تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قواعد الدرس 9

أ) "يوجد" و"لا يوجد"

يقابل فعل "يوجد" في السورَيت لفظة ܟܝܬ kit (بإطالة لفظ ܝ i في وسطها) أو ܟܝܬܐ kito بالمعنى نفسه:

ܒܘ ܒܰܐܢܝܐ ܟܝܬ ܕܘܫ يوجد في الحمّام دوش bu banyo kit duš
ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ يوجد في السنة أربعة فصول bi šato kit arbco šuḥlofe
ܒܟܘܠ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܝܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ يوجد في كل فصل ثلاثة أشهر b kul šuḥlofo kit tloṯo yarḥe
ܟܝܬܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܬܰܡܐ يوجد كتب هناك kito kṯowe tamo

في حين أن نفي هذه العبارة "لا يوجد" يقابل ܠܰܝܬ layt أو ܠܰܝܬܐ layto:

ܠܰܝܬܐ ܡܶܕܶܐ ܗܰܪܟܶܐ هنا لا يوجد layto mede harke
ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ لا يوجد مشكلة layt qëṭro
ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ بدونها لا يوجد حياة dlo mena layt ḥaye

 

ب) صيغ فعل الملك ܟܷܬ -kët وصيغ نفيه

1. فعل الملك

يصاغ فعل الملك المصرّف من الجمع بين أصل الفعل ܟܷܬ -kët ولواحق الفعل الماضي (قواعد الدرس 8 أ):

  مفرد جمع
الغائب (ذ) ܟܷܬܠܶܗ لديه، يملك këtle ܟܷܬܬܶܗ

لديهم/لديهن

يملكون/يملكن
këtte  
الغائب (ث) ܟܷܬܠܰܗ لديها، تملك këtla
المخاطب (ذ) ܟܷܬܠܘܟ݂ لديكَ، تملكَ këtlux ܟܷܬܟ݂ܘ

لديكم/لديكن

تملكون/تملكن
këtxu  
المخاطب (ث) ܟܷܬܠܰܟ݂ لديكِ، تملكين këtlax
المتكلم ܟܷܬܠܝ لدي، أملك këtli ܟܷܬܠܰܢ لدينا، نملك këtlan  

أمثلة:

ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟ كم طالباً لديكم في الصف؟ kmo yolufe këtxu bu sëdro?
ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܝ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ لأنه لديّ أصدقاء سريان cal d këtli ḥawrone Suryoye
ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ لديه طلاب هولنديون këtle yolufe Holandoye
ܟܡܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ ܘܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟ كم أخاً وأختاً لديكِ؟ kmo aḥunone w ḥoṯoṯe këtlax?
ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ الجدران لها آذان aš šurone këtte aḏne
ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ لدى الإنسان خمس حواس u nošo këtle ḥamšo rëġše
ܟܘܠ ܗܰܕܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܳܠܝܬ݂ܐ لكل عضو وظيفة (كل عضو لديه وظيفة) kul hadomo këtle woliṯo

2. نفي فعل الملك

وبالطريقة نفسها يمكن تصريف فعل نفي الملك، ولكن باسخدام أداة النفي ܠܰܬـ -lat:

  مفرد جمع
الغائب (ذ) ܠܰܬܠܶܗ ليس لديه latle ܠܰܬܬܶܗ ليس لديهم/لديهن latte
الغائب (ث) ܠܰܬܠܰܗ ليس لديها latla
المخاطب (ذ) ܠܰܬܠܘܟ݂ ليس لديكَ latlux ܠܰܬܟ݂ܘ ليس لديكم/لديكن latxu
المخاطب (ث) ܠܰܬܠܰܟ݂ ليس لديكِ latlax
المتكلم ܠܰܬܠܝ ليس لدي latli ܠܰܬܠܰܢ ليس لدينا latlan

أمثلة:

ܠܰܬܬܶܗ ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ ليس لديهم آلات جديدة latte makinat modern
ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ ليس لديّ شيء لأعمله latli mede lë syomo
ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܠܰܬܠܶܗ ܘܰܥܕܶܐ لا مواعيد لدى أفريم u Afrem latle wacde

 

ج) "يوجد" و"لا يوجد"

يفيد الربط بين الفعل ܟܷܬ kët- وصيغة نفيه ܠܰܬ lat- من جهة وبين صيغ فعل الربط المصرّفة (انظر قواعد الدرس 4 ب) والملحقة بها من جهة أخرى، يفيد معنى "يكون" و"لا يكون" على التوالي. ويطلق على الصيغ الناتجة من هذا الربط تسمية "صيغ ربط منفصلة" أيضاً.

مفرد
الغائب ܟܷܬܝܐ يكون/تكون këtyo
المخاطب ܟܷܬܗܰܬ تكون/تكونين këthat
المتكلم ܟܷܬܢܐ أكون këtno
الغائب ܠܰܬܝܐ لا يكون/لا تكون latyo
المخاطب ܠܰܬܗܰܬ لا تكون/لا تكونين lathat
المتكلم ܠܰܬܢܐ لا أكون latno
جمع
الغائب ܟܷܬܢܶܐ يكونون/يكنّ këtne
المخاطب ܟܷܬܗܰܬܘ تكونون/تكنّ këthatu
المتكلم ܟܷܬܢܰܐ نكون këtna
الغائب ܠܰܬܢܶܐ لا يكونون/لا يكنّ latne
المخاطب ܠܰܬܗܰܬܘ لا تكونون/لا تكنّ lathatu
المتكلم ܠܰܬܢܰܐ لا نكون latna

وبينما تُستخدم ܟܷܬܝܐ këtyo في جمل ثانوية تابعة، كما في:

ܐܰܕ݂ܷܥ ܕܟܷܬܢܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ عرف بأنهما يكونان سارو وآداي aḏëc d këtne i Saro w u Aday
ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܱܝܕ݂ܝ لأنها تكون لغتي cal d këtyo u lišonayḏi
ܐܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ السريان الموجودون في هولندا as Suryoye d këtne b Holanda

تعدُّ صيغة النفي ܠܰܬܝܐ latyo عموماً الشكل المنفي لفعل الربط (انظر قواعد الدرس 4 ب):

فعل الربط غير المنفي
ܗܰܪܟܶܐ ܢܶܐ إنهم/إنهن هنا harke ne  
ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ ܗܰܬܘ أنتم جاهزون/أنتن جاهزات ḥaḏire hatu  
ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܢܐ أنا في البيت bu bayto no  
ܚܳܬ݂ܝ ܝܐ إنها أختي ḥoṯi yo  
ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܐ نحن أطفال nacime na  
فعل الربط المنفي
ܠܰܬܢܶܐ ܗܰܪܟܶܐ ليسوا موجودين/ لسن موجودات هنا latne harke
ܠܰܬܗܰܬܘ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ لستم جاهزين/لستن جاهزات lathatu ḥaḏire
ܠܰܬܢܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ لست في البيت latno bu bayto
ܠܰܬܝܐ ܚܳܬ݂ܝ ليست أختي latyo ḥoṯi
ܠܰܬܢܰܐ ܢܰܥܝܡܶܐ لسنا أطفالاً latna nacime