تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

 مفردات الدرس
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adyawma اليوم ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aydarbo wa? كيف كان؟ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܘܰܐ؟
b mën بماذا؟ ܒܡܷܢ؟
basimo لذيذ، طيّب، جيّد ܒܰܣܝܡܐ
bërġël برغل ܒܷܪܓ݂ܷܠ
bëṯër بعد ذلك، ثم ܒܷܬ݂ܷܪ
bira (f.) بيرة ܒܝܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
bocu من فضلك، رجاءً ܒܳܥܘ
cal cayni! بكل سرور ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ
cënwe عنب ܥܷܢܘܶܐ
dašëšto رز بالحليب ܕܰܫܷܫܬܐ
diḏan لنا، خاصتنا ܕܝܕ݂ܰܢ
dukano (f.) متجر، دكان، محل ܕܘܟܰܢܐ (ܐܰܬ݂)
ëḏcat تعرف (أنتَ)/ تعرفين ܐܷܕ݂ܥܰܬ
ëšmo اسم؛ قليل ܐܷܫܡܐ
ëšmonayye أسماؤهم ܐܷܫܡܳܢܰܝـܝܶܗ
ëzzan نذهب ܐܷܙܙܰܢ
fayëš mede? هل تبقى شيء؟ ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟
fire فاكهة ܦܝܪܶܐ
fquḏ! تفضل/ تفضلي! ܦܩܘܕ݂
gëd oṯën سوف يأتون ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܷܢ
gëd uxlina سوف نأكل ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
gweto جبن ܓܘܶܬܐ
ġrame غرامات (ج) ܓ݂ܪܰܡܶܐ
hani wayne? هل كان هذا كل شيء؟ ܗܰܢܝ ܘܰܝܢܶܐ؟
hano wa هذا ما كان ܗܰܢܐ ܘܰܐ
hanyuṯo! هنيئاً!، شهية طيبة! ܗܰܢܝܘܬ݂ܐ
hawli أعطني! ܗܰܘܠܝ
hawxa هكذا ܗܰܘܟ݂ܰܐ
heš أيضاً ܗܶܫ
ḥaḏiro جاهز، حاضر ܚܰܕ݂ܝܪܐ
ḥalwo حليب ܚܰܠܘܐ
ḥamro نبيذ ܚܰܡܪܐ
ḥëmṣe حمّص ܚܷܡܨܶܐ
ḥozina لنرى ܚܳܙܝܢܰܐ
ḥrene آخرون، أخريات ܚܪܶܢܶܐ
ḥreno آخر ܚܪܶܢܐ
ḥreto أخرى ܚܪܶܬܐ
ḥšowo الحساب، الفاتورة ܚܫܳܘܐ
këbcitu تريدون/ تردن ܟܐܷܒܥܝܬܘ
këbcitu šotitu تريدون أن تشربوا ܟܐܷܒܥܝܬܘ ܫܳܬܝܬܘ
këbco هي تريد ܟܐܷܒܥܐ
kibi أستطيع ܟܝܒܝ
kibux تستطيع ܟܝܒܘܟ݂
kilo كيلوغرام ܟܝܠܐ
kilo w falge كيلوغرام ونصف ܟܝܠܐ ܘܦܰܠܓܶܗ
kilowat كيلوات ܟܝܠܳܘܰܬ
kmo بعض ܟܡܐ
koḥozina نرى، نشاهد، ننظر ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
kolozam ضروري، لازم ܟܳܠܳܙܰܡ
kosaymi يعملون/ يعملن ܟܳܣܰܝܡܝ
koso كأس ܟܳܣܐ
koso d ḥamro كأس نبيذ ܟܳܣܐ ܕܚܰܡܪܐ
kulle كلّهم/ كلهن ܟܘܠܠܶܗ
kutle كبيبات ܟܘܬܠܶܐ
lan خاصتنا، لنا ܠܰܢ
lašan لكي، لأجل ܠܰܫܰܢ
layko إلى أين؟ ܠܰܐܝܟܐ
lozamwa كان ضرورياً أو واجباً ܠܳܙܰܡܘܰܐ
luḥo (f.) لوح، هنا: قائمة أو لائحة ܠܘܚܐ (ܐܰܬ݂)
luze لوز ܠܘܙܶܐ
lxu لكم، خاصتكم/ خاصتكن ܠܟ݂ܘ
makrax! هنا: حرّك، مرّر (فعل أمر) ܡܰܟܪܰܟ݂
manëk من أولئك ܡܰܢܷܟ
mcawanno أساعد (ذ) ܡܥܰܘܰܢܢܐ
mede شيء ܡܶܕܶܐ
medone أشياء (ج) ܡܶܕܳܢܶܐ
mën ḥreno? ماذا أيضاً؟ أي شيء أخر؟ ܡܷܢ ܚܪܶܢܐ؟
mëqqa كم؟ ܡܷܩܩܰܐ
mnaqalxu اِخترتم/ اخترتن، اِنتقيتم/ انتقيتن ܡܢܰܩܰܠܟ݂ܘ
muklo طعام، أكل ܡܘܟܠܐ
muklo ḥaroyo طبق التحلية ما بعد الوجبة الرئيسية ܡܘܟܠܐ ܚܰܪܳܝܐ
muklo rišoyo الطبق الرئيسي ܡܘܟܠܐ ܪܝܫܳܝܐ
muklo šarwoyo مقبّلات ܡܘܟܠܐ ܫܰܪܘܳܝܐ
muklone مأكولات، أطباق الطعام (ج) ܡܘܟܠܳܢܶܐ
nacime صغار، أطفال (ج) ܢܰܥܝܡܶܐ
obat تعطي ܐܳܒܰܬ
qaḥwat فناجين قهوة ܩܰܚܘܰܬ
qamayto أولاً، بدايةً، في البداية ܩܰܡܰܝܬܐ
qaṣa صندوق المحاسبة ܩܰܨܰܐ
qaṭiro لبن ܩܰܛܝܪܐ
qayërto باردة ܩܰܝܷܪܬܐ
qëm! قم أو استيقظ! ܩܷܡ
rezo (f.) رز، أرز ܪܶܙܐ (ܐܰܬ݂)
rucye رعاة (ج) ܪܘܥܝܶܐ
sëm! اِفعل، اِعمِل! ܣܷܡ
sëmli عملتُ ܣܷܡܠܝ
ṣërto صورة ܨܷܪܬܐ
ṣërtoṯe صور (ج) ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šabṯo أُسبوع، يوم السبت ܫܰܒܬ݂ܐ
šotitu تشربون/ تشربن ܫܳܬܝܬܘ
šqolo شراء، تسوّق ܫܩܳܠܐ
štoye مشروبات (ج) ܫܬܳܝܶܐ
štoyo مشروب ܫܬܳܝܐ
šubqono عفواً، عذراً، المعذرة ܫܘܒܩܳܢܐ
šušaye (f.) زجاجة ܫܘܫܰܝܶܐ (ܐܰܬ݂)
tene تين ܬܶܢܶܐ
tre w arbci اثنان وأربعون ܬܪܶܐ ܘܐܰܪܒܥܝ
tre w falge اثنان ونصف ܬܪܶܐ ܘܦܰܠܓܶܗ
tux! تعال! ܬܘܟ݂
ṭacyono نسيت (ف ث) ܛܰܥܝܳܢܐ
ṭimo سعر، قيمة ܛܝܡܐ
ṭlawḥe عدس ܛܠܰܘܚܶܐ
ṭocina ننسى ܛܳܥܝܢܰܐ
ṭrowe حسناً، ليكن كذلك ܛܪܳܘܶܐ
ucdo الآن ܐܘܥܕܐ
waxam حاجيات، سلع، مشتريات (ج) ܘܰܟ݂ܰܡ
yarqe خضار (ج) ܝܰܪܩܶܐ
yawme d šabṯo يوم السبت ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawmo basimo يوم جميل، يوم سعيد ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ
zalaṭa dar rucye سلطة الرعاة ܙܰܠܰܛܰܐ ܕܰܪ ܪܘܥܝܶܐ
zan! لنذهب! ܙܰܢ
zëbdo زبدة ܙܷܒܕܐ