تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ التقويم Surgoḏo
9 ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ التقويم Surgoo
B نتعرف في هذا الدرس على
  • مكونات التقويم
  • فصول السنة
  • الشهور وأيام الأسبوع
C ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
ܥܰܠ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܐܰܝ ܝܰܪܚܶܐ، ܐܰܫ ܫܰܒܶܐ ܘܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ ܫܰܬܐ.
ܒܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܝܒܰܢ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܘܕܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ.
ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܡܷܚܙܶܐ ܫܰܦܝܪܐ، ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ ܐܶܒܶܗ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ.
ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܱܠܝܩܝ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܫܰܬܐ.
ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܚ ܚܘܫܰܒܶܐ، ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܘܕܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ ܟܳܡܷܟܬ݂ܳܘܝ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
ܐܝ ܫܰܬܐ ܟܝܒܰܗ ܬܠܷܬ݂ܡܐ ܘܚܰܡܫܐ ܘܐܷܫܬܝ (365) ܝܰܘܡܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܫܝ (52) ܫܰܒܶܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ (12) ܝܰܪܚܶܐ.
ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ. ܒܟܘܠ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܝܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ.
ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܟܝܬ ܬܠܶܬ݂ܝ ܐܰܘ ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܝܰܘܡܶܐ.
ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܘ ܚܰܡܡܷܫ ܫܰܒܶܐ.
ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܟܝܬ ܫܰܘܥܐ ܝܰܘܡܶܐ.
ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܰܥ ܘܥܷܣܪܝ ܣܰܥܰܬ.
ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܟܝܬ ܐܷܫܬܝ ܕܰܩܩܰܬ.
ܒܝ ܕܰܩܩܰܐ ܟܝܬ ܐܷܫܬܝ ܨܰܢܝـܝܰܬ.
C
Bu šuroyo d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. في بداية كل عام يصدر تقويم جديد.
Cal u surgoḏo komaḥwën ay yarḥe, aš šabe w ay yawme di šato. في التقويم تظهر الأشهر والأسابيع وأيام السنة.
Bu surgoḏo kiban ḥozina ay yawme dac ceḏe w dab baṭlone. يمكننا أن نرى في التقويم أيام الأعياد والعُطل.
Lašan u surgoḏo mëḥze šafiro, komaḥtina ebe ṣërtoṯe. ولكي يظهر التقويم جميلاً، تضاف اليه صور،
Ṣërtoṯe d komaliqi lu zabno di šato. صور تناسب أوقات السنة.
Ay yawme daḥ ḥušabe, dac ceḏe w dab baṭlone komëkṯowi b gawno semoqo. أيام الآحاد والأعياد والعطل تُكتب باللون الاحمر.
I šato kiba tlëṯmo w ḥamšo w ëšti (365) yawme, tarte w ḥamši (52) šabe w tracsar (12) yarḥe. السنة تتألف من 365 يوماً و52 أسبوعاً و12 شهراً.
Bi šato kit arbco šuḥlofe. B kul šuḥlofo kit tloṯo yarḥe. في السنة يوجد أربعة فصول. وفي كل فصل يوجد ثلاثة أشهر.
Bu yarḥo kit tleṯi aw ḥa w tleṯi yawme. كل شهر فيه 30 أو 31 يوماً.
Bu yarḥo kit arbac aw ḥammëš šabe. الشهر فيه أربعة أو خمسة أسابيع.
Bi šabṯo kit šawco yawme. الأسبوع فيه سبعة أيام.
Bu yawmo kit arbac w cësri sacat. اليوم فيه أربع وعشرون ساعة.
Bi saca kit ëšti daqqat. الساعة فيها ثلاثون دقيقة.
Bi daqqa kit ëšti ṣaniyat. الدقيقة فيها ثلاثون ثانية.
1.9 تعلّم المفردات والتعابير التالية. C
šuroyo بداية ܫܘܪܳܝܐ
šato عام، سنة ܫܰܬܐ
kul كلّ ܟܘܠ
konofaq يخرج، هنا: يصدر ܟܳܢܳܦܰܩ
surgoḏo تقويم ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
komaḥwën يظهرون، تظهر (ج) ܟܳܡܰܚܘܷܢ
yarḥe أشهر، شهور ܝܰܪܚܶܐ
yawme أيام ܝܰܘܡܶܐ
šabe أسابيع ܫܰܒܶܐ
ḥozina نرى ܚܳܙܝܢܰܐ
ceḏe أعياد ܥܶܕ݂ܶܐ
baṭlono عطل، إجازات ܒܰܛܠܳܢܶܐ
mëḥze يُرى، يظهر ܡܷܚܙܶܐ
šafiro جميل ܫܰܦܝܪܐ
komaḥtina نضع ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
ṣërtoṯe صور ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
komaliqi تليق، تناسب ܟܳܡܰܠܝܩܝ
ḥušabe أيام الآحاد ܚܘܫܰܒܶܐ
gawno لون ܓܰܘܢܐ
semoqo أحمر ܣܶܡܳܩܐ
kiba تحتوي، تتألف ܟܝܒܰܗ
šuḥlofe هنا: فصول السنة ܫܘܚܠܳܦܶܐ
saṯwo شتاء ܣܰܬ݂ܘܐ
rabëc ربيع ܪܰܒܷܥ
qayṭo صيف ܩܰܝܛܐ
tëšroyoṯe خريف ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ

1

قواعد الدرس 9 أ) "يوجد" و"لا يوجد" يقابل فعل "يوجد" في السورَيت لفظة ܟܝܬ kit (بإطالة نطق الياء /ܝ i/ في وسطها) أو ܟܝܬܐ kito بالمعنى نفسه:
bu banyo kit duš يوجد في الحمّام دوش ܒܘ ܒܰܐܢܝܐ ܟܝܬ ܕܘܫ
bi šato kit arbco šuḥlofe يوجد في السنة أربعة فصول ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ
b kul šuḥlofo kit tloṯo yarḥe يوجد في كل فصل ثلاثة أشهر ܒܟܘܠ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܝܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ
kito kṯowe tamo يوجد كتب هناك ܟܝܬܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܬܰܡܐ
في حين أن نفي هذه العبارة "لا يوجد" يقابل ܠܰܝܬ layt أو ܠܰܝܬܐ layto:
layto mede harke هنا لا يوجد ܠܰܝܬܐ ܡܶܕܶܐ ܗܰܪܟܶܐ
layt qëṭro لا يوجد مشكلة ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ
dlo mena layt ḥaye بدونها لا يوجد حياة ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ
ب) صيغ فعل الملك ܟܷܬ -kët وصيغ نفيه 1. فعل الملك يصاغ فعل الملك المصرّف من الجمع بين أصل الفعل ܟܷܬ -kët ولواحق الفعل الماضي (قواعد الدرس 8 أ)1.):
مفرد جمع
الغائب (ذ) ܟܷܬܠܶܗ لديه، يملك këtle ܟܷܬܬܶܗ لديهم/لديهن يملكون/يملكن tte
الغائب (ث) ܟܷܬܠܰܗ لديها، تملك (هي) këtla
المخاطب (ذ) ܟܷܬܠܘܟ݂ لديكَ، تملك (أنتَ) tlux ܟܷܬܟ݂ܘ لديكم/لديكن تملكون/تملكن këtxu
المخاطب (ث) ܟܷܬܠܰܟ݂ لديكِ، تملكين tlax
المتكلم ܟܷܬܠܝ لدي، أملك tli ܟܷܬܠܰܢ لدينا، نملك tlan
أمثلة:
kmo yolufe këtxu bu sëdro? كم طالباً لديكم في الصف؟ ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟
cal d këtli ḥawrone Suryoye لأنه لدي أصدقاء سريان ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܝ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ
këtle yolufe Holandoye لديه طلاب هولنديون ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ
kmo aḥunone w ḥoṯoṯe këtlax? كم أخاً وأختاً لديك؟ ܟܡܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ ܘܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟
aš šurone këtte aḏne الجدران لها آذان ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ
u nošo këtle ḥamšo rëġše لدى الإنسان خمس حواس ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ
kul hadomo këtle woliṯo لكل عضو وظيفه (كل عضو لديه وظيفة) ܟܘܠ ܗܰܕܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܳܠܝܬ݂ܐ
2. نفي فعل الملك وبالطريقة نفسها يمكن تصريف فعل نفي الملك، ولكن باسخدام أداة النفي ܠܰܬـ -lat:
مفرد جمع
الغائب (ذ) ܠܰܬܠܶܗ ليس لديه latle ܠܰܬܬܶܗ ليس لديهم/لديهن latte
الغائب (ث) ܠܰܬܠܰܗ ليس لديها latla
المخاطب (ذ) ܠܰܬܠܘܟ݂ ليس لديكَ latlux ܠܰܬܟ݂ܘ ليس لديكم/لديكن latxu
المخاطب (ث) ܠܰܬܠܰܟ݂ ليس لديكِ latlax
المتكلم ܠܰܬܠܝ ليس لدي latli ܠܰܬܠܰܢ ليس لدينا latlan
أمثلة:
latte makinat modern ليس لديهم آلات جديدة ܠܰܬܬܶܗ ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ
latli mede lë syomo ليس لديّ شيء للعمل ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ
u Afrem latle wacde لا مواعيد لدى أفريم ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܠܰܬܠܶܗ ܘܰܥܕܶܐ
ج) "يوجد" و"لا يوجد" يفيد الربط بين الفعل ܟܷܬ -kët وصيغة نفيه ܠܰܬ -lat من جهة وبين صيغ فعل الربط المصرّفة (انظر قواعد الدرس 4 ب) والملحقة بها من جهة أخرى، يفيد معنى "يكون" و"لا يكون" على التوالي. ويطلق على الصيغ الناتجة من هذا الربط تسمية "صيغ ربط منفصلة" أيضاً.
مفرد
الغائب ܟܷܬܝܐ يكون/تكون këtyo
المخاطب ܟܷܬܗܰܬ تكون/تكونين that
المتكلم ܟܷܬܢܐ أكون tno
الغائب ܠܰܬܝܐ لا يكون/لا تكون latyo
المخاطب ܠܰܬܗܰܬ لا تكون/لا تكونين lathat
المتكلم ܠܰܬܢܐ لا أكون latno
جمع
الغائب ܟܷܬܢܶܐ يكونون/يكنّ tne
المخاطب ܟܷܬܗܰܬܘ تكونون/تكنّ këthatu
المتكلم ܟܷܬܢܰܐ نكون tna
الغائب ܠܰܬܢܶܐ لا يكونون/لا يكنّ latne
المخاطب ܠܰܬܗܰܬܘ لا تكونون/لا تكنّ lathatu
المتكلم ܠܰܬܢܰܐ لا نكون latna
وبينما تُستخدم ܟܷܬܝܐ këtyo في جمل ثانوية تابعة، كما في:
aḏëc d këtne i Saro w u Aday عرف أنهما (يكونان) سارو وآداي ܐܰܕ݂ܷܥ ܕܟܷܬܢܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ
cal d këtyo u lišonayḏi لأنها (تكون) لغتي ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܱܝܕ݂ܝ
as Suryoye d këtne b Holanda السريان الموجودون في هولندا ܐܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ
تعتبر صيغة النفي ܠܰܬܝܐ latyo عموماً الشكل المنفي لفعل الربط (انظر قواعد الدرس 4 ب):
فعل الربط غير المنفي
harke ne إنهم/إنهن هنا ܗܰܪܟܶܐ ܢܶܐ
ḥaḏire hatu أنتم جاهزون/أنتن جاهزات ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ ܗܰܬܘ
bu bayto no أنا في البيت ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܢܐ
ḥoṯi yo إنها أختي ܚܳܬ݂ܝ ܝܐ
nacime na نحن أطفال ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܐ
فعل الربط المنفي
latne harke ليسوا موجودين/لسن موجودات هنا ܠܰܬܢܶܐ ܗܰܪܟܶܐ
lathatu ḥaḏire لستم جاهزين/لستن جاهزات ܠܰܬܗܰܬܘ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ
latno bu bayto لست في البيت ܠܰܬܢܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ
latyo ḥoṯi ليست أختي ܠܰܬܝܐ ܚܳܬ݂ܝ
latna nacime لسنا أطفالاً ܠܰܬܢܰܐ ܢܰܥܝܡܶܐ
ملاحظة ثقافية 9 التقويم السرياني هو تقويم ليتورجي، أي أنه يعتمد أساساً على الحياة الكنسية. لذلك نجد في هذا التقويم تواريخ، إما أن تكون لأعياد دينية أو تذكارات لقديسين. وكذلك هناك أيام الصوم التي يمكن تمييزها في التقويم. ولا تزال الكنيسة السريانية الأرثوذكسية كغيرها من الكنائس الأرثوذكسية الأخرى تعتمد على التقويم الذي بدأه يوليوس قيصر عام 46 قبل الميلاد، والسنة في التقويم اليولياني تتألف من ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً أو ثلاثمئة وستة وستين يوماً في السنة الكبيسة كل أربعة أعوام. ويستند التقويم الكنسي تاريخياً على الإرث الثقافي للمنطقة ما قبل الميلاد. يشير المثل الشعبي السائد: ܚܰܐ ܒܐܳܕ݂ܰܪ ܒܷܚܬܐ ܒܩܶܢܐ ḥa b oḏar bëḥto b qeno إلى فصل الربيع، ومعناه الحرفي: "مع بداية شهر آذار/مارس تظهر البيضة الأولى في عش الطير".

2

2.9 تعلّم أسماء الشهور. D
1. ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ 2. ܐܷܫܘܷܛ 3. ܐܳܕ݂ܰܪ 4. ܢܝܣܷܢ 5. ܐܝـܝܰܪ 6. ܚܙܝܪܷܢ 7. ܬܰܡܷܙ 1. konun ḥaroyo 2. ešwëṭ 3. oḏar 4. nisën 5. iyyar 6. ḥzirën 7. tamëz
98. ܛܷܒܒܰܟ . ܐܝܠܷܢ 10. ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ 11. ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ 12. ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ 8. ṭëbbax 9. ilën 10. tëšrën qamoyo 11. tëšrën ḥaroyo 12. konun qamoyo
3.9 اكتب أسماء الشهور لكل فصل من فصول السنة. C
saṯwo ܣܰܬܘܐ rabëc ܪܰܒܷܥ qayṭo ܩܰܝܛܐ tëšroyoṯe ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
4.9 ضع كلاً من المفردات التالية في الفراغ المناسب. A
ܫܘܚܠܳܦܶܐ -ܫܘܪܳܝܐ - ܫܰܬܐ - ܥܶܕ݂ܶܐ - ܝܰܪܚܶܐ - ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ - ܩܰܝܛܐ - ܪܰܒܷܥ - ܣܰܬ݂ܘܐ - ܒܰܛܠܳܢܐ
šuḥlofe – šuroyo – šato – ceḏe – yarḥe – konun ḥaroyo – qayṭo – rabëc – saṯwo – baṭlono
Bu šuroyo d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. في بداية كل عام يتم إصدار تقويم جديد. ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
U surgoḏo komaḥwe ay yawme di šato. التقويم يُظهر أيام السنة. ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ ܫܰܬܐ.
Ay yawme dac ceḏe komawën b gawno semoqo. أيام الأعياد تظهر باللون الأحمر. ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
Bi šato kit arbco šuḥlofe w tracsar yarḥe. تتألف السنة من أربعة فصول واثني عشر شهراً. ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ ܝܰܪܚܶܐ.
U yarḥo d nisën konofal bu rabëc. يقع شهر نيسان/أبريل في الربيع. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܷܢ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܪܰܒܷܥ.
U yarḥo d ṭëbbax konofal bu qayṭo. يقع شهر آب/أغسطس في الصيف. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܛܷܒܒܰܟ݂ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܩܰܝܛܐ.
Riša di šato konofal bu yarḥo d konun ḥaroyo. تكون بداية (رأس) السنة في شهر كانون الثاني/يناير. ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ.
U saṯwo šuḥlofo du maṭro w du talgo yo. الشتاء هو فصل المطر والثلج. ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܘܕܘ ܬܰܠܓܐ ܝܐ.
U qayṭo šuḥlofo du baṭlono yo. الصيف هو فصل العطلة. ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܒܰܛܠܳܢܐ ܝܐ.

3

5.9 اقرأ الأسئلة التالية وأجب عنها بالسورَيت. A
Ema konofaq u surgoḏo ḥaṯo? متى يصدر التقويم الجديد؟ ܐܶܡܰܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ؟
Ema yo u yawmo du mawlodayḏux? متى يكون عيد ميلادكَ؟ ܐܶܡܰܐ ܝܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂؟
Kmo ëšne sëmlux? كم يبلغ عمرك؟ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܷܡܠܘܟ݂؟
B ayna yarḥo na ucdo? في أي شهر نحن الآن؟ ܒܐܰܝܢܰܐ ܝܰܪܚܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
Kmo bu yarḥo yo, adyawma? ما هو تاريخ اليوم؟ ܟܡܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܝܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟
B ayna šato na ucdo? في أية سنة نحن الآن؟ ܒܐܰܝܢܰܐ ܫܰܬܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
Ema aṯat l Holanda? متى قدمت إلى هولندا؟ ܐܶܡܰܐ ܐܰܬ݂ܰܬ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Kmo šabe këtlux baṭlono bi šato? كم أسبوعاً تعطّل في السنة؟ ܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܒܰܛܠܳܢܐ ܒܝ ܫܰܬܐ؟
6.9 ضع كلاً من الأفعال التالية في الفراغ المناسب. A
ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ - ܟܷܬܠܝ - ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ - ܟܐܷܙܙܝ - ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ - ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ - ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
komëštaceno – këtli – konofaqno – këzzi – koḥoyarno – kocowadno – korohaṭno
Yawme d ḥušabo komëštaceno ṭëbbe. يوم الأحد ألعب كرة القدم. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ ܛܷܒܒܶܐ.
Yawme dë tre këzzi li madrašto. يوم الإثنين أذهب إلى المدرسة. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܟܐܷܙܙܝ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
Yawme dë tloṯo këtli hërgo du sḥoyo. يوم الثلاثاء لدي درس سباحة. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܟܷܬܠܝ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܚܳܝܐ.
Yawme d arbco korohaṭno larwal. يوم الأربعاء أجري في الخارج (الطبيعة). ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ ܠܰܪܘܰܠ.
Yawme d ḥamšo kocowadno hul li saca čac. يوم الخميس أعمل حتى الساعة التاسعة (مساءً). ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ ܟܳܥܳܘܰܕܢܐܗܘܠ ܠܝ ܣܰܥܰܐ ܫ̰ܰܥ.
Yawme dë cruto koḥoyarno cal fëlim. يوم الجمعة أشاهد فيلماً. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ ܥܰܠ ܦܷܠܝܡ.
Yawme d šabṯo konofaqno li šuqo. يوم السبت أخرج للسوق (أتسوّق). ܝܰܘܡܶ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ ܠܝ ܫܘܩܐ.
7.9 ترجم الجمل التالية إلى السورَيت. A
يصدرفي بداية السنة تقويم جديد.
ولدتُ في نيسان/أبريل عام 1960.
عمري 55 سنة.
اليوم يصادف 30 من الشهر الجاري.
نحن الآن في عام 2015.
جئت إلى ألمانيا في 15 أيلول/سبتمبر عام 1980.
لديّ في الصيف ستّة أسابيع إجازة.
8.9 ضع الحرف المناسب (ܛ - ܬ - ܬ̣ / - t - ) في فراغات الكلمات التالية. A
awwo جيد ܛܘܘܐ
tloṯo ثلاثة ܬܠܳـܬ̣ܐ
tmone ثمانية ܬܡܳܢܶܐ
kowo كتاب ܟـܬ̣ܘܐ
latli ليس لديّ ܠܰـܬܠܝ
ër بعد، بعد ذلك ܒܷـܬ̣ܪ
tawdi شكراً ܬܘܕܝ
šabo أسبوع ܫܰܒـܬ̣ܐ
gano حديقة ܓܰܢـܬ̣ܐ
tli لديّ ܟܷـܬܠܝ
hat أنت ܗܰܬ
ëblio طاولة ܛܒܠܝـܬ̣ܐ

4

Luḥo d mele قائمة مفردات الدرس ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ C
arbac أربع ܐܰܪܒܰܥ
arbac w cësri أربع وعشرون ܐܰܪܒܰܥ ܘܥܷܣܪܝ
aṯat جئت، قدمت، أتيت (ف ذ) ܐܰܬ݂ܰܬ
b ayna في أي، في أية ܒܐܰܝܢܰܐ
baṭlono عطلة، إجازة ܒܰܛܠܳܢܐ
ceḏe أعياد ܥܶܕ݂ܶܐ
daqqa (f.), qaṭënto دقيقة (زمن) ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܢܬܐ
daqqat, qaṭinoṯe دقائق (زمن) ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ebe به ܐܶܒܶܗ
ema متى ܐܶܡܰܐ
ëšne أعوام، سنون ܐܷܫܢܶܐ
ëšti ستون ܐܷܫܬܝ
ëšwëṭ شباط/فبراير ܐܷܫܘܷܛ
fëlim فيلم ܦܷܠܝܡ
ganṯo حديقة ܓܰܢܬ݂ܐ
gawno لون ܓܰܘܢܐ
ḥa w tleṯi واحد وثلاثون ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ
ḥammëš خمس ܚܰܡܡܷܫ
ḥaṯo جديد ܚܰܬ݂ܐ
ḥušabe أيام الآحاد ܚܘܫܰܒܶܐ
ḥzirën حزيران/يونيو ܚܙܝܪܷܢ
ilën أيلول/سبتمبر ܐܝܠܷܢ
iyyar أيار/مايو ܐܝـܝܰܪ
këtli لديّ ܟܷܬܠܝ
këtlux لديكَ ܟܷܬܠܘܟ݂
këzzi أذهب ܟܐܷܙܙܝ
kiba فيها، تحتوي، تستطيع ܟܝܒܰܗ
kiban نستطيع ܟܝܒܰܢ
kocowadno أعمل (ذ) ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ
koḥoyarno أشاهد (ذ) ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ
koḥozina نرى، نشاهد، ننظر ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
komaḥtina نُضيف ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
komaḥwe يبدو، يظهر ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komaḥwën يبدون، يظهرون ܟܳܡܰܚܘܷܢ
komaliqi يناسبون ܟܳܡܰܠܝܩܝ
komëkṯowi تُكتَب ܟܳܡܷܟܬ݂ܳܘܝ
komëštaceno ألعب (ذ) ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ
konëflo تقع، تصادف ܟܳܢܷܦܠܐ
konofal يقع، يصادف ܟܳܢܳܦܰܠ
konofaq يصدر، يخرج ܟܳܢܳܦܰܩ
konofaqno أخرج (ذ) ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ
konun ḥaroyo كانون الثاني/يناير ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ
konun qamoyo كانون الأول/ديسمبر ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ
korohaṭno أركض، أجري (ذ) ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
kul كل ܟܘܠ
latli ليس لديّ ܠܰܬܠܝ
maṭro مطر ܡܰܛܪܐ
mawlodayḏax (u) عيد ميلادكِ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܰܟ݂
mawlodayḏux (u) عيد ميلادكَ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂
mëḥze يُرى، يبدو يظهر ܡܷܚܙܶܐ
nisën نيسان/أبريل ܢܝܣܷܢ
ob, ṭëbbax آب/أغسطس ܐܳܒ ܆ ܛܷܒܒܰܟ݂
oḏar آذار/مارس ܐܳܕ݂ܰܪ
qayṭo صيف ܩܰܝܛܐ
rabëc ربيع ܪܰܒܷܥ
riša di šato رأس السنة، بداية العام ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ
saca (f.), šocṯo ساعة يد، ساعة (زمن) ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
sacat, šoce ساعات ܣܰܥܰܬ ܆ ܫܳܥܶܐ
saṯwo شتاء ܣܰܬ݂ܘܐ
semoqo أحمر ܣܶܡܳܩܐ
sḥoyo سباحة ܣܚܳܝܐ
surgoḏo تقويم ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
ṣaniyat, rfofe ثوانٍ ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (f.), rfofo ثانية ܨܰܢܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܦܳܦܐ
ṣërto صورة ܨܷܪܬܐ
ṣërtoṯe صور ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šabe أسابيع ܫܰܒܶܐ
šafiro جميل ܫܰܦܝܪܐ
šato سنة، عام ܫܰܬܐ
šawco سبعة ܫܰܘܥܐ
šuḥlofo فصل من السنة ܫܘܚܠܳܦܐ
šuroyo بداية ܫܘܪܳܝܐ
talgo ثلج ܬܰܠܓܐ
tamëz تموز/يوليو ܬܰܡܷܙ
tarte w ḥamši اثنان وخمسون ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܫܝ
tëšrën ḥaroyo تشرين الثاني/نوفمبر ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ
tëšrën qamoyo تشرين الأول/أكتوبر ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ
tëšroyoṯe خريف ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
tleṯi ثلاثون ܬܠܶܬ݂ܝ
tracsar اثنا عشر ܬܪܰܥܣܰܪ
ṭëbbe كرة، كرة قدم ܛܷܒܒܶܐ
yarḥe أشهر، شهور ܝܰܪܚܶܐ
yawme أيام ܝܰܘܡܶܐ
yawme d arbco الأربعاء ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ
yawme d ḥamšo الخميس ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ
yawme d ḥušabo الأحد ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ
yawme d šabṯo السبت ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawme dë cruto الجمعة ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ
yawme dë tloṯo الثلاثاء ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ
yawme dë tre الاثنين ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ
yawmo d mawlodo عيد ميلاد ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ
zabno زمن، وقت ܙܰܒܢܐ

5