تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

 مفردات الدرس
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aclax عليكِ ܐܰܥܠܰܟ݂
acli عليّ ܐܰܥܠܝ
acmayye معهم، معهنّ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ
acmi معي ܐܰܥܡܝ
ayna? أيّ، أيّة؟ ܐܰܝܢܰܐ
badle (f.) بدلة ܒܰܕܠܶܐ (ܐܰܬ݂)
barṯi ابنتي ܒܰܪܬ݂ܝ
barṯo ابنة، بنت ܒܰܪܬ݂ܐ
bas فقط ܒܰܣ
bluzat بلوزات (ج) ܒܠܘܙܰܬ
bluze (f.) بلوزة ܒܠܘܙܶܐ (ܐܰܬ݂)
ciqo ضيّق ܥܝܩܐ
clayme شباب (ج) ܥܠܰܝܡܶܐ
čaket سترة ܫ̰ܰܟܶܬ
čaketat سترات (ج) ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ
emo (f.) أم، والدة ܐܶܡܐ (ܐܰܬ݂)
ëzzan نذهب ܐܷܙܙܰܢ
falqe قِطَع، أجزاء (ج) ܦܰܠܩܶܐ
fanera (f.) كنزة ܦܰܢܶܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
fanerat كنزات (ج) ܦܰܢܶܪܰܬ
fësṭan فستان ܦܷܣܛܰܢ
fësṭanat فساتين (ج) ܦܷܣܛܰܢܰܬ
ftëḥto مفتوح ܦܬܷܚܬܐ
gabo جهة، جانب ܓܰܒܐ
gawa (di dukano) داخل (الدكان، المحل) ܓܰܘܰܗ
gawne ألوان (ج) ܓܰܘܢܶܐ
gawre رجال (ج) ܓܰܘܪܶܐ
gëd oṯe aclax سيليق بكِ، سيناسبكِ، سيكون على مقاسِك ܓܷܕ ܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂
gëd maydalle سوف آخذه، (سأشتريه) ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ
gërw جوارب (ج) ܪܘܶܐ
hano هذا ܗܰܢܐ
haṯe هذه ܗܰܬ݂ܶܐ
hawila أصبح لها ܗܰܘܝܠܰܗ
hawyo أصبحَتْ ܗܰܘܝܐ
howe brixo مبارك، مبروك! ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
ḥalyo جميل، حلو ܚܰܠܝܐ
ḥayrina نشاهد، ننظر ܚܰܝܪܝܢܰܐ
ḥëšloṯe حلي (ج) ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
ḥreno آخَر ܚܪܶܢܐ
ḥwarṯo صديقة ܚܘܰܪܬ݂ܐ
ḥwaryoṯe صديقات (ج) ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
inaqlayo حينها، آنذاك ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ
jule ثياب، ملابس (ج) ܔܘܠܶܐ
jule taḥtoye ملابس داخلية (ج) ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
kamudo غامق، داكن ܟܰܡܘܕܐ
karyo قصير ܟܰܪܝܐ
kazzi أنا ذاهب (الآن) ܟܐܰܙܙܝ
këbcat تريد (ف ذ /ث) ܟܐܷܒܥܰܬ
këtla لديها، تملك ܟܷܬܠܰܗ
këtle لديه، يملك ܟܷܬܠܶܗ
këzzën يذهبون ܟܐܷܙܙܷܢ
kit يوجد ܟܝܬ
kocawdo تعمل (ف ث) ܟܳܥܰܘܕܐ
kofëršalle تفرّقهم، تقسمهم (ف ث) ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ
kofëršo تفرّق، تقسم (ف ث) ܟܳܦܷܪܫܐ
koḥayro cal تنظر إلى (ف ث) ܟܳܚܰܝܪܐ ܥܰܠ
koḥozatle أنتَ تراه، أنتِ ترينه ܟܳܚܳܙܰܬܠܶܗ
kolawšo تلبس، ترتدي ܟܳܠܰܘܫܐ
kolowaš يلبس، يرتدي ܟܳܠܳܘܰܫ
kolozamli أحتاج، يلزمني ܟܳܠܳܙܰܡܠܝ
komaḥtalle تضعهم (ف ث) ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ
komaḥto bolo cal تنتبه (ف ث) ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ
komaḥwe يبدو، يظهر ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komcalqo تعلّق (ف ث) ܟܳܡܥܰܠܩܐ
komcawno تساعد، تعاون (ف ث) ܟܳܡܥܰܘܢܐ
komo أسود ܟܳܡܐ
korokaw acli يناسبني، يليق بي ܟܳܪܳܟܰܘ ܐܰܥܠܝ
koṯe acli إنه مقاسي ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܝ
krawa ربطة عنق ܟܪܰܘܰܐ
krawat ربطات عنق (ج) ܟܪܰܘܰܬ
këḏco تعرف (ف ث) ܟܷܐܕ݂ܥܐ
lmën? لماذا؟ ܠܡܷܢ؟
lašanax لأجلكِ ܠܰܫܰܢܰܟ݂
latyo i namrayḏi ليس مقاسي ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ
leba قلبها ܠܶܒܰܗ
lebo قلب ܠܶܒܐ
lo لا ܠܐ
ma ماذا أو ما؟ (أداة إستفهام) ܡܰܐ
maḥto تضع (ف ث) ܡܰܚܬܐ
malxo تذهب، تمشي، تسير (ف ث) ܡܰܠܟ݂ܐ
manëškoyo بنفسجي ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ
marwoḏe حلق، أقراط (ج) ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ
mawxa لذلك ܡܰܘܟ݂ܰܐ
mdabroniṯo مسؤولة، مديرة ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ
me zawno منذ زمن بعيد ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ
medone أشياء (ج) ܡܶܕܳܢܶܐ
mëštawoṯe أعراس (ج) ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ
mëštuṯo عرس ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
mjarballe أجرّبه (الفستان مثلاً) ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ
moda (f.) موضة ܡܳܕܰܐ (ܐܰܬ݂)
mṭakso تنظّم (ف ث)، منظّم ܡܛܰܟܣܐ
nacime صغار، أطفال (ج) ܢܰܥܝܡܶܐ
niše نساء (ج) ܢܝܫܶܐ
nësyono خبرة، تجربة ܢܷܣܝܳܢܐ
nofaq يصدر، يخرج ܢܳܦܰܩ
obo w šuqlo cam تتحادث مع، تتعامل مع ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ
oṯat تأتي (ف ث) ܐܳܬ݂ܰܬ
panṭron سروال ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
panṭronat سراويل (ج) ܦܰ݁ܢܛܪܳܢܰܬ
përtaqani برتقالي ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ
qaḥwonoyo بني ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ
qaṭmono رمادي ܩܰܛܡܳܢܐ
qdoše قلائد، سلاسل (ج) ܩܕܳܫܶܐ
qemësto قميص ܩܶܡܷܣܬܐ
qemësyoṯe قمصان (ج) ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ
qëm! قم، استيقظ، انهض، قف! ܩܷܡ
qëmṯo تنورة ܩܷܡܬ݂ܐ
qomoṯe تنانير (ج) ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ
qubce قبعات (ج) ܩܘܒܥܐ
rabo كبير ܪܰܒܐ
sale سلال (ج) ܣܰܠܶܐ
semoqo أحمر ܣܶܡܳܩܐ
semoqo kamudo أحمر غامق ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ
spor رياضة ܣܦ݁ܳܪ
šacuṯo أصفر ܫܰܥܘܬ݂ܐ
šayre أساور (ج) ܫܰܝܪܶܐ
šëkël نوع، شكل ܫܷܟܷܠ
šuḥlofo فصل من فصول السّنة ܫܘܚܠܳܦܐ
šušefo (f.) منديل ܫܘܫܶܦܐ (ܐܰܬ݂)
tëġme أنواع، أصناف (ج) ܬܷܓ݂ܡܶܐ
ṭëbloyoṯe طاولات (ج) ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ṭukoso نظام، تنظيم، ترتيب ܛܘܟܳܣܐ
u gabano هذا الجانب ܐܘ ܓܰܒܰܢܐ
wardonoyo وردي، زهري (لون) ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ
yaroqo أخضر ܝܰܪܳܩܐ
yawme mbayne أيام عطل ومناسبات (ج) ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye أيام الأسبوع العادية (ج) ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
zan! لنذهب! ܙܰܢ
zarqo أزرق ܙܰܪܩܐ
zawone زبائن (ج) ܙܰܘܳܢܶܐ
zebono شراء ܙܶܒܳܢܐ
zwono w zebono بيع وشراء ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ