan i dukano malxo ṭawwo w nofaq ëšma bi ṭawwuṯo, i Saro me kule leba kocawdo w komcawno az zawone. ولكي يسير العمل في المحل بشكل جيد وتنتشر سمعته الجيدة، تعمل سارو بجد وتفانٍ وتساعد الزبائن.

2

1.11 اقرأ نصوص هذا الدرس بصوت عالٍ مراعياً النطق السليم D
2.11 تعلّم المفردات والتعابير التالية C
nësyono خبرة، تجربة ܢܷܣܝܳܢܐ
zwono w zebono بيع وشراء ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ
mdabroniṯo مديرة ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ
zawone زبائن ܙܰܘܳܢܶܐ
obo w šuqlo cam تتحادث مع ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ
moda موضة ܡܳܕܰܐ
maḥto تضع (ف ث) ܡܰܚܬܐ
komaḥto bolo تهتم (ف ث) ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ
gawne ألوان ܓܰܘܢܶܐ
semoqo أحمر ܣܶܡܳܩܐ
šacuṯo أصفر ܫܰܥܘܬ݂ܐ
komo أسود ܟܳܡܐ
zarqo أزرق ܙܰܪܩܐ
ṭukoso نظام، تنظيم ܛܘܟܳܣܐ
kofëršo تفرّق، تقسّم، تفصل (ف ث) ܟܳܦܷܪܫܐ
gawre رجال ܓܰܘܪܶܐ
niše نساء ܢܝܫܶܐ
clayme شباب ܥܠܰܝܡܶܐ
panṭron سروال، بنطلون ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ
panṭronat سراويل، بنطلونات ܦܰ݁ܢܛܪܳܢܰܬ
fësṭan فستان ܦܷܣܛܰܢ
fësṭanat فساتين ܦܷܣܛܰܢܰܬ
čaket سترة ܫ̰ܰܟܶܬ
čaketat سترات ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ
qemësto قميص ܩܶܡܷܣܬܐ
qemësyoṯe قمصان ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ
qëmṯo تنورة ܩܷܡܬ݂ܐ
qomoṯe تنانير ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ
fanera كنزة ܦܰܢܶܪܰܐ
fanerat كنزات ܦܰܢܶܪܰܬ
bluze بلوزة ܒܠܘܙܶܐ
bluzat بلوزات ܒܠܘܙܰܬ
yaroqo أخضر ܝܰܪܳܩܐ
qaṭmono رمادي ܩܰܛܡܳܢܐ
qaḥwonoyo بني ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ
përtaqani برتقالي ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ
wardonoyo زهري، وردي ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ
manëškoyo بنفسجي ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ
komcalqo تعلق (ف ث) ܟܳܡܥܰܠܩܐ
mṭakso منظّم ܡܛܰܟܣܐ
gërwe جوارب ܓܷܪܘܶܐ
qubce قبعات ܩܘܒܥܶܐ
jule taḥtoye ثياب داخلية ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
qdoše قلائد، سلاسل ܩܕܳܫܶܐ
marwoḏe أقراط، أحلاق ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ
šayre أساور ܫܰܝܪܶܐ
sale سلال ܣܰܠܶܐ
badle طقم ܒܰܕܠܶܐ
krawa ربطة عنق، كرافيتا ܟܪܰܘܰܐ
krawat ربطات عنق، كرافيتات ܟܪܰܘܰܬ
yawme mbayne أيام مناسبات أو عطل ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye أيام الأسبوع العادية ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
ḥëšloṯe حليّ، مجوهرات ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ

3

قواعد الدرس 11 أ) الصفة للصفة في السورَيت ثلاث صيغ، واحدة للمفرد المذكر وأخرى للمفرد المؤنت وثالثة للجمع. والصيغ الثلاث تنتهي قياسياً بـ ـܐ o- (ف.ذ.) وـܬ̣ܐ܇ـܬܐ to/-ṯo- (ف.ث.) و ـܶܐ e- (ج.):
ف.ذ. ف.ث. ج.
ܪܰܒܐ rabo ܪܰܒܬ݂ܐ rabṯo ܪܰܒܶܐ rabe كبير
ܫܰܦܝܪܐ šafiro ܫܰܦܷܪܬܐ šafërto ܫܰܦܝܪܶܐ šafire جميل
ܟܳܡܐ komo ܟܷܡܬܐ këmto ܟܳܡܶܐ kome أسود
ܒܰܛܝܠܐ baṭilo ܒܰܛܷܠܬܐ baṭëlto ܒܰܛܝܠܶܐ baṭile متعب
ܒܰܣܝܡܐ basimo ܒܰܣܷܡܬܐ basëmto ܒܰܣܝܡܶܐ basime لذيذ، جيد
ܪܰܚܘܩܐ raḥuqo ܪܰܚܷܩܬܐ raḥëqto ܪܰܚܘܩܶܐ raḥuqe بعيد
ܩܰܪܝܘܐ qariwo ܩܰܪܘܬܐ qaruto ܩܰܪܝܘܶܐ qariwe قريب
وكما في العربية تتبع الصفة الموصوف في السورَيت أيضاً، فهناك توافق في العدد والجنس بين الصفة والاسم الموصوف:
ذ. ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ أخ كبير aḥuno rabo
ܩܘܒܥܐ ܫܰܥܘܬ݂ܐ قبعة صفراء qubco šacuṯo
ث. ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ قميص أسود qemësto këmto
ܕܰܫܷܫܬܐ ܩܰܝܷܪܬܐ رز بحليب بارد dašëšto qayërto
ج. ܬܶܢܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ تين لذيذ tene basime
ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ جوارب حمراء gërwe semoqe
وعندما يكون الموصوف في السورَيت معرّفاً، تكون الصفة أيضاً معرّفة حتى بدون إضافة أداة التعريف:
ذ.
ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ الأخ الكبير u aḥuno rabo
ث. ܐܝ ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ القميص الأسود i qemësto këmto
ج. ܐܰܓ ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ الجوارب الحمراء ag gërwe semoqe
وفي حال كانت الصفة جزءاً من الخبر الذي يُسنَد إلى الاسم الموصوف (المبتدأ)، حينها يتم إلحاق الصفة بفعل الربط:
ذ. ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ ܝܐ الأخ كبير u aḥuno rabo yo
ث. ܐܝ ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ ܝܐ القميص أسود i qemësto këmto yo
ج. ܐܰܓ ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ ܢܶܐ الجوارب حمراء ag gërwe semoqe ne
كما يمكن إلحاق فعل الربط بالصفة أيضاً عندما يكون الاسم الموصوف نكرة:
ذ. ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ ܝܐ إنه أخ كبير aḥuno rabo yo
ث. ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ ܝܐ إنه قميص أسود qemësto këmto yo
ج. ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ ܢܶܐ إنها جوارب حمراء gërwe semoqe ne
ب) حروف الجر 1. مقدمة عامة أكثر حروف الجر استعمالاً هي ܒـ b "في" و ܒܷܬܪ bëṯr "خلف، بعد" و ܥܰܠ cal "على" و ܥܰܡ cam "مع" و ܓܰܒ gab "بجانب" و ܠـ l "لـ، إلى، لأجل" و ܠܰܦ laf "باتجاه" و ܡـ m و ܡܶܐ me "من" و ܩܷܡ qëm "قبل، أمام" و ܣـ s و ܣܶܐ se "عند، بجانب" و ܬܰܚܬ taḥt "تحت". تُكتب حروف الجر القصيرة مرتبطة بأداة التعريف:
b-/ܒـ ܒܘ ܒܰܝܬܐ bu bayto„في البيت“،ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ bi qriṯo „في القرية“، ܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐbak karme „في الكروم“
l-/ܠـ ܠܘ ܒܰܝܬܐ lu bayto„إلى البيت“، ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐli qriṯo „إلى القرية“، ܠܰܟ ܟܰܪܡܶܐ lak karme „إلى الكروم“
m-/ܡـ ܡܘ ܒܰܝܬܐ mu bayto „من البيت“،ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ mi qriṯo „من القرية“، ܡܰܟ ܟܰܪܡܶܐ mak karme „من الكروم“
s-/ܣـ ܣܘ ܒܰܝܬܐ su bayto „بجانب البيت“، ܣܝ ܩܪܝܬ݂ܐ si qriṯo „بجانب القرية“، ܣܰܟ ܟܰܪܡܶܐsak karme „بجانب الكروم“
2. حروف الجر مع اللواحق يمكن لحروف الجر أن تتصل بلواحق (أو بضمائر متصلة)، حينها يتغير شكلها أيضاً. تكون الضمائر المتصلة التي يتم إلحاقها بحروف الجر متطابقة مع ضمائر الملكية في مجموعتها الخاصة (انظر قواعد الدرس 5 فقرة أ2). فتأخذ حروف الجر المرتبطة بهذه اللواحق الأشكال التالية:
حرف الجر حرف الجر مع اللواحق
ܒـ b ܐܶܒـ ܆ ܐܰܒـ eb/-ab-
ܠـ l ܐܶܠـ ܆ ܐܰܠـ el/-al-
m ܡـ ܡܷܢـ ܆ ܡܶܢـ mën/-men-
cal ܥܰܠ ܐܰܥܠـ acl-
cam ܥܰܡ ܐܰܥܡـ acm-
s ܣـ ܣܝܕ ܆ ܣܷܕ sid/-sëd-
تُستخدم ܒܷܬܪ bëṯr "خلف، بعد" و ܬܰܚܬ taḥt "تحت" بشكل أساسي إما مع ضمائر متصلة أو تأتي قبل اسم معرّف:
ܒܷܬ݂ܪܶܗ bëṯre خلفه، وراءه
ܒܷܬ݂ܪ ܐܘ ܒܰܝܬܐ bëṯr u bayto خلف البيت
ܬܰܚܬܰܗ taḥta تحتها
ܬܰܚܬ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ taḥt i ṭëbliṯo تحت الطاولة
حروف جر مع ضمائر متصلة:
مفرد ܠـ l- ܒـ b- ܡـ m-
الغائب (ذ) ܐܶܠܶܗ ele ܐܶܒܶܗ ebe ܡܶܢܶܗ mene
الغائب (ث) ܐܶܠܰܗ ela ܐܶܒܰܗ eba ܡܶܢܰܗ mena
المخاطب (ذ) ܐܶܠܘܟ݂ elux ܐܶܒܘܟ݂ ebux ܡܶܢܘܟ݂ menux
المخاطب (ث) ܐܶܠܰܟ݂ elax ܐܶܒܰܟ݂ ebax ܡܶܢܰܟ݂ menax
المتكلم ܐܶܠܝ eli ܐܶܒܝ ebi ܡܶܢܝ meni
جمع الغائب ܐܶܠܰܝـܝܶܗ܆ ܐܰܠܠܶܗ elayye, alle ܐܶܒܰܝـܝܶܗ܆ ܐܰܦ̇ܦܶ̇ܗ ebayye, appe ܡܶܢܰܝـܝܶܗ܆ ܡܷܢܢܶܗ menayye, mënne
المخاطب ܐܶܠܰܝܟ݂ܘ܆ ܐܰܠܟ݂ܘ elayxu, alxu ܐܶܒܰܝܟ݂ܘ܆ ܐܰܒܟ݂ܘ ebayxu, abxu ܡܶܢܰܝܟ݂ܘ܆ ܡܷܢܟ݂ܘ menayxu, mënxu
المتكلم ܐܶܠܰܝܢܰܐ܆ ܐܶܠܰܢ elayna, elan ܐܶܒܰܝܢܰܐ܆ ܐܶܒܰܢ ebayna, eban ܡܶܢܰܝܢܰܐ܆ ܡܶܢܰܢ menayna, menan
مفرد ܥܰܠ cal ܥܰܡ cam ܣـ s-
الغائب (ذ) ܐܰܥܠܶܗ acle ܐܰܥܡܶܗ acme ܣܝܕܶܗ side
الغائب (ث) ܐܰܥܠܰܗ acla ܐܰܥܡܰܗ acma ܣܝܕܰܗ sida
المخاطب (ذ) ܐܰܥܠܘܟ݂ aclux ܐܰܥܡܘܟ݂ acmux ܣܝܕܘܟ݂ sidux
المخاطب (ث) ܐܰܥܠܰܟ݂ aclax ܐܰܥܡܰܟ݂ acmax ܣܝܕܰܟ݂ sidax
المتكلم ܐܰܥܠܝ acli ܐܰܥܡܝ acmi ܣܝܕܝ sidi
جمع الغائب ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ aclayye ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ acmayye ܣܝܕܰܝـܝܶܗ܆ ܣܷܬܬܶܗ sidayye, sëtte
المخاطب ܐܰܥܠܰܝܟ݂ܘ aclayxu ܐܰܥܡܰܝܟ݂ܘ acmayxu ܣܝܕܰܝܟ݂ܘ܆ ܣܷܬܟ݂ܘ sidayxu, sëtxu
المتكلم ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ܆ ܐܰܥܠܰܢ aclayna aclan ܐܰܥܡܰܝܢܰܐ܆ ܐܰܥܡܰܢ acmayna acman ܣܝܕܰܝܢܰܐ܆ ܣܝܕܰܢ sidayna, sidan
كما نرى أعلاه يمكن لصيغ الجمع أن تظهر في شكلين، قصير وطويل، تحملان المعنى نفسه.
ملاحظة ثقافية 11 كانت عائلات كثيرة في طورعبدين تتخصص في مهنة صباغة الأنسجة. فقد كانت عائلة ܒܝܬ̣ ܨܰܘܳܥܶܐ Beṯ-Sawoce مثلاً إحدى هذه العائلات في بلدة مذيات. إذ كانت الألوان تُستخرج من أوراق الزهور البرية ونبتات الأعشاب والفواكه التي كانت تنمو على الصخور في طورعبدين. كان الرجال يلبسون عادةً ملابس غامقة اللون، وكانت النساء يستعملن أنسجة عليها رسومات لزهور زاهية الألوان. كما كان الرجل في طورعبدين يلبس خارج البيت قبعات كان شكلها يتغير مع مرور الزمن. كان الرجال يخلعون قبعاتهم في الكنيسة، في حين كانت النسوة يضعن مناديل ملونة على رؤوسهن. وبينما كانت الفتيات العازبات يضعن غالباً منديلاً واحداً على رؤوسهن، كانت المتزوجات يغطين رؤوسهن بمنديلين. وكان كل جيل يتميّز من غيره في طريقة عصب غطاء الرأس. وكانت النسوة يرتدين ملابس سوداء في أوقات الحزن. أما الأرامل فكن يرتدين ملابس سوداء بقية حياتهن. وكانت النساء فوق سن الخمسين والجدّات يرتدين ما كان يسمى بـ ܒܷܫܬܐ bëšto وهو عبارة عن ثوب مؤلف من عدة أجزاء. هناك مثل شعبي يتعلق بالملابس يقول: ܔܘܠܐ ܠܐ ܛܪܶܠܶܐ ܬܰܚܬܰܢ Julo lo ṭrele taḥtan (حرفياً: لم يترك تحتنا ثوباً). المثل يقال للدلالة على أن هذا الشخص يسبب لنا مشاكل كثيرة.

4

3.11 ترجم الجمل التالية إلى العربية. E
I Saro këtla nësyono ṭawwo bu zebono. ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܷܬܠܰܗ ܢܷܣܝܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܒܘ ܙܶܒܳܢܐ.
Saro këḏco aydarbo obo w šuqlo cam az zawone. ܣܰܪܐ ܟܷܐܕ݂ܥܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ.
Saro këḏco ayna gawne këzzën cam ḥḏoḏe. ܣܰܪܐ ܟܷܐܕ݂ܥܐ ܐܰܝܢܰܐ ܓܰܘܢܶܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Saro kofëršo at tëġme daj jule me ḥḏoḏe. ܣܰܪܐ ܟܳܦܷܪܫܐ ܐܰܬ ܬܷܓ݂ܡܶܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Kit ḥëšloṯe ġalabe šafire bi dukano. ܟܝܬ ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ.
I dukano bas bay yawme šarye ftëḥto yo. ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܒܰܣ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ ܦܬܷܚܬܐ ܝܐ.
4.11 ما هو الجواب الصحيح؟ A
Afrem kolowaš bu saṯwo يلبس أفريم في الشتاء ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ
čaket سترة ܫ̰ܰܟܶܬ
fësṭan فستان ܦܷܣܛܰܢ
bluze بلوزة ܒܠܘܙܶܐ
Maryam kolawšo bu saṯwo تلبس مريم في الشتاء ܡܰܪܝܰܡ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ
fësṭan فستان ܦܷܣܛܰܢ
panṭron سروال ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ
fanera كنزة ܦܰܢܶܪܰܐ
Saro kolawšo bu qayṭo تلبس سارو في الصيف ܣܰܪܐ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ
fanera كنزة ܦܰܢܶܪܰܐ
qubco قبعة ܩܘܒܥܐ
qëmṯo تنورة ܩܷܡܬ݂ܐ
Gabriyel kolowaš bu qayṭo يلبس كبرئيل في الصيف ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܘ ܩܰܝܛܐ
badle بدلة ܒܰܕܠܶܐ
jule karye ملابس قصيرة ܔܘܠܶܐ ܟܰܪܝܶܐ
čaket سترة ܫ̰ܰܟܶܬ
Aday kolowaš bay yawme mbayne يلبس آداي في أيام العطل والمناسبات ܐܰܕܰܝ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
jule karye ملابس قصيرة ܔܘܠܶܐ ܟܰܪܝܶܐ
fësṭan فستان ܦܷܣܛܰܢ
badle بدلة ܒܰܕܠܶܐ
Ḥawo kolawšo bay yawme mbayne تلبس حاوو في أيام العطل والمناسبات ܚܰܘܐ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
šušefo منديل ܫܘܫܶܦܐ
fësṭan فستان ܦܷܣܛܰܢ
panṭron سروال ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
Nahrin kosaymo duroše gušmonoye تمارس نهرين التمارين البدنية بـ ܢܰܗܪܝܢ ܟܳܣܰܝܡܐ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
baj jule yarixe ملابس طويلة ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ
baj jule taḥtoye ملابس داخلية ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
baj jule du spor ملابس رياضية ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܕܘ ܣܦܳ݁ܪ
Matay kolowaš bay yawme šarye بلبس ماتاي في أيام أيام الأسبوع ܡܰܬܰܝ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
panṭron سروال ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
badle بدلة ܒܰܕܠܶܐ
krawa ربطة عنق ܟܪܰܘܰܐ

5

5.11 ضع الكلمات التالية في الفئة المناسبة أدناه. A
ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ - ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ - ܦܷܣܛܰܢ - ܫ̰ܰܟܶܬ - ܫܰܝܪܶܐ - ܩܶܡܷܣܬܐ - ܩܕܳܫܶܐ - ܩܘܡܬ݂ܐ - ܦܰܢܶܪܰܐ - ܒܠܘܙܶܐ - ܒܰܕܠܶܐ - ܩܘܒܥܐ - ܟܪܰܘܰܐ - ܨܠܝܒܐ - ܓܷܪܘܶܐ
marwoḏe – panṭron – fësṭan – čaket – šayre – qemësto – qdoše – qëmṯo – fanera – bluze – badle – qubco – krawa – ṣlibo - gërwe
yawme mbayne ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
saṯwo ܣܰܬ݂ܘܐ
qayṭo ܩܰܝܛܐ
ḥëšloṯe ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
niše ܢܝܫܶܐ
gawre ܓܰܘܪܶܐ
6.11 تمرّن على المحادثة التالية. C
Emo w barṯo أم وابنتها ܐܶܡܐ ܘܒܰܪܬ݂ܐ
Barṯo: Mama, kibax oṯat acmi li šuqo? البنت: ماما. هل تستطيعين المجيء معي إلى السوق؟ ܒܰܪܬ݂ܐ: ܡܰܡܰܐ، ܟܝܒܰܟ݂ ܐܳܬ݂ܰܬ ܐܰܥܡܝ ܠܝ ܫܘܩܐ؟
Emo: Lmën? الأم: لماذا؟ ܐܶܡܐ: ܠܡܷܢ؟
Barṯo: Kolozamli fësṭan. البنت: أحتاج (أود شراء) فستاناً. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܟܳܠܳܙܰܡܠܝ ܦܷܣܛܰܢ.
Emo: E, kibi. Ema këbcat ëzzan? الأم: نعم أستطيع. متى تريدين أن نذهب؟ ܐܶܡܐ: ܐܶ، ܟܝܒܝ. ܐܶܡܰܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܐܷܙܙܰܢ؟
Barṯo: Yawme d šabṯo. البنت: يوم السبت. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ.
Emo: Ṭrowe! الأم: ليكن كذلك. ܐܶܡܐ: ܛܪܳܘܶܐ.
Emo: Mën šëkël fësṭan këbcat? الأم: أي نوع من الفساتين تريدين؟ ܐܶܡܐ: ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܕܦܷܣܛܰܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟
Barṯo: Fësṭan d howe šafiro, dam mëštawoṯe. البنت: فستاناً جميلاً لحفلات الأعراس. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܦܷܣܛܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܫܰܦܝܪܐ، ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ.
Emo: D man yo i mëštuṯo? الأم: عرس من؟ ܐܶܡܐ: ܕܡܰܢ ܝܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ؟
Barṯo: Dë ḥḏo maḥ ḥwaryoṯayḏi. البنت: لإحدى صديقاتي. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܰܚ ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܝ.
Emo: Qëm, zan. Këḏcat ayko kit dukano daf fësṭanat? الأم: هيا لنذهب. هل تعرفين أين يوجد محل فسانين؟ ܐܶܡܐ: ܩܷܡ، ܙܰܢ. ܟܐܷܕ݂ܥܰܬ ܐܰܝܟܐ ܟܝܬ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܦ ܦܷܣܛܰܢܰܬ؟
Barṯo: E, u ḥolo Malke këtle ḥḏo bi šuqo rabṯo. البنت: نعم، الخال ملكي لديه محل بالسوق الكبيرة. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܶ، ܐܘ ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܕ݂ܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܪܰܒܬܼܐ.
Barṯo: Haṯe yo i dukano, ḥayrina. Hano u semoqo kamudo šafiro yo. البنت: هذا هو المحل. (لندخل و) نرى. هذا (الفستان) الأحمر الغامق جميل. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܗܰܬ݂ܶܐ ܝܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ، ܚܰܝܪܝܢܰܐ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ.
Emo: Lo barṯi, ġalabe karyo w ciqo yo. Hano u manëškoyo ste šafiro yo w gëd howe aclax. الأم: لا يا ابنتي. إنه قصير وضيق جداً. هذا البنفسجي جميل وسوف يناسبكِ. ܐܶܡܐ: ܠܐ ܒܰܪܬ݂ܝ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܰܪܝܐ ܘܥܝܩܐ ܝܐ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ ܣܬܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ ܘܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂.
Barṯo: Hawxa yo. Elo rabo yo, latyo i namrayḏi. البنت: هذا صحيح. ولكنه كبير، ليس قياسي. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ، ܐܶܠܐ ܪܰܒܐ ܝܐ، ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ.
Barṯo: Ḥayrina bu gabo ḥreno. Hano komaḥwe ḥalyo. Kazzi mjarballe. البنت: (لنذهب و) نرى في الجهة الأخرى. هذا يبدو جميلاً. سأذهب لأجربه. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ. ܗܰܢܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܚܰܠܝܐ. ܟܐܰܙܙܝ ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ.
Barṯo: Aydarbo koḥozat le mama? Ma korokaw ṭawwo acli? البنت: كيف تجدينه يا ماما؟ هل يناسبني؟ ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܚܳܙܰܬ ܠܶܗ ܡܰܡܰܐ؟ ܡܰܐ ܟܳܪܳܟܰܘ ܛܰܘܘܐ ܐܰܥܠܝ؟
Emo: Šafiro yo. U gawno zarqo ġalabe koṯe aclax. الأم: إنه جميل. اللون الأزرق يليق بكِ كثيراً. ܐܶܡܐ: ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ. ܐܘ ܓܰܘܢܐ ܙܰܪܩܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂.
Barṯo: Inaqlayo gëd maydalle. البنت: إذاً، سوف آخذه. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ.
Emo: Howe brixo. الأم: ليكن مباركاً. ܐܶܡܐ: ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ.
Barṯo: Tawdi mama. البنت: شكراً يا ماما. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܬܰܘܕܝ ܡܰܡܰܐ.
7.11 ترجم إلى السورَيت. E
أحتاج إلى فستان.
فستان عرس.
العرس لإحدى صديقاتي.
هل تعرف أين يوجد محل لبيع الملابس؟
الفستان الأحمر الغامق جميل.
إنه قصير وضيق جداً.
سأذهب لأجربه الآن.
هذا يناسبني جداً.
الفستان الأزرق يناسبني جداً.

6

Luḥo d mele قائمة مفردات الدرس ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ C
aclax عليكِ ܐܰܥܠܰܟ݂
acli عليّ ܐܰܥܠܝ
acmayye معهم، معهنّ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ
acmi معي ܐܰܥܡܝ
ayna? أيّ، أيّة؟ ܐܰܝܢܰܐ
badle (f.) بدلة ܒܰܕܠܶܐ (ܐܰܬ݂)
barṯi ابنتي ܒܰܪܬ݂ܝ
barṯo ابنة، بنت ܒܰܪܬ݂ܐ
bas فقط ܒܰܣ
bluzat بلوزات ܒܠܘܙܰܬ
bluze (f.) بلوزة ܒܠܘܙܶܐ (ܐܰܬ݂)
ciqo ضيّق ܥܝܩܐ
clayme شباب، صبيان ܥܠܰܝܡܶܐ
čaket سترة ܫ̰ܰܟܶܬ
čaketat سترات ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ
emo (f.) أم، والدة ܐܶܡܐ (ܐܰܬ݂)
ëzzan نذهب ܐܷܙܙܰܢ
falqe قِطَع، أجزاء ܦܰܠܩܶܐ
fanera (f.) كنزة ܦܰܢܶܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
fanerat كنزات ܦܰܢܶܪܰܬ
fësṭan فستان ܦܷܣܛܰܢ
fësṭanat فساتين ܦܷܣܛܰܢܰܬ
ftëḥto مفتوح ܦܬܷܚܬܐ
gabo جهة، جانب ܓܰܒܐ
gawa (di dukano) داخل (الدكان، المحل) ܓܰܘܰܗ
gawne ألوان ܓܰܘܢܶܐ
gawre رجال ܓܰܘܪܶܐ
gëd oṯe aclax سوف يليق بكِ، سوف يناسبكِ ܓܷܕ ܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂
gëd maydalle سوف آخذه، (سأشتريه) ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ
gërwe جوارب ܓܷܪܘܶܐ
hano هذا ܗܰܢܐ
haṯe هذه ܗܰܬ݂ܶܐ
hawila أصبح لها ܗܰܘܝܠܰܗ
hawyo أصبحَتْ ܗܰܘܝܐ
howe brixo مبارك، مبروك! ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
ḥalyo جميل ܚܰܠܝܐ
ḥayrina نشاهد، ننظر ܚܰܝܪܝܢܰܐ
ḥëšloṯe حلي ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
ḥreno آخَر ܚܪܶܢܐ
ḥwarṯo صديقة ܚܘܰܪܬ݂ܐ
ḥwaryoṯe صديقات ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
inaqlayo حينها، آنذاك ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ
jule ثياب، ملابس ܔܘܠܶܐ
jule taḥtoye ملابس داخلية ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
kamudo غامق، داكن ܟܰܡܘܕܐ
karyo قصير ܟܰܪܝܐ
kazzi أنا ذاهب (الآن)! ܟܐܰܙܙܝ
këbcat تريد (ف.ذ./ث.) ܟܐܷܒܥܰܬ
këtla لديها، تملك ܟܷܬܠܰܗ
këtle لديه، يملك ܟܷܬܠܶܗ
këzzën يذهبون ܟܐܷܙܙܷܢ
kit يوجد ܟܝܬ
kocawdo تعمل (ف.ث.) ܟܳܥܰܘܕܐ
kofëršalle تفرّقهم، تقسمهم (ف.ث.) ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ
kofëršo تفرّق، تقسم (ف.ث.) ܟܳܦܷܪܫܐ
koḥayro cal تنظر إلى (ف.ث.) ܟܳܚܰܝܪܐ ܥܰܠ
koḥozatle أنتَ تراه، أنتِ ترينه ܟܳܚܳܙܰܬܠܶܗ
kolawšo تلبس، ترتدي ܟܳܠܰܘܫܐ
kolowaš يلبس، يرتدي ܟܳܠܳܘܰܫ
kolozamli أحتاج، يلزمني ܟܳܠܳܙܰܡܠܝ
komaḥtalle تضعهم (ف.ث.) ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ
komaḥto bolo cal تنتبه (ف.ث.) ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ
komaḥwe يبدو، يظهر ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komcalqo تعلّق (ف.ث.) ܟܳܡܥܰܠܩܐ
komcawno تساعد، تعاون (ف.ث.) ܟܳܡܥܰܘܢܐ
komo أسود ܟܳܡܐ
korokaw acli يناسبني، يليق بي ܟܳܪܳܟܰܘ ܐܰܥܠܝ
koṯe acli إنه مقاسي ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܝ
krawa ربطة عنق ܟܪܰܘܰܐ
krawat ربطات عنق ܟܪܰܘܰܬ
këḏco تعرف (ف.ث.) ܟܷܐܕ݂ܥܐ
lmën? لماذا؟ ܠܡܷܢ؟
lašanax لأجلكِ ܠܰܫܰܢܰܟ݂
latyo i namrayḏi ليس مقاسي ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ
leba قلبها ܠܶܒܰܗ
lebo قلب ܠܶܒܐ
lo لا ܠܐ
ma (أداة استفهام: ماذا، ما) ܡܰܐ
maḥto تضع (ف.ث.) ܡܰܚܬܐ
malxo تذهب، تمشي، تسير (ف.ث.) ܡܰܠܟ݂ܐ
manëškoyo بنفسجي ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ
marwoḏe أحلاق، أقراط ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ
mawxa لذلك ܡܰܘܟ݂ܰܐ
mdabroniṯo مسؤولة، مديرة ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ
me zawno منذ زمن بعيد ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ
medone أشياء ܡܶܕܳܢܶܐ
mëštawoṯe حفلات زفاق ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ
mëštuṯo حفلة زفاف ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
mjarballe أجرّبه (الفستان مثلاً) ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ
moda (f.) موضة ܡܳܕܰܐ (ܐܰܬ݂)
mṭakso تنظّم (ف.ث.)، منظّم ܡܛܰܟܣܐ
nacime صغار، أطفال ܢܰܥܝܡܶܐ
niše نساء ܢܝܫܶܐ
nësyono خبرة، تجربة ܢܷܣܝܳܢܐ
nofaq يصدر، يخرج ܢܳܦܰܩ
obo w šuqlo cam تتحادث مع، تتعامل مع ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ
oṯat تأتي (ف.ذ.) ܐܳܬ݂ܰܬ
panṭron سروال ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
panṭronat سراويل ܦܰ݁ܢܛܪܳܢܰܬ
përtaqani برتقالي ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ
qaḥwonoyo بني ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ
qaṭmono رمادي ܩܰܛܡܳܢܐ
qdoše قلائد، سلاسل ܩܕܳܫܶܐ
qemësto قميص ܩܶܡܷܣܬܐ
qemësyoṯe قمصان ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ
qëm! قم، انهض، استيقظ! ܩܷܡ
qëmṯo تنورة ܩܷܡܬ݂ܐ
qomoṯe تنانير ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ
qubce قبعات ܩܘܒܥܐ
rabo كبير ܪܰܒܐ
sale سلال، سلّات ܣܰܠܶܐ
semoqo أحمر ܣܶܡܳܩܐ
semoqo kamudo أحمر غامق ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ
spor رياضة ܣܦ݁ܳܪ
šacuṯo أصفر ܫܰܥܘܬ݂ܐ
šayre أساور ܫܰܝܪܶܐ
šëkël نوع، شكل ܫܷܟܷܠ
šuḥlofo فصل من فصول السنة ܫܘܚܠܳܦܐ
šušefo (f.) منديل ܫܘܫܶܦܐ (ܐܰܬ݂)
tëġme أنواع، أصناف ܬܷܓ݂ܡܶܐ
ṭëbloyoṯe طاولات ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ṭukoso نظام، تنظيم ܛܘܟܳܣܐ
u gabano هذا الجانب ܐܘ ܓܰܒܰܢܐ
wardonoyo وردي، زهري (لون) ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ
yaroqo أخضر ܝܰܪܳܩܐ
yawme mbayne أيام عطل ومناسبات ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye أيام الأسبوع العادية ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
zan! لنذهب! ܙܰܢ
zarqo أزرق ܙܰܪܩܐ
zawone زبائن ܙܰܘܳܢܶܐ
zebono بيع ܙܶܒܳܢܐ
zwono w zebono شراء وبيع ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ

7