تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

Mazracto المزرعة ܡܰܙܪܰܥܬܐ
12 ܡܰܙܪܰܥܬܐ المزرعة Mazracto
B نتعرف في هذا الدرس على
  • الحياة في المزرعة
  • العمل في المزرعة
  • أسماء الحيوانات الأليفة والماشية
C ܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܢܰܦܝܩܝܘܰܐ ܕܐܘܟ݂ܠܝ ܠܰܪܘܰܠ.
ܝܰܬܝܘܝܘܰܐ ܒܪܰܣܬܳܪܰܢܬ ܕܢܳܫܶܐ ܡܶܐ ܕܷܬܼܬܼܶܗ.
ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ ܕܥܰܡ ܓܰܒܰܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ.
ܡܰܪܟܶܐ ܠܰܪܟܶܐ ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܘ ܙܠܰܡ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ.
ܡܰܘܕ݂ܰܥܥܶܗ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܗܰܢܐ ܐܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘܰܐ، ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܐܰܕܰܝ:
ܟܐܕ݂ܰܥܢܐ ܕܠܰܬܗܰܬܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ، ܐܶܠܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܬܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܫܰܦܝܪܐ.
ܐܳܢܐ ܕܰܘܳܪܐ ܢܐ. ܦܩܘܕ݂، ܗܰܬ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܬܳܟ݂ܘ ܫܬܰܝܘ ܩܰܚܘܰܐ ܓܰܒܰܢ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܐܝ ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ ܕܘ ܦܿܶܬܷܪ.
ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܰܦܝܥܐ ܐܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ.
C
Ḥḏo naqla bi ḥarayto di šabṯo i Saro w u Aday nafiqiwa d uxli larwal. خرجت سارو وآداي في إحدى عطل نهاية الأسبوع ليأكلا خارج المنزل.
Yatiwiwa b rastorant d noše me dëṯṯe جلسا في مطعم يملكه أحد أقاربهم.
Cal i ṭëbliṯo d cam gabayye ste këtwa iqarṯo Holandayto. وكانت هناك على الطاولة المجاورة لهما (تجلس) أسرة هولندية.
Marke larke hawi mamlo bayn du zlam Holandoyo w du Aday. في أثناء ذلك دار حوار بين الرجل الهولندي وآداي.
Mawḏacce ruḥayye bë ḥḏoḏe. تعرّفا على بعضهما البعض.
Hano u Holandoyo ëšme Peter wa, mërle lu Aday: كان اسم هذا الهولندي بيتر. قال لآداي:
koḏacno d lathatu Holandoye, elo komëjġolitu Holandoyo šafiro. أعلم أنكما لستما هولنديَين، ولكنكما تتحدثان الهولندية جيداً.
Ono daworo no. Fquḏ, hat w i aṯtayḏux toxu štayu qaḥwa gaban bi mazracto. أنا مزارع. تفضّل أنت وزوجتك، لنشرب قهوة عندنا في المزرعة.
U Aday bë fṣiḥuṯo maqbele i zminuṯo du Peter. قَبلَ آداي دعوة بيتر بكل سرور.
Ḥozina ucdo aydarbo šafico i zyara di Saro w du Aday bi mazracto. لنرى الآن كيف كانت زيارة سارو وآداي إلى المزرعة.

1

C ܙܝܰܪܰܐ ܠܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ
ܐܰܕܰܝ: ܫܠܳܡܐ ܦ݁ܳܬܷܪ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟ ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܝܐ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ. ܣܰܪܐ، ܐܳܢܐ ܦ݁ܶܬܷܪ ܝܐ ܐܷܫܡܝ ܘܗܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܝܐ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ.
ܣܰܪܐ: ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܒܟ݂ܘ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܡܶܢ ܟܐܷܡܡܝܬܘ، ܫܳܬܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܩܰܚܘܰܐ، ܐܰܘ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܐܡܰܪܢܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܛܪܳܘܶܐ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܐܝ ܥܡܰܪܰܬ݂ܶܐ ܕܟܳܚܳܙܝܬܘ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܝܐ. ܐܘ ܦܰܠܩܰܢܐ ܠܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ ܝܐ ܘܐܘ ܦܰܠܩܐ ܚܪܶܢܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܢܶܐ. ܐܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܰܢܝ ܕܚܝܕ݂ܳܪܰܗ ܣܬܶܐ ܕܝܕ݂ܰܢ ܢܶܐ.
ܣܰܪܐ: ܟܷܬܟ݂ܘ ܐܰܪܥܐ ܪܘܷܚܬܐ ܘܐܝܠܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܰܢܝ؟
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܐܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܠܝ ܡܰܪܥܰܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܢܶܐ. ܒܘ ܪܰܒܷܥ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܦܬܝܠܶܐ ܡܘ ܓܶܠܐ ܕܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ.
ܐܰܕܰܝ: ܫܰܦܝܪܐ، ܡܷܢ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܷܬܟ݂ܘ؟
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܟܷܬܠܰܢ ܚܰܡܡܷܫ ܘܫܰܘܥܝ (75) ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܣܬܶܐ ܟܡܐ ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ ܘܓܝܳܬ݂ܶܐ. ܥܰܡ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܣܬܶܐ ܟܰܠܒܐ، ܬܪܶܐ ܣܷܣܝܶܐ ܘܬܪܶܐ ܚܡܳܪܶܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ ܟܘܠܶܗ ܟܳܫܳܦܰܥ ܥܰܡ ܐܘ ܣܰܘܰܠ. ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ، ܨܰܦܪܐ ܘܥܰܨܪܝـܝܶܐ. ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ ܘܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠ. ܕܚܰܝܘܰܢ ܟܳܝܰܘܠܶܗ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܛܰܪ. ܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܟܳܥܳܘܰܕ ܥܰܠ ܐܘ ܬܪܰܟܬܳܪ ܘܐܳܢܐ ܟܳܣܰܝܡܳܢܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܫܳܦܰܥ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܗܰܢܐ ܝܐ ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ. ܕܠܐ ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ ܫܘܐܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܢܰܐ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ.
ܐܰܕܰܝ: ܛܪܳܘܶܐ، ܥܷܒܪܝܢܰܐ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܚܙܰܠܟ݂ܘ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܘܐܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܰܢ؟
ܣܰܪܐ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ. ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ ܟܘܫܳܪܐ ܘܚܰܝܠܐ.
ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
ܣܰܪܐ: ܦܨܝܚܝܢܰܐ ܒܝ ܙܝܰܪܰܬ݂ܶܐ. ܗܰܬܘ ܣܬܶܐ ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܒܟ݂ܘ ܠܣܝܕܰܢ.
ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܬܰܘܕܝ ܠܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ.
ܣܰܪܐ: ܬܰܘܕܝ ܐܰܠܟ݂ܘ ܣܬܶܐ.
Zyara li mazracto زيارة إلى المزرعة
Aday: Šlomo Peter, aydarbo hat? Haṯe i Saro yo, i aṯtayḏi. آداي: مرحباً بيتر، كيف حالك؟ هذه سارو، زوجتي.
Peter: B šayno aṯitu. Saro, ono Peter yo ëšmi w haṯe ste i Petra yo, i aṯtayḏi. بيتر: أهلاً وسهلاً بكما. سارو، اسمي بيتر وهذه بيترا، زوجتي.
Saro: B šayno abxu. سارو: أهلاً وسهلاً بكما.
Peter: Mën këmmitu, šotina ucdo qaḥwa, aw qamayto kurxina bi mazracto? بيتر: ما رأيكما، هل نشرب الآن قهوة أم نتجوّل أولاً في المزرعة؟
Aday: Komarno, qamayto kurxina i mazracto. آداي: أرى أن نتجوّل أولاً في المزرعة.
Peter: Ṭrowe. بيتر: حسناً.
Peter: Mšarina me larwal. I cmaraṯe d koḥozitu i mazracto yo. U falqano lu ytowayḏan yo w u falqo ḥreno as sṭabile du sawal ne. Aḥ ḥaqloṯani d ḥeḏora ste diḏan ne. بيتر: لنبدأ من الخارج. المبنى الذي تريانه هو مبنى المزرعة. هذا الجزء مخصص لسكننا والجزء الآخر هي اسطبلات الماشية. وهذه الحقول من حولنا هي ملكنا أيضاً.
Saro: Këtxu arco rwëḥto w ilone ġalabe. Mën kosaymitu baḥ ḥaqloṯani? سارو: تملكان أرضاً واسعة وأشجاراً كثيرة. ماذا تفعلان بهذه الحقول؟
Peter: Aḥ ḥaqloṯe li marca du sawal ne. Bu rabëc kosaymina ftile mu gelo daḥ ḥaqloṯe. بيتر: الحقول هي لرعي الماشية. وفي الربيع نحوّل عشب الحقول إلى حِزم أسطوانية.
Aday: Šafiro, mën ḥayewën këtxu? آداي: جميل، وما هي الحيوانات لديكما؟
Peter: Këtlan ḥammëš w šawci (75) tawroṯe. Këtlan ste kmo cwone, ceze, ḥzire w gyoṯe. Cam gabayye ste kalbo, tre sësye w tre ḥmore. بيتر: لدينا خمس وسبعون بقرة، ولدينا أيضاً أغنام وماعز وخنازير ودجاج، بالإضافة إلى كلب وحصانين وحمارين.
Saro: Aydarbo komašafcitu u yawmaṯxu? سارو: كيف تقضيان يومكما؟
Petra: U yawmayḏan kule košofac cam u sawal. Bu yawmo tarte kore koḥëlwina at tawroṯe, ṣafro w caṣriye. Kokënšina as sṭabile w komacalfina u sawal. D ḥaywan koyawle koqorina lu bayṭar. U Peter kocowad cal u traktor w ono kosaymono u šuġlo d lawġël. Hawxa košofac u yawmayḏan. بيترا: يمضي يومنا بأكمله مع الماشية. إذ نحلب البقرات مرتين يومياً، صباحاً وعصراً. ونكنس الاسطبلات ونقدم العلف للماشية. وإذا مرض أحد الحيوانات نستدعي الطبيب البيطري. بيتر يعمل على الجرّار وأنا أقوم بالأعمال المنزلية. وهكذا يمضي يومنا.
Peter: Hano yo u cwodo dad dawore. D lo howalxu šuwole ḥrene, gëd cëbrina šotina qaḥwa. بيتر: هذا هو عمل المزارعين. إن لم يكن لديكما أسئلة أخرى سندخل لنشرب القهوة.
Aday: Ṭrowe, cëbrina. آداي: حسناً، لندخل.
Peter: Aydarbo ḥzalxu i mazracto w u cwodayḏan? بيتر: كيف وجدتما المزرعة وعملنا فيها؟
Saro: Ġalabe šafiro. Koṭëlbina lxu kušoro w ḥaylo. سارو: جميل جداً. نتمنى لكما النجاح والقوة (على فعل ذلك).
Petra: Tawdi ġalabe. بيترا: شكراً جزيلاً.
Saro: Fṣiḥina bi zyaraṯe. Hatu ste kul naqla b šayno abxu l sidan. سارو: سررنا بهذه الزيارة. وأهلاً وسهلاً بكما أيضا عندنا.
Petra: Tawdi lu maṯyaṯxu. بيترا: شكراً لمجيئكما.
Saro: Tawdi alxu ste. سارو: شكراً لكما أيضاً.

2

1.12 اقرأ النصوص أعلاه بصوت مرتفع مراعياً النطق السليم. D
2.12 تعلّم المفردات والتعابير التالية. C
mazracto مزرعة ܡܰܙܪܰܥܬܐ
cmara (f.) مبنى، عمارة، بناية ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)
falqo جزء، قسم ܦܰܠܩܐ
u ytowayḏan سكننا ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕܰܢ
sṭabël اسطبل ܣـܛܰܒܷܠ
sṭabile استبطلات ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
sawal ماشية، حيوانات أليفة ܣܰܘܰܠ
ḥaqlo (f.) حقل ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ)
ḥaqloṯe حقول ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ
diḏan ملكنا، خاصتنا ܕܝܕ݂ܰܢ
arco (f.) أرض، قطعة أرض ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ)
arcoṯe أراضٍ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
rwëḥto عريضة، واسعة ܪܘܷܚܬܐ
ilono شجرة ܐܝܠܳܢܐ
ilone شجر، أشجار ܐܝܠܳܢܶܐ
marca (f.) مرعى ܡܰܪܥܰܐ (ܐܰܬܼ)
ftile حِزمٌ من القش (العشب الجاف) ܦܬܝܠܶܐ
gelo عشب ܓܶܠܐ
tërto بقرة ܬܷܪܬܐ
ḥayewën حيوانات ܚܰܝܶܘܷܢ
tawroṯe أبقار ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
cwono (f.) خروف ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ)
cwone خراف، أغنام ܥܘܳܢܶܐ
cezo (f.) عنزة ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ)
ceze ماعز ܥܶܙܶܐ
ḥziro خنزير ܚܙܝܪܐ
ḥzire خنازير ܚܙܝܪܶܐ
gḏayto دجاجة ܓܕ݂ܰܝܬܐ
gyoṯe دجاج، دجاجات ܓܝܳܬ݂ܶܐ
kalbo كلب ܟܰܠܒܐ
kalbe كلاب ܟܰܠܒܶܐ
sësyo حصان ܣܷܣܝܐ
sësye خيول، أحصنة ܣܷܣܝܶܐ
ḥmoro حمار ܚܡܳܪܐ
ḥmore حمير ܚܡܳܪܶܐ
komašafcitu تمضون، تقضون/تمضين، تقضين ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ
koḥëlwina نحلب (الماشية) ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ
kokënšina نكنس (الأرض) ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ
komacalfina نعلف، نقدم علف (للحيوانات) ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ
koqorina ندعو، نصيح، نقرأ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
bayṭar طبيب بيطري ܒܰܝܛܰܪ
traktor جرّار، تراكتور ܬܪܰܟܬܳܪ
šuġlone d lawġël أعمال منزلية ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ
košofac يمرّ، يمضي، ينقضي ܟܳܫܳܦܰܥ
u yawmayḏan يومنا ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
daworo مزارع، فلاح ܕܰܘܳܪܐ
dawore مزارعون، فلاحون ܕܰܘܳܪܶܐ
cëbrina ندخل ܥܷܒܪܝܢܰܐ
koṭëlbina نطلب، نتمنى ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ
kušoro نجاح ܟܘܫܳܪܐ
ḥaylo قوة ܚܰܝܠܐ
fṣiḥina سُعدنا، سُررنا، فرحنا ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ
zyara (f.) زيارة ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)
l gaban إلينا ܠܓܰܒܰܢ
u maṯyaṯxu مجيئكم ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ

3

قواعد الدرس 12 أ) صيغة الماضي لفعل الربط هناك صيغة في الزمن الماضي لفعل الربط المدرج في قواعد الدرس 4 فقرة ب.
مفرد جمع
المتكلم ܘܰܝܢܐ كنتُ wayno ܘܰܝܢܰܐ كنا wayna
المخاطب ܘܰܝܬ كنتَ/كنتِ wayt ܘܰܝܬܘ كنتم/كنتنَّ waytu
الغائب ܘܰܐ كان/كانت wa ܘܰܝܢܶܐ كانوا/كنَّ wayne
وهكذا ستتغير الأمثلة هناك على الشكل التالي:
arbci ëšne wa كان/كانت في الأربعين من عمره/عمرها ܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܘܰܐ
b Ṭurcabdin wayne كانوا/كنَّ في طورعبدين ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܰܝܢܶܗ
gawire wayna كنا متزوجين ܓܰܘܝܪܶܐ ܘܰܝܢܰܐ
qašto wayt كنتِ جدّة ܩܰܫܬܐ ܘܰܝܬ
ب) الزمن الماضي غير التام يتشكل الزمن الماضي غير التام من الصيغة الأساسية للمضارع مضافاً إليه لاحقة الماضي ܘܰܐ wa-، التي تُلحق بصيغ الغائب والمخاطب. أما صيغ المتكلم فتُلحق بها ـܘܰܝ way- وتوضع بين الصيغة الأساسية للمضارع واللاحقة المصرّفة، كما يظهر في الجدول التالي:
مفرد جمع
الغائب (ذ) ܕܳܡܰܟ݂ܘܰܐ domaxwa ܕܷܡܟ݂ܝܘܰܐ dëmxiwa
الغائب (ث) ܕܷܡܟ݂ܳܘܰܐ dëmxowa
المخاطب ܕܷܡܟ݂ܰܬܘܰܐ dëmxatwa ܕܷܡܟ݂ܝܬܘܘܰܐ dëmxituwa
المتكلم (ذ) ܕܳܡܰܟ݂ܘܰܝܢܐ domaxwayno ܕܷܡܟ݂ܝܘܰܝܢܰܐ dëmxiwayna
المتكلم (ث) ܕܷܡܟ݂ܳܘܰܝܢܐ dëmxowayno
مفرد جمع
الغائب (ذ) ܓܳܪܰܫܘܰܐ gorašwa ܓܘܪܫܝܘܰܐ guršiwa
الغائب (ث) ܓܘܪܫܳܘܰܐ guršowa
المخاطب ܓܘܪܫܰܬܘܰܐ guršatwa ܓܘܪܫܝܬܘܘܰܐ guršituwa
المتكلم (ذ) ܓܳܪܰܫܘܰܝܢܐ gorašwayno ܓܘܪܫܝܘܰܝܢܰܐ guršiwayna
المتكلم (ث) ܓܘܪܫܳܘܰܝܢܐ guršowayno
يُستخدم الزمن الماضي غير التام في السورّيت للتعبير عن حدث مستمر في الماضي أو كان يحدث بشكل اعتيادي:
ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
bu zabnawo ġalabe iqroṯe Suryoye nëfqiwa me Ṭurcabdin.
كانت عائلات سريانية كثيرة تخرج في ذلك الزمن من طورعبدين.
ج) الزمن الماضي التام كما أن الزمن الماضي غير التام يُشكّل من الصيغة الأساسية للمضارع، فإن الزمن الماضي التام يتشكّل من الصيغة الأساسية للماضي إضافة إلى لاحقة الماضي ܘܰܐ wa-. لذلك يمّيز في الزمن الماضي التام، كما هو الحال مع الزمن الماضي (انظر قواعد الدرس 8)، بين الأفعال اللازمة والمتعدية. ففي الأفعال المتعدية يتم وضع ـܘܰܝـ -way- بين أساس الفعل ܓܪܷܫـ -grëš واللاحقة المصرّفة، باستثناء صيغ الجمع للغائب والمخاطب. ونعرض فيما يلي صيغ الأفعال المتعدية في الزمن الماضي التام (قارن بقواعد الدرس 8 فقرة أ):
مفرد جمع
الغائب (ذ) grëšwayle ܓܪܷܫܘܰܝܠܶܗ grëšwalle ܓܪܷܫܘܰܠܠܶܗ
الغائب (ث) grëšwayla ܓܪܷܫܘܰܝܠܰܗ
المخاطب grëšwaylux ܓܪܷܫܘܰܝܠܘܟ݂ grëšwalxu ܓܪܷܫܘܰܠܟ݂ܘ
المتكلم (ذ) grëšwaylax ܓܪܷܫܘܰܝܠܰܟ݂ grëšwaylan ܓܪܷܫܘܰܝܠܰܢ
المتكلم (ث) grëšwayli ܓܪܷܫܘܰܝܠܝ
أما الماضي التام للأفعال اللازمة فيتم صياغته وفقاً لطريقة صياغة الماضي غير التام. إذ إن إضافة ܘܰܐ wa- هي ذاتها كما في الزمن الماضي غير التام كما أشرنا أعلاه:
مفرد جمع
الغائب (ذ) ܕܰܡܷܟ݂ܘܰܐ damëxwa ܕܰܡܝܟ݂ܝܘܰܐ
damixiwa
الغائب (ث) ܕܰܡܝܟ݂ܳܘܰܐ damixowa
المخاطب ܕܰܡܝܟ݂ܰܬܘܰܐ damixatwa ܕܰܡܝܟ݂ܝܬܘܘܰܐ damixituwa
المتكلم (ذ) ܕܰܡܷܟ݂ܘܰܝܢܐ damëxwayno ܕܰܡܝܟ݂ܝܘܰܝܢܰܐ damixiwayna
المتكلم (ث) ܕܰܡܝܟ݂ܳܘܰܝܢܐ damixowayno
يُستخدم الزمن الماضي التام - وفقاً لما يُفهم من تسميته - للتعبير عن حدث اكتمل في الماضي:
ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܦܝܩܝܘܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
bu zabnawo ġalabe iqroṯe Suryoye nafiqiwa me Ṭurcabdin.
كانت عائلات سريانية كثيرة قد خرجت في ذلك الزمن من طورعبدين.
ملاحظة ثقافية 12 كان معظم سكان طورعبدين من الفلاحين، وكانوا يؤمّنون معيشتهم مما ينتجونه بأنفسهم في حقولهم التي كانت بمساحات مختلفة ولم تكن بالضرورة قريبة من منازلهم. بل غالباً ما كانت الأراضي الزراعية بعيدة عن قرية مالكيها. وعادةّ ما كانوا يزرعون الحبوب بمختلف أنواعها والبطيخ الأصفر والأحمر والخيار والحمّص والعدس. وإلى جانب الحقول كانت كل العائلات تملك كرماً خاصاً بها. وكانوا يصنعون من العنب بالإضافة إلى النبيذ والعرق شراب العنب والزبيب وحلويات لذيذة أخرى مثل ܥܳܠܝܩܶܐ coliqe و ܒܰܣܬܺܝܩ bastiq و ܚܰܠܺܝܠܶܗ ḥalile. وفي حال عدم قدرة العائلة على القيام بالعمل بأكمله وحدها، كانوا يشغّلون عمالاً موسميين أيضاً. وكانت المنتجات الزائدة عن حاجة العائلة تباع في السوق أو يتم مقايضتها بمنتجات أخرى. كانت النساء يعددن اللبن والجبن أيضاً ليبعنه في سوق المدينة المجاورة. وكان مألوفاً أن يسافر القرويون إلى المدن الصغيرة في طورعبدين لكي يشتروا احتياجاتهم الضرورية من هناك. يحذّر المثل الشعبي التالي من الاختيار في الوقت غير المناسب: ܬܷܪܬܐ ܡܶܐ ܡܰܪܓܐ ܠܐ ܫܽܘܩܠܰܬ ܘ ܟܰܐܠܐ ܡܶܐ ܡܷܫܬܽܘܬ̣ܐ ܠܐ ܛܷܠܒܰܬ Tërto me margo lo šuqlat w kalo me mëštuṯo lo ṭëlbat "لا تشترِ بقرة وهي ترعى في المروج، ولا تبحث عن عروس في حفلة زفاف". المغزى من هذا المثل هو أن المرء سيحصل في كلتا الحالتين على الجوانب الإيجابية فقط للشيء الذي يريد شراءه.

4

3.12 أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالنص أعلاه. A
Ayko laqën u Aday w u Peter bë ḥḏoḏe? أين تعرف كلٌ من آداي وبيتر على بعضهما البعض؟ ܐܰܝܟܐ ܠܰܩܷܢ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؟
Ayna mënne azze li zyara du ḥreno? من (من الإثنين) قام بزيارة الآخر؟ ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܘ ܚܪܶܢܐ؟
Mën wa u šwolo qamoyo di Saro? ماذا كان سؤال سارو الأول؟ ܡܷܢ ܘܰܐ ܐܘ ܫܘܳܠܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܝ ܣܰܪܐ؟
Mën ḥayewën kit bi mazracto? ما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ ܡܷܢ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܝܬ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
Aydarbo košofac u yawmo dad dawore? كيف يمضي نهار المزارعين؟ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܫܳܦܰܥ ܐܳܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ؟
Mën ne aw wolyoṯe friše du Peter w di Petra? ما هي المهام الخاصة لكل من بيتر وبيترا؟ ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܰܘ ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ ܕܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘܕܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ؟
Aydarbo i Saro w u Aday ḥzalle i mazracto? كيف وجدت سارو وآداي المزرعة؟ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
4.12 ضع المفردات التالية في الفراغ المناسب. A
ܚܰܩܠܐ - ܝܬܳܘܐ - ܣـܛܰܒܷܠ - ܦܬܝܠܶܐ - ܚܰܝܶܘܷܢ - ܡܰܪܥܰܐ - ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ، ܓܝܳܬ݂ܶܐ، ܟܰܠܒܶܐ، ܣܷܣܝܶܐ ܘܚܡܳܪܶܐ - ܫܘܓ݂ܠܐ - ܟܳܚܳܠܰܘ - ܟܳܡܰܥܠܰܦ - ܟܳܟܷܢܫܐ - ܒܰܝܛܰܪ
ḥaqlo – ytowo – sṭabël – ftile – ḥayewën – marca – cwone, ceze, ḥzire, gyoṯe, kalbe, sësye w ḥmore – šuġlo – koḥolaw – komaclaf – kokënšo – bayṭar
Falqo mi mazracto lu ytowo yo w falqo laḥ ḥayewën yo. ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܠܘ ܝܬܳܘܐ ܝܐ ܘܦܰܠܩܐ ܠܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܝܐ.
At tawroṯe b lalyo bu sṭabël ne w b imomo bi ḥaqlo ne. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܒܠܰܠܝܐ ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ ܘܒܐܝܡܳܡܐ ܒܝ ܚܰܩܠܐ ܢܶܐ.
U gelo daḥ ḥaqloṯe li marca w laf ftile yo. ܐܘ ܓܶܠܐ ܕܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܠܝ ܡܰܪܥܰܐ ܘܠܰܦ ܦܬܝܠܶܐ ܝܐ.
I Petra w u Peter këtte cwone, ceze, ḥzire, gyoṯe, kalbe, sësye w ḥmore. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܟܷܬܬܶܗ ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ، ܓܝܳܬ݂ܶܐ، ܟܰܠܒܶܐ، ܣܷܣܝܶܐ ܘܚܡܳܪܶܐ.
I Petra kosaymo u šuġlo d lawġël. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ.
U Peter komaclaf w koḥolaw at tawroṯe. ܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܟܳܡܰܥܠܰܦ ܘ ܟܳܚܳܠܰܘ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ.
I Petra kokënšo as sṭabile. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܟܳܟܷܢܫܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ.
Inaqla du sawal koyawle, koṯe u bayṭar w koḥoyar acle. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܟܳܝܰܘܠܶܗ، ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܒܰܝܛܰܪ ܘܟܳܚܳܝܰܪ ܐܰܥܠܶܗ.
5.12 ابحث عن الكلمات التالية في جدول الحروف التالي. A
mazracto – cmara – sṭabël – sawal – arco – ilone – marca – ftile – tawroṯe – ceze – cwone – ḥzire – gyoṯe – sësye – ḥmore – kalbe – ḥlowo – dworo – traktor – bayṭar – daworo – dawarto – knošo – ḥaqloṯe

5

6.12 ما هو الجواب الصحيح؟ A
Këmmina lan noše d kocawdi bi mazracto ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܥܰܘܕܝ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ
dawore ܕܰܘܳܪܶܐ
cawode ܥܰܘܳܕܶܐ
Këmmina laḥ ḥayewën kulle cam ḥḏoḏe ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
tawroṯe ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
sawal ܣܰܘܰܠ
Aḥ ḥayewën korocën ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܳܪܳܥܷܢ
bu sṭabël ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ
bi ḥaqlo ܒܝ ܚܰܩܠܐ
Bu sṭabël kocayši …. ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ ܟܳܥܰܝܫܝ ......
aḥ ḥayewën ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ
an noše ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ
Af ftile komisomi …. ܐܰܦ ܦܬܝܠܶܐ ܟܳܡܝܣܳܡܝ ....
mu ḥalwo ܡܘ ܚܰܠܘܐ
mu gelo ܡܘ ܓܶܠܐ
U sawal d koyawle komitahwe xabro ….. ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܕܟܳܝܰܘܠܶܗ ܟܳܡܝܬܰܗܘܶܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ....
lu bayṭar ܠܘ ܒܰܝܛܰܪ
lu taxtor ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
7.12 اقرأ بعناية قصة آداي التالية. D
Bu zabno du štoyo di qaḥwa u Aday komaḥke: I Saro w ono koṯina me Ṭurcabdin. يقول آداي أثناء شربه للقهوة: أنا وسارو أتينا من طورعبدين. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܚܟܶܐ: ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܳܢܐ ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
At Ṭurcabdinoye bu zoyudo dawore ne. Elo latne dawore modern xud ah Holandoye. معظم سكان طورعبدين من الفلاحين، ولكنهم ليسوا فلاحين متطورين كنظرائهم الهولنديين. ܐܰܛ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܬܢܶܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܐܰܗ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ.
Këtte ḥayewën ëšmo. At tawroṯe d sidan nacime ne, lo kobën ḥalwo ġalabe. لديهم عدد حيوانات أقل. والأبقار لدينا صغيرة الحجم ولا تدرّ حليباً كثيراً. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܝܶܘܷܢ ܐܷܫܡܐ. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܶܐ. ܠܐ ܟܳܒܷܢ ܚܰܠܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Ad dawore d Ṭurcabdin lo kocayši cal u sawal w bas, elo cal i zarocuṯo ste. Këtte ḥaqloṯe w kozërci ḥeṭe, score, ḥëmṣe w ṭlawḥe. الفلاحون في طورعبدين لا يعيشون على الماشية فقط، وإنما على الزراعة أيضاً. إذ لديهم حقول، يزرعون فيها القمح والشعير والحمّص والعدس. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܥܰܠ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܘܒܰܣ، ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܣܬܶܐ. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܙܷܪܥܝ ܚܶܛܶܐ، ܣܥܳܪܶܐ، ܚܷܡܨܶܐ ܘܛܠܰܘܚܶܐ.
Cam gab du sawal w di zarocuṯo këtte karme ste. وإلى جانب الماشية والزراعة، لديهم كروم أيضاً. ܥܰܡ ܓܰܒ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܘܕܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܟܷܬܬܶܗ ܟܰܪܡܶܐ ܣܬܶܐ.
Ad dawore d sidan ġalabe kotëcbi, miḏe d latte makinat modern xud hani dëṯxu. الفلاحون لدينا يتعبون كثيراً، لأنهم لا يملكون آلات حديثة متطورة كالتي لديكم. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܬܷܥܒܝ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܗܰܢܝ ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ.
8.12 ترجم هذه التعابير الواردة في قصة آداي إلى العربية. E
Ṭurcabdinoye ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ
bu zoyudo ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ
latne ܠܰܬܢܶܐ
xud ܟ݂ܘܕ
zarocuṯo ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
ste ܣܬܶܐ
kozërci ܟܳܙܷܪܥܝ
ḥeṭe ܚܶܛܶܐ
score ܣܥܳܪܶܐ
ḥëmṣe ܚܷܡܨܶܐ
ṭlawḥe ܛܠܰܘܚܶܐ
karme ܟܰܪܡܶܐ
kotëcbi ܟܳܬܷܥܒܝ
latte ܠܰܬܬܶܗ
makinat ܡܰܟܝܢܰܬ

6

Luḥo d mele قائمة مفردات الدرس ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ C
abxu فيكم، بكم/فيكنّ، بكنّ ܐܰܒܟ݂ܘ
acme معه ܐܰܥܡܶܗ
arco (f.) أرض، قطعة أرض ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ)
arcoṯe أراضٍ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
asiruṯo علاقة، رابطة ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
aṯitu أتيتم، جئتم/أتيتنّ، جئتنّ ܐܰܬ݂ܝܬܘ
ayko? أين؟ ܐܰܝܟܐ
ayna mënne? أيّ منهم/أية منهنّ؟ ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ؟
b šayno أهلاً وسهلاً ܒܫܰܝܢܐ
b šayno aṯitu أهلاً وسهلاً بكم/بكنّ ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ
bayṭar طبيب بيطري ܒܰܝܛܰܪ
ceze ماعز ܥܶܙܶܐ
cezo (f.) معزة ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ)
cëbrina ندخل ܥܷܒܪܝܢܰܐ
cmara (f.) مبنى، عمارة، بناء ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)
cwone خراف، أغنام ܥܘܳܢܶܐ
cwono (f.) خروف ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ)
dawarto فلّاحة، مزارعة ܕܰܘܰܪܬܐ
dawore فلاحون، مزارعون ܕܰܘܳܪܶܐ
daworo فلاح، مزارع ܕܰܘܳܪܐ
dëṯxu خاصتكم، لكم ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ
diḏan خاصتنا، لنا/خاصتهنّ، لهنّ ܕܝܕ݂ܰܢ
ëzzën نذهب ܐܷܙܙܷܢ
falqo جزء، قسم ܦܰܠܩܐ
fṣiḥina سُررنا، سُعدنا، فرحنا ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ
fṣiḥuṯo سعادة، فرح ܦܨܝـܚـܘܬ݂ܐ
ftile حِزم قش أُسطوانية ܦܬܝܠܶܐ
gabayna عندنا، لدينا ܓܰܒܰܝܢܰܐ
gaban عندنا، لدينا ܓܰܒܰܢ
gḏayto دجاجة ܓܕ݂ܰܝܬܐ
gelo عشب ܓܶܠܐ
gyoṯe دجاج، دجاجات ܓܝܳܬ݂ܶܐ
howalxu يكون لكم ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ
ḥaqlo (f.) خقل ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ)
ḥaqloṯe حقول ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ
ḥayewën حيوانات ܚܰܝܶܘܷܢ
ḥaylo قوة ܚܰܝܠܐ
ḥeḏora حولها ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ
ḥmore حمير ܚܡܳܪܶܐ
ḥmoro حمار ܚܡܳܪܐ
ḥzalle رأوا، وجدوا/رأين، وجدن ܚܙܰܠܠܶܗ
ḥzalxu رأيتم/رأيتنّ ܚܙܰܠܟ݂ܘ
ḥzire خنازير ܚܙܝܪܶܐ
ḥziro خنزير ܚܙܝܪܐ
ilone أشجار ܐܝܠܳܢܶܐ
ilono شجرة ܐܝܠܳܢܐ
kalbe كلاب ܟܰܠܒܶܐ
kalbo كلب ܟܰܠܒܐ
karme كروم عنب ܟܰܪܡܶܐ
këmmitu تقولون ܟܐܷܡܡܝܬܘ
këtwa كان يوجد ܟܷܬܘܰܐ
këtxu لديكم، تملكون/لديكنّ، تملكن ܟܷܬܟ݂ܘ
këzze يذهب، يمرّ ܟܐܷܙܙܶܗ
kocayši يعيشون/يعشن ܟܳܥܰܝܫܝ
koḥëlwina نحلب (المواشي) ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ
koḥoyar ينظر، يشاهد ܟܳܚܳـܝܰܪ
koḥozitu ترون، تشاهدون/ترين، تشاهدن ܟܳܚܳܙܝܬܘ
kokënšina نكنس ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ
komacalfina نعلف، نقدم علف ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ
komaḥke يحكي، يقول ܟܳܡܰܚܟܶܐ
komarno أقول ܟܐܡܰܪܢܐ
komašafcina نمضي، نقضي ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ
koqorina نصرخ، نصيح، نقرأ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
kosaymina نعمل ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ
kosaymitu تعملون/تعملن ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ
košofac ينقضي، يمرّ ܟܳܫܳܦܰܥ
kotëcbi يتعبون/يتعبن ܟܳܬܷܥܒܝ
koṭëlbina نطلب، نتمنى ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ
koṯina نأتي ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ
koyawle يمرض ܟܳܝܰܘܠܶܗ
kurxina نتجوّل، نبحث ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ
kušoro نجاح ܟܘܫܳܪܐ
laqën b التفوا بـ/التقين بـ ܠܰܩܷܢ ܒـ
latne ليسوا/لسنّ ܠܰܬܢܶܐ
latte ليس لديهم/لديهن، لا يملكون/يملكن ܠܰܬܬܶܗ
makinat آلات، معدّات ܡܰܟܝܢܰܬ
marca مرعى ܡܰܪܥܰܐ
mazracto مزرعة ܡܰܙܪܰܥܬܐ
mërle قال ܡܷܪܠܶܗ
mšarina نبدأ ܡܫܰܪܝܢܰܐ
nacime صغار، أطفال ܢܰܥܝܡܶܐ
qaḥwa قهوة ܩܰܚܘܰܐ
qamayto في البداية، أولاً ܩܰܡܰܝܬܐ
rwëḥto عريضة، واسعة ܪܘܷܚܬܐ
sawal ماشية ܣܰܘܰܠ
sësye خيول، أحصنة ܣܷܣܝܶܐ
sësyo حصان ܣܷܣܝܐ
sidan عندنا، لدينا ܣܝܕܰܢ
sṭabël اسطبل ܣـܛܰܒܷܠ
sṭabile استطبلات ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
šafico انقضت، مرّت ܫܰܦܝܥܐ
šotina نشرب ܫܳܬܝܢܰܐ
štayu! اشربوا! ܫܬܰܝܘ
štoyo شرب، مشروب ܫܬܳܝܐ
šuġlone d lawġël أعمال منزلية ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ
šwolo سؤال ܫܘܳܠܐ
tarte kore مرّتين ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ
tawroṯe أبقار ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
tërto بقرة ܬܷܪܬܐ
tëšmëšto خدمة ܬܷܫܡܷܫܬܐ
toxu! تعالوا! ܬܳܟ݂ܘ
traktor جرّار، تراكتور ܬܪܰܟܬܳܪ
u maṯyaṯxu مجيئكم ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
u yawmayḏan يومنا، نهارنا ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
u ytowayḏan مكان جلوسنا، سكننا ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ
uxli يأكلون، يأكلن ܐܘܟ݂ܠܝ
wolyoṯe مهمات، مهام، وظائف ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ
zarocuṯo زراعة ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
zminuṯo دعوة ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ
zoyudo غالباً ܙܳܝܘܕܐ
zyara (f.) زيارة ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)

7