تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين
1. اقرأ النص مرّة أخرى بصوت عالٍ.

2. تعلّم المفردات والتّعابير التالية.

ܣܰܥܰܐ ܆ ܫܳܥܬ݂ܐ ساعة يد، ساعة (60 دقيقة) saca / šocṯo
ܙܰܒܢܐ زمن، وقت zabno
ܦܰܠܓܐ نصف falgo
ܪܘܥܐ ربع ruco
ܕܰܩܩܰܐ ܆ ܩܰܛܷܢܬܐ دقيقة daqqa / qaṭënto
ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ دقائق (ج) daqqat / qaṭinoṯe
ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ ثانية ṣaniye / rfofo
ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ ثوانٍ (ج) ṣaniyat / rfofe
ܢܳܩܷܨ إلاّ، قبل noqëṣ
ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ اليوم adyawma
ܒܢܳܝܐ عدّ، إحصاء bnoyo
ܪܰܩܡܶܐ أرقام، أعداد raqme
ܐܰܬ݂ܡܷܠ البارحة، أمس aṯmël
ܪܰܡܚܷܠ الغد، غداً ramḥël
ܨܰܦܪܐ الغد، غداً ṣafro
ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ الظهر، ظهراً falge d yawmo
ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܆ ܪܰܡܫܐ المساء، مساءً caṣriye / ramšo
ܠܰܠܝܐ الليل، ليلاً lalyo
ܐܰܕܨܰܦܪܐ اليوم صباحاً، صباح اليوم adṣafro
ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ اليوم ظهراً، ظهر اليوم adfalge d yawmo
ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ اليوم مساءً، مساء اليوم adcaṣriye
ܐܰܕܠܰܠܝܐ اليوم ليلاً، ليل اليوم adlalyo
3. كم الساعة؟ أجب عن الاسئلة بالسورَيت.

     
     
     
     
4. اكتب الأرقام التالية بالسورَيت.

10 25
49 66
75 220
350 900
1.100 1.500
2.000 1.000.000
5. كم عدد سكان المدن التالية؟

ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000 Mëḏyaḏ: 80.000
ܐܰܙܷܟ݂: 27.000 Azëx: 27.000
ܡܰܪܕܶܐ: 85.000 Marde: 85.000
ܙܰܟ݂ܐ: 350.000 Zaxo: 350.000
ܢܨܝܘܷܢ: 83.000 Nṣiwën: 83.000
ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000 Qamëšlo: 390.000
ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000 Ḥasake: 352.000
ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000 Ninwe: 2.900.000
ܐܘܪܗܳܝ: 526.000 Urhoy: 526.000
ܐܳܡܝܕ݂: 950.000 Omiḏ: 950.000
6. كوّن جملاً مفيدة من خلال وصل العبارات التالية ببعضها.

1 ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ 1 ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. mšareli bu cwodo. 1 bëṯër me falge d yawmo Saca šwac 1
2 ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ 1 ܒܨܰܦܪܐ ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. aṯyono mu cwodo. b ṣafro 1 Saca arbac w falge 2
3 ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. kodëmxi an nacime. yalëf az zabne Saca tmone 3
4 ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܝܬ ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. lu Gabriyel. kit I Saro 4
5 ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ ܕܝ ܣܰܥܰܐ. di saca. zwënla saca U Gabriyel 5
6 ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. mëlyun d noše. caṣriye B Amsterdam 6
7 ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ durošo gušmonoyo. këtwayla Adyawma azzi 7
8 ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܝ ܫܘܩܐ li šuqo. cam an nacime Aṯmël i Saro 8
7. ضع أحد الحروف التالية (ܟ-ܩܓ / g-q–k) في الفراغ المناسب.

ܪܰܡܶܐ أرقام، أعداد (ج) rame
ܡܳܝܐ الأول amoyo
ܦܰܠـܐ النصف falo
ܕܰܐ ثانية daa
ܢܳـܨ قبل، أقل، إلا noës
ܘܪܣܝ كرسي ursi
ܦܰܠـܐ قسم، جزء falo
ܣܐ كأس oso
ܠܝܕ݂ܐ مفتاح liḏo
ܪܝܬ݂ܐ قرية riṯo
ܠܰܝܬܐ غرفة elayto
ܘܫܡܐ جسم، جسد ušmo
ܪܰܝܬܐ قراءة rayto
ܪܡܐ عظمة armo
ܝـܝܘܐ مريض ayiwo
ܢܝܐ قلم anyo
ܘܶܬܐ جبن weto
ܬ݂ܳܘܐ كتاب ṯowo
ܝܣܐ كيس iso
ܘܝܪܐ متزوج awiro