تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

8 ܙܰܒܢܐ الزمن Zabno
8 ܙܰܒܢܐ الزمن Zabno
B نتعرف في هذا الدرس على
  • استخدام السّاعة والأوقات
  • العدّ
  • الأعداد الأصلية والترتيبية
C ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܝ ܫܡܘܢܝ ܔܝܪܰܢܶܐ ܢܶܐ.
ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܝ ܫܘܩܐ، ܠܘ ܣܚܳܝܐ ܐܰܘ ܠܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ.
ܪܰܡܚܷܠ ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܝܐ.
ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܥܰܘܕܝ.
ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܫܷܦܥܝ ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ ܒܰܣܝܡܐ، ܟܳܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܐܷܙܙܷܢ ܠܘ ܣܚܳܝܐ.
C
I Saro w i Šmuni jirane ne. سارو وشموني جارتان.
Me zabno l zabno konëfqi cam ḥḏoḏe li šuqo, lu sḥoyo aw l mede ḥreno. من وقت لآخر تخرجان معاً إلى السوق أو للسباحة أو لقضاء شيء آخر.
Ramḥël yawme dë cruto yo. غداً (يصادف) يوم الجمعة.
At tarte baṭile ne, lo kolozam d cawdi. الاثنتان لا عمل لديهما ولا يجب أن تعملا.
Lašan d mašëfci u yawmaṯṯe u xalyo basimo, kosaymi wacdo cam ḥḏoḏe d ëzzën lu sḥoyo. ولكي تمضيا وقت فراغهما في هذا اليوم بشكل ممتع، اتفقتا على موعد للذهاب إلى السباحة.
C ܡܰܙܠܐ ܠܘ ܣܚܳـܝܐ
ܣܰܪܐ: ܫܡܘܢܝ، ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ ܪܰܡܚܷܠ؟ ܕܐܷܒܥܰܬ ܟܝܒܰܢ ܐܷܙܙܰܢ ܠܘ ܣܚܳܝܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܐܰܫܷܪ ܪܷܢܝܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ. ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ: ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܛܰܘܬܐ ܝܐ. ܓܷܕ ܗܘܝܐ ܚܰܡܫܐ ܘܥܷܣܪܝ (25) ܕܰܪܓ݂ܶܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܐܷܙܙܰܢ؟
ܣܰܪܐ: ܟܝܒܰܢ ܚܶܠܳܝܐ ܐܷܙܙܰܢ. ܒܰܥ ܥܣܰܪ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
ܫܡܘܢܝ: ܐܶ، ܛܰܘܘܐ ܝܐ. ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܬܰܡܐ؟
ܣܰܪܐ: ܓܷܕ ܣܳܚܝܢܰܐ، ܓܷܕ ܡܫܰܡܣܝܢܰܐ، ܓܷܕ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ ܘܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܠܰܦ ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ ܘܦܰܠܓܶܗ ܓܷܕ ܡܰܥܪܝܢܰܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܓܷܕ ܫܳܦܰܥ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ.
ܫܡܘܢܝ: ܫܰܦܝܪܐ. ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܕܘܥܪܝܢܰܐ؟
ܣܰܪܐ: ܠܰܦ ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ، ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ ܐܝ ܚܫܰܡܬܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܒܰܫ ܫܶܬ݂ ܟܐܬ݂ܶܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܛܪܳܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܐܷܒܥܰܬ. ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܬܘ؟ ܬܳܟ݂ܘ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ ܣܝܕܰܢ.
ܫܡܘܢܝ: ܚܳܙܝܢܰܐ، ܐܝܕ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܠܰܬܠܶܗ ܘܰܥܕܶܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ، ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ.
ܣܰܪܐ: ܫܰܦܝܪܐ، ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ، ܗܘܠ ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Mazlo lu sḥoyo الذهاب للسباحة
Saro: Šmuni, mën gëd saymat ramḥël? D ëbcat kiban ëzzan lu sḥoyo. سارو: شموني، ماذا ستفعلين غداً؟ إن أردتِ يمكننا الذهاب للسباحة.
Šmuni: Ašër rënyo ṭawwo yo. Latli mede lë syomo. شموني: فكرة جيدة حقيقةً. ليس لدي ما أعمله.
Šmuni: I hawa aydarbo yo? شموني: كيف ستكون حالة الطقس؟
Saro: I hawa ṭawto yo. Gëd huwyo ḥamšo w cësri (25) darġe. سارو: سيكون الطقس جيداً. ودجة الحرارة ستصبح (٢٥) مئوية.
Šmuni: I saca bak kmo këbcat ëzzan? شموني: متى تودّين أن نذهب؟
Saro: Kiban ḥeloyo ëzzan. Bac csar ṭawwo yo? سارو: نستطيع أن نذهب باكراً. ما رأيك في الساعة العاشرة؟
Šmuni: E, ṭawwo yo. Mën gëd saymina u yawmo kule tamo? شموني: حسناً، هذا جيد. ماذا سنفعل هناك طوال اليوم؟
Saro: Gëd soḥina, gëd mšamsina, gëd šotina qaḥwe w falge d yawmo laf i saca tracsar w falge gëd macrina. Hawxa gëd šofac u yawmayḏan. سارو: سوف نسبح ونتشمس ونشرب قهوة، وفي منتصف النهار، حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، سنتناول طعام الغداء. بهذا الشكل سينقضي يومنا.
Šmuni: Šafiro. Bak kmo këbcat ducrina? شموني: جميل. متى تريدين أن نعود؟
Saro: Laf i saca arbac, arbac w falge. Kolozam mḥaḏrono i ḥšamto, miḏe du Aday baš šeṯ koṯe mu cwodo. سارو: حوالي الساعة الرابعة، أو الرابعة والنصف. إذ علي أن أعدّ العشاء، لأن آداي يعود في الساعة السادسة من العمل.
Šmuni: Ṭrowe xud këbcat. Layt qëṭro. شموني: حسناً كما تريدين. لا يوجد مشكلة.
Saro: Adyawma caṣriye mën gëd saymitu? Toxu šotina qaḥwe sidan. سارو: ماذا ستفعلون مساء اليوم؟ تعالوا نشرب القهوة عندنا.
Šmuni: Ḥozina, iḏa u Afrem latle wacde aw mede lë syomo, gëd oṯina. شموني: لنرى، إن لم يكن أفرام موعوداً بشيء أو مرتبطاً بعمل ما، سوف نأتي.
Saro: Šafiro, fëš bë šlomo, hul adcaṣriye. سارو: جميل، مع السلامة، إلى اللقاء عصر اليوم.
Šmuni: Zax bë šlomo. شموني: إلى اللّقاء.

1

قواعد الدرس 8 أ) الفعل: الزمن الماضي من المهم أن نميّز بين الأفعال اللازمة والمتعدية في معالجتنا للزمن الماضي. فالأفعال المتعدية هي تلك التي تحتاج إلى مفعول به، مثل ܓܳܪܰܫ ܇ ܓܘܪܫـ (ܓܪܷܫـ) goraš/gurš- (grëš-) "سحب (شيئاً)". أما الأفعال اللازمة فليس لها مفعول به، مثلܕܳܡܰܟܼ : ܕܷܡܟ݂ـ (ܕܰܡܷܟ݂ـ)domax/dëmx- (damëx-)"نام". أما الفعل الماضي المتعدي فله صيغة أساسية واحدة (مثل: ܓܪܷܫـ-grëš "سَحَبَ"). في حين أن الفعل الماضي اللازم له صيغتان أساسيتان (مثل:ܕܰܡܷܟ݂ـ ܇ ܕܰܡܝܟ݂ـ -damëx-/damix "نام"). 1. الأفعال المتعدية اللواحق التالية تضاف إلى أساس الأفعال المتعدية في الماضي (مثل ܓܪܷܫـ -grëš) للإشارة إلى مفرد وجمع الأشخاص (غائب ومخاطب ومتكلم):
مفرد جمع
الغائب (ذ) ـܠܶܗ -le ــܶܗ Ce-
الغائب (ث) ـܠܰܗ -la
المخاطب (ذ) ـܠܘܟ݂ -lux ـܟ݂ܘ xu-
المخاطب (ث) ـܠܰܟ݂ -lax
المتكلم ـܠܝ -li ـܠܰܢ lan-
اللاحقة Ce- في جمع الغائب أعلاه تعني أن الحرف الساكن الأخير من أساس الفعل يُضعّف وتُلحق به النهاية ــܶܗ e-. لذلك يمكن أن يحل أي حرف ساكن مكان /C/ (اختصار كلمة consonant "حرف ساكن"). ففي مثالنا ܓܪܷܫـ -grëš ستكون صيغة جمع الغائب ܓܪܷܫܫܶܗgrëšše "سحبوا". التمييز بين المذكر والمؤنث يكون في مفرد الشخصين المخاطب والغائب في صيغة الماضي للأفعال المتعدية، وليس في مفرد الشخص المتكلم، كما رأينا في صيغتي المضارع والمستقبل. والجدول التالي يبين تصريف الفعل ܓܪܷܫـ -grëš "سحب" المتعدي:
مفرد جمع
الغائب (ذ) ܓܪܷܫܠܶܗ سَحَبَ grëšle ܓܪܷܫܫܶܗ سَحَبوا/سحبن grëšše
الغائب (ث) ܓܪܷܫܠܰܗ سَحَبَت grëšla
المخاطب (ذ) ܓܪܷܫܠܘܟ݂ سَحَبتَ grëšlux ܓܪܷܫܟ݂ܘ سَحَبتُم/سحبتن grëšxu
المخاطب (ث) ܓܪܷܫܠܰܟ݂ سَحَبتِ grëšlax
المتكلم ܓܪܷܫܠܝ سَحَبتُ grëšli ܓܪܷܫܠܰܢ سَحَبنا grëšlan
أمثلة أخرى لأفعال متعدية في الماضي:
Saro zwënla čanṭa سارو اشترت حقيبة ܣܰܪܐ ܙܘܷܢܠܰܗ ܫ̰ܰܢܛܰܐ
hënne nqëlle lu bayto ḥaṯo انتفلوا إلى البيت الجديد ܗܷܢܢܶܐ ܢܩܷܠܠܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܐ
šrëḥle u mede dë ršëmle شرح ما رسمه ܫܪܷܚܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܪܫܷܡܠܶܗ
u aršitakt ršëmle plan المهندس المعماري رسم مخططاً ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܪܫܷܡܠܶܗ ܦ݁ܠܰܢ
u Aday ftëḥle rastorant آداي فتح مطعماً ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܦܬܷܚܠܶܗ ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ
2. الأفعال اللازمة اللواحق التالية تضاف إلى أساس الأفعال المتعدية في الماضي (مثل ܕܰܡܷܟ݂ـ -damëx / ܕܰܡܝܟ݂ـ -damix) للإشارة إلى مفرد وجمع الأشخاص (غائب ومخاطب ومتكلم):
مفرد جمع
الغائب (ذ) - - ـܝ -i
الغائب (ث) ـܐ -o
المخاطب ـܬ -at ـܝܬܘ -itu
المتكلم (ذ) ـܢܐ -no ـܝܢܰܐ -ina
المتكلم (ث) ـܢܐ -ono
تتوافق هذه اللواحق مع مثيلاتها للزمن المضارع (انظر قواعد الدرس 7 أ). لذلك هناك اختلاف، كما هو الحال مع المضارع، بين المذكر والمؤنث لمفرد الشخصين المتكلم والغائب، دون الشخص المخاطب. والجدول التالي يظهر تصريف الفعل اللازم في الماضي ܕܰܡܷܟ݂ـ -damëx / ܕܰܡܝܟ݂ـ -damix مرتبطاً باللواحق الإعرابية:
مفرد جمع
الغائب (ذ) ܕܰܡܷܟ݂ نام damëx ܕܰܡܝܟ݂ܝ ناموا، نمن damixi
الغائب (ث) ܕܰܡܝܟ݂ܐ نامت damixo
المخاطب ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ نِمت damixat ܕܰܡܝܟ݂ܝܬܘ نِمتُم، نمتن damixitu
المتكلم (ذ) ܕܰܡܷܟ݂ܢܐ نِمتُ damëxno ܕܰܡܝܟ݂ܝܢܰܐ نِمنا damixina
المتكلم (ث) ܕܰܡܝܟ݂ܳܢܐ نِمتُ damixono
أمثلة أخرى لأفعال لازمة في الماضي:
šafëc mëdde d šato انقضت مدة سنة ܫܰܦܷܥ ܡܷܕܕܶܐ ܕܫܰܬܐ
šamici i tašciṯo سمعوا القصة ܫܰܡܝܥܝ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ
ayko yalifat Holandoyo? أين تعلمت الهولندية؟ ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
qadër maxla ruḥe استطاع أن ينقذ نفسه ܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ
aḥna yalifina u lišono نحن تعلّمنا اللغة ܐܰܚܢܰܐ ܝܰܠܝܦܝܢܰܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ
ب) الأعداد يمكن الذهاب لقسم "ܒܢܳܝܐ العدّ Bnoyo" في الصفحة التالية من هذا الدرس، للتعرّف على الأعداد الأصلية والترتيبية. وما تجدر ملاحظته أنه لكل من الأعداد الأصلية والترتيبية من 1 - 10 صيغتان: مذكرة ومؤنثة. الصيغة المؤنثة تسبق الأسماء المؤنثة، والمذكرة تسبق الأسماء المذكرة. ويُجمع المعدود دائماً بدءاً من الرقم اثنين. الأعداد الأصلية:
ث ذ
ḥḏo aṯto امرأةٌ واحدةٌ ܚܕ݂ܐ ܐܰܬ݂ܬܐ ḥa gawro رجلٌ واحدٌ ܚܰܐ ܓܰܘܪܐ
tarte niše امرأتان اثنتان ܬܰܪܬܶܐ ܢܝܫܶܐ tre gawre رجلان اثنان ܬܪܶܐ ܓܰܘܪܶܐ
tlëṯ niše ثلاثُ نساءٍ ܬܠܷܬ݂ ܢܝܫܶܐ tloṯo gawre ثلاثةُ رجالٍ ܬܠܳܬ݂ܐ ܓܰܘܪܶܐ
تتم كتابة الأعداد من 21-29 و31-39 و41-49 إلخ. كما في اللغة العربية، بداية بالآحاد ثم العشرات، ويربطها حرف العطف "و": ܚܰܐ ܘܥܷܣܪܝ ḥa w cësri "واحد وعشرون". لذلك يتوقف استخدام العدد المذكر والمؤنث على جنس المعدود. وهذه القاعدة مماثلة لقاعدة الأعداد في اللغة العربية بخصوص توافق جنس العدد والمعدود ومخالفته. الأعداد الترتيبية: هناك سلسلة عامة في السورَيت، فيما يتعلق بالأعداد الترتيبية أول/أولى، ثاني/ثانية، إلخ.، تتكون من "ܕ d + أداة التعريف" (راجع قواعد الدرس 3 أ) لكل الأرقام. كما أن هناك سلسلة تقتصر على الأرقام 1 - 10 مستنبطة من السريانية الآرامية. أي أن هذه الأرقام يمكن التعبير عنها بطريقتين، وبقية الأرقام بطريقة واحدة فقط، هي السلسلة العامة، كما هو واضح في الصفحة التالية من هذا الدرس.
ملاحظة ثقافية 8 للوقت بالنسبة للناس في الشرق الأوسط معنى يختلف عما هو معروف في المجتمعات الصناعية الحديثة في الغرب، والتي فيها يحدد الوقت كل شيء. وفي طورعبدين، حيث غالبية السكان فلاحون، كان الناس يعيشون وفقاً للساعة الزمنية الفصلية التي كانت تعتبر على أهمية كبيرة بالنسبة لسير العمل الزراعي في الحقول. وكان الفلاحون يعملون في زراعة الأرض وتربية الماشية إلى أن يتمموه بشكل كامل. وفي حال قيام أحد يزيارتهم، كان من غير المعتاد أن يعتذر المضيف عن استقبال ضيوفه. لأن هذا يعدّ انتهاكاً لكرم الضيافة التقليدية. وأخيراً يستخدم السريان مثلاً عن الوقت: ܠܰܬܠܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܚܳܝܷܟ ܪܝܫܶܗ latle zabno d oyëk riše" ليس لديه وقت ليحكّ رأسه"، أي أنه مشغول للغاية.

2

Bnoyo العدّ ܒܢܳܝܐ
الأعداد الأصلية 1 - 10 مذكر مؤنث
1 ܚܰܐ ܚܕ݂ܐ
ḥa ḥḏo
2 ܬܪܶܐ ܬܰܪܬܶܐ
tre tarte
3 ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܷܬ݂
tloṯo tlëṯ
4 ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܪܒܰܥ
arbco arbac
5 ܚܰܡܫܐ ܚܰܡܡܷܫ
ḥamšo ḥammëš
6 ܐܷܫܬܐ ܫܶܬ݂
ëšto šeṯ
7 ܫܰܘܥܐ ܫܘܰܥ
šawco šwac
8 ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܳܢܶܐ
tmanyo tmone
9 ܬܷܫܥܐ ܬܫܰܥ
tëšco tšac
10 ܥܰܣܪܐ ܥܣܰܪ
casro csar
الأعداد الترتيبية مذكر مؤنث
1 ܩܰܡܳܝܐ : ܕܘ ܚܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ : ܕܝ ܚܕ݂ܐ
qamoyo / du ḥa qamayto / di ḥḏo
الأول الأولى
2 ܬܪܰܝܳܢܐ : ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ : ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ
trayono / dat tre trayoniṯo / dat tarte
الثاني الثانية
3 ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂
tliṯoyo / dat tloṯo tliṯayto / dat tlëṯ
الثالث الثالثة
4 ܪܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܪܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥ
rbicoyo / dan arbco rbicayto / dan arbac
الرابع الرابعة
5 ܚܡܝܫܳܝܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ ܚܡܝܫܰܝܬܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܡܷܫ
ḥmišoyo / daḥ ḥamšo ḥmišayto / daḥ ḥammëš
الخامس الخامسة
6 ܫܬܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܷܫܬܐ ܫܬܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܶܬ݂
štiṯoyo / dan ešto štiṯayto / daš šeṯ
السادس السادسة
7 ܫܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܫܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܘܰܥ
šbicoyo / daš šawco šbicayto / daš šwac
السابع السابعة
8 ܬܡܝܢܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܝܢܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܡܳܢܶܐ
tminoyo / dat tmanyo tminayto / dat tmone
الثامن الثامنة
9 ܬܫܝܥܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܷܫܥܐ ܬܫܝܥܰܝܬܐ : ܕܰ ܬܫܰܥ
tšicoyo / dat tëšco tšicayto / da tšac
التاسع التاسعة
10 ܥܣܝܪܳܝܐ : ܕܰܥ ܥܰܣܪܐ ܥܣܝܪܰܝܬܐ : ܕܰܥ ܥܣܰܪ
csiroyo / dac casro csirayto / dac csar
العاشر العاشرة
الأعداد الأصلية بدءاً من 11
11 ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܐܰܪܒܥܝ
ḥḏacsar arbci
12 ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܚܰܡܫܝ
tracsar ḥamši
13 ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܐܷܫܬܝ
tloṯacsar ëšti
14 ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܫܰܘܥܝ
arbacsar šawci
15 ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܬܡܳܢܝ
ḥamšacsar tmoni
16 ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܬܷܫܥܝ
ëštacsar tëšci
17 ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܡܐ
šwacsar mo
18 ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܡܰܬ݂ܶܐ
tmonacsar maṯe
19 ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܬܠܷܬ݂ܡܐ
tšacsar tlëṯmo
20 ܥܷܣܪܝ 1.000 ܐܰܠܦܐ
cësri alfo
30 ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܡܷܠܝܘܢ
tleṯi mëlyun
الأعداد الترتيبية بدءاً من 11
11 ܕܰܚ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܝ
daḥ ḥdacsar dan arbci
الحادي عشر الأربعون
12 ܕܰܬ ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܕܰܚ ܚܰܡܫܝ
dat tracsar daḥ ḥamši
الثاني عشر الخمسون
13 ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܕܰܢ ܐܷܫܬܝ
da tloṯacsar dan ëšti
الثالث عشر الستون
14 ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܕܰܫ ܫܰܘܥܝ
dan arbacsar daš šawci
الرابع عشر السبعون
15 ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܕܰܬ ܬܡܳܢܝ
daḥ ḥamšacsar dat tmoni
الخامس عشر الثمانون
16 ܕܰܢ ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܕܰܬ ܬܷܫܥܝ
dan ëštacsar dat tëšci
السادس عشر التسعون
17 ܕܰܫ ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܕܰܡ ܡܐ
daš šwacsar dam mo
السابع عشر المئة
18 ܕܰܬ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܕܰܡ ܡܰܬ݂ܶܐ
dat tmonacsar dam maṯe
الثامن عشر المائتان
19 ܕܰܬܫ ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂ܡܐ
datš tšacsar dat tlëṯmo
التاسع عشر الثلاثمئة
20 ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ 1.000 ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ
dac cësri dan alfo
العشرون الألف
30 ܕܰܬ ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܕܘ ܡܷܠܝܘܢ
dat tleṯi du mëlyun
الثلاثون المليون

3

I saca الساعة ܐܝ ܣܰܥܰܐ
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܚܕ݂ܐ ܘܪܘܥܐ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܚܕ݂ܐ ܝܐ.
I saca ḥḏo w ruco yo. I saca ḥḏo yo.
الساعة الواحدة والربع. الساعة الواحدة.
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܢܳܩܷܨ ܪܘܥܐ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܚܕ݂ܐ ܘܦܰܠܓܶܗ ܝܐ.
I saca tarte noqëṣ ruco yo. I saca ḥḏo w falge yo.
الساعة الثانية إلا ربعاً. الساعة الواحدة والنصف.
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܘܥܷܣܪܝ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܡܷܫ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ.
I saca tarte w cësri daqqat yo. I saca tarte w ḥammëš daqqat yo.
الساعة الثانية وعشرون دقيقة (وثلث). الساعة الثانية وخمس دقائق.
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܠܷܬ݂ ܢܳܩܷܨ ܥܣܰܪ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܠܷܬ݂ ܢܳܩܷܨ ܥܷܣܪܝ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ.
I saca tlëṯ noqëṣ csar daqqat yo. I saca tlëṯ noqëṣ cësri daqqat yo.
الساعة الثالثة إلا عشر دقائق. الساعة الثالثة إلا عشرين دقيقة (إلا ثلث).

4

1.8 تعلّم المفردات والتعابير التالية. C
saca / šocṯo ساعة يد، ساعة (60 دقيقة) ܣܰܥܰܐ ܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
zabno وقت، زمن ܙܰܒܢܐ
falgo نصف ܦܰܠܓܐ
ruco ربع ܪܘܥܐ
daqqa / qaṭënto دقيقة ܕܰܩܩܰܐ ܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe دقائق ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ṣaniye / rfofo ثانية ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
ṣaniyat / rfofe ثوانٍ ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
noqëṣ قبل، إلا ܢܳܩܷܨ
adyawma اليوم ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
bnoyo عدّ، إحصاء ܒܢܳܝܐ
raqme أرقام، أعداد ܪܰܩܡܶܐ
aṯmël البارحة، أمس ܐܰܬ݂ܡܷܠ
ramḥël الغد، غداً ܪܰܡܚܷܠ
ṣafro الغد، غداً ܨܰܦܪܐ
falge d yawmo الظهر، ظهراً ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
caṣriye / ramšo المساء، مساءً ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܆ ܪܰܡܫܐ
lalyo الليل، ليلاً ܠܰܠܝܐ
adṣafro اليوم صباحاً، صباح اليوم ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adfalge d yawmo اليوم ظهراً، ظهر اليوم ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adcaṣriye اليوم مساءً، مساء اليوم ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adlalyo اليوم ليلاً، ليل اليوم ܐܰܕܠܰܠܝܐ
2.8 كم الساعة؟ أجب عن الأسئلة بالسورَيت. A

5

3.8 اكتب الأرقام التالية بالسورَيت. A
10 25
49 66
75 220
350 900
1.100 1.500
2.000 1.000.000
4.8 كم عدد السكان في المدن التالية؟ A
Mëḏyaḏ: 80.000 ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000
Azëx: 27.000 ܐܰܙܷܟ݂: 27.000
Marde: 85.000 ܡܰܪܕܶܐ: 85.000
Zaxo: 350.000 ܙܰܟ݂ܐ: 350.000
Nṣiwën: 83.000 ܢܨܝܘܷܢ: 83.000
Qamëšlo: 390.000 ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000
Ḥasake: 352.000 ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000
Ninwe: 2.900.000 ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000
Urhoy: 526.000 ܐܘܪܗܳܝ: 526.000
Omiḏ: 950.000 ܐܳܡܝܕ݂: 950.000
5.8 كوّن جملاً مفيدة من خلال وصل العبارات التالية ببعضها. A
1 Saca šwac 2 bëṯër me falge d yawmo 1 mšareli bu cwodo. ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. 1 ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ 2 ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ 1
2 Saca arbac w falge 1 b ṣafro 2 aṯyono mu cwodo. ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. 2 ܒܨܰܦܪܐ 1 ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ 2
3 Saca tmone 5 yalëf az zabne 3 kodëmxi an nacime. ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. 3 ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ 5 ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ 3
4 I Saro 6 kit 8 lu Gabriyel. ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. 8 ܟܝܬ 6 ܐܝ ܣܰܪܐ 4
5 U Gabriyel 8 zwënla saca 5 di saca. ܕܝ ܣܰܥܰܐ. 5 ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ 8 ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ 5
6 B Amsterdam 3 caṣriye 6 mëlyun d noše. ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. 6 ܥܰܨܪܝـܝܶܐ 3 ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ 6
7 Adyawma azzi 4 këtwayla 4 durošo gušmonoyo. ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ 4 ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ 4 ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ 7
8 Aṯmël i Saro 7 cam an nacime 7 li šuqo. ܠܝ ܫܘܩܐ 7 ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ 7 ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ 8
6.8 ضع الحرف المناسب (g - q - k / ܟ - ܩ - ܓ) في فراغات الكلمات التالية. A
raqme أرقام، أعداد ܪܰܩܡܶܐ
qamoyo الأول ܩܰܡܳܝܐ
falgo نصف ܦܰܠـܓܐ
daqqa دقيقة ܕܰܩܩܐ
noqës قبل، أقل، إلا ܢܳـܩܷܨ
kursi كرسي ܟܘܪܣܝ
falqo قسم، جزء ܦܰܠـܩܐ
koso كأس ܟܳܣܐ
qliḏo مفتاح ܩܠܝܕ݂ܐ
qriṯo قرية ܩܪܝܬ݂ܐ
qelayto غرفة ܩܶܠܰܝܬܐ
gušmo جسم، جسد ܓܘܫܡܐ
qrayto قراءة ܩܪܰܝܬܐ
garmo عظم ܓܰܪܡܐ
kayiwo مريض ܟܰܝـܝܘܐ
qanyo قلم، قلم رصاص ܩܰܢܝܐ
gweto جبن ܓܘܶܬܐ
kṯowo كتاب ܟܬ݂ܳܘܐ
kiso كيس ܟܝܣܐ
gawiro متزوج ܓܰܘܝܪܐ

6

ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ قائمة مفردات الدرس Luḥo d mele C
adcaṣriye اليوم عصراً ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adfalge d yawmo اليوم ظهراً ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adlalyo اليوم ليلاً ܐܰܕܠܰܠܝܐ
adṣafro اليوم صباحاً ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adyawma اليوم ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aṯmël البارحة، أمس ܐܰܬ݂ܡܷܠ
aṯyono أتيتُ (ث) ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ
azzi ذهبتُ ܐܰܙܙܝ
baṭile ne هم/هن في إجازة؛ هم متعبون، هن متعبات ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ
bnoyo عَدّْ، إحصاء ܒܢܳܝܐ
caṣriye (f.), ramšo مساء ܥܰܨܪܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܰܡܫܐ
daqqa (f.), qaṭënto دقيقة ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe دقائق ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
darġe درجة ܕܰܪܓ݂ܶܐ
ducrina نعود، نرجع ܕܘܥܪܝܢܰܐ
duroše gušmonoye تمارين بدنية ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
ëbcat تريد/ تريدين ܐܷܒܥܰܬ
ëbcitu تريدون/ تردن ܐܷܒܥܝܬܘ
ëzzan نذهب ܐܷܙܙܰܢ
falge d yawmo منتصف النهار، ظهراً ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
falgo نصف ܦܰܠܓܐ
falqo قسم، جزء ܦܰܠܩܐ
garmo عظم ܓܰܪܡܐ
gawiro متزوج ܓܰܘܝܪܐ
gëd saymat سوف تفعل (أنت) ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ
gëd howën سوف يصبحون، سوف يصبحن ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ
gušmo جسم، جسد ܓܘܫܡܐ
gweto جبن ܓܘܶܬܐ
hawa هواء، طقس ܗܰܘܰܐ
hul حتى ܗܘܠ
ḥeloyo باكراً ܚܶܠܳܝܐ
ḥšamto طعام العشاء ܚܫܰܡܬܐ
iḏa إذا ܐܝܕ݂ܰܐ
jirane جيران ܔܝܪܰܢܶܐ
kayiwo مريض ܟܰܝـܝܘܐ
këbco هي تريد ܟܐܷܒܥܐ
këbcat أنتَ تريد، أنتِ تريدين ܟܐܷܒܥܰܬ
këtwayla كانت تملك، كان لديها ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ
kiban نستطيع ܟܝܒܰܢ
kiso كيس ܟܝܣܐ
kit يوجد ܟܝܬ
kodëmxi ينامون/ ينمن ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ
kolozam (d) يجب أن، يلزم أن ܟܳܠܳܙܰܡ
konëfqi يخرجون/ يخرجن ܟܳܢܷܦܩܝ
kosaymi يعملون/ يعملن، يفعلون/ يفعلن ܟܳܣܰܝܡܝ
koso كأس ܟܳܣܐ
kṯowo كتاب ܟܬ݂ܳܘܐ
kursi كرسي ܟܘܪܣܝ
laf نحو، قرابة، تقريباً ܠܰܦ
lalyo ليل ܠܰܠܝܐ
lašan لكي ܠܰܫܰܢ
latli لا أملك، ليس لدي ܠܰܬܠܝ
lë syomo للقيام به، لفعله ܠܷܣܝܳܡܐ
macrina نأكل طعام الغداء ܡܰܥܪܝܢܰܐ
mašëfci يقضون ܡܰܫܷܦܥܝ
maṣiṯina نسمع ܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ
mazlo ذهاب، رحيل ܡܰܙܠܐ
me zabno l zabno من وقت لآخر ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ
mede ḥreno شيء آخر ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ
mëlyun مليون ܡܷܠܝܘܢ
mḥaḏrono أجهّز ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ
mšamsina نتشمّس ܡܫܰܡܣܝܢܰܐ
mšareli بدأتُ ܡܫܰܪܶܠܝ
mwacadde تواعدوا/ تواعدن ܡܘܰܥܰܕܕܶܗ
noqëṣ قبل، أقل، إلا ܢܳܩܷܨ
oṯina نأتي ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ
qaḥwa (f.) قهوة ܩܰܚܘܰܐ (ܐܰܬ݂)
qanyo قلم، قلم رصاص ܩܰܢܝܐ
qelayto غرفة ܩܶܠܰܝܬܐ
qëṭro مشكلة ܩܷܛܪܐ
qliḏo مفتاح ܩܠܝܕ݂ܐ
qrayto قراءة ܩܪܰܝܬܐ
qriṯo قرية ܩܪܝܬ݂ܐ
ramḥël غداً ܪܰܡܚܷܠ
raqme أرقام، أعداد ܪܰܩܡܶܐ
rënyo فكرة ܪܷܢܝܐ
ruco ربع ܪܘܥܐ
saca (f.), šocṯo ساعة يد، ساعة (60 دقيقة) ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
saymina نعمل، نفعل ܣܰܝܡܝܢܰܐ
saymitu تعملون/ تعملن، تفعلون/ تفعلن ܣܰܝܡܝܬܘ
sḥoyo سباحة ܣܚܳܝܐ
sidan عندنا، لدينا ܣܝܕܰܢ
soḥina نسبح ܣܳܚܝܢܰܐ
ṣafro غداً ܨܰܦܪܐ
ṣaniyat, rfofe ثوانٍ ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (f.), rfofo ثانية ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
šofac يمضي ܫܳܦܰܥ
šotina نشرب ܫܳܬܝܢܰܐ
tamo هناك ܬܰܡܐ
toxu! تعالوا ܬܳܟ݂ܘ
u yawmaṯṯe أيامهم/ أيامهن ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬܶܗ
u yawmayḏan يومنا ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
wacde مواعيد ܘܰܥܕܶܐ
wacdo موعد ܘܰܥܕܐ
xalyo فارغ، غير مشغول ܟ݂ܰܠܝܐ
zabno وقت، زمن ܙܰܒܢܐ
zwënla هي اشترت ܙܘܷܢܠܰܗ

7

مفرد جمع
الغائب (ذ) -le -ܠܶܗ -Ke ܟܷܬܬܶܐ
الغائب (ث) -la -ܠܰܗ
المخاطب (ذ) -lux -ܠܘܟ݂ -xu ܟܷܬܟ݂ܘ
المخاطب (ث) -lax -ܠܰܟ݂
المتكلم -li -ܠܝ -lan ܟܷܬܠܰܢ