تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين
1. ردد نطق هذه المفردات مع مراعاة الاختلافات بينها

v – w ܒܼܝܙܰܐ܇ܘܰܙܐ تأشيرة – وزة viza-wazo
j – ž ܔܷܪܔܐ܇ܙ̰ܝܙ̰ܐ جورج – قنفذ Jërjo-žižo
z -ḏ ܥܶܙܐ܇ܥܶܕ݂ܐ معزة – عيد cezo-ceḏo
z – s ܡܘܙܶܐ܇ܡܘܣܶܐ موز – موس muze-muse
s - ṣ ܣܳܝܰܡ܇ܨܳܝܰܡ يفعل – يصوم soyam-ṣoyam
s - ṯ ܒܰܣܝܐ܇ܡܰܬܼܝܐ يكفي! – مجيء basyo-maṯyo
ṯ - ḏ ܒܰܪܬܼܐ܇ܒܰܪܕ݂ܐ فتاة – بَرَد barṯo-barḏo
f -ṯ ܐܰܦܬܼܐ܇ܐܰܬܼܬܐ استراحة – زوجة afṯo-aṯto
t -ṭ ܬܰܠܝܐ܇ܛܰܠܝܐ مَخفي - فتى talyo-ṭalyo
ṭ- t ܛܝܢܐ܇ܬܶܢܐ طين – تين ṭino-teno
c –ġ ܥܰܡܐ܇ܓܼܰܡܐ شعب – قلق camo-ġamo
q – k ܩܘܪܐ܇ܟܘܪܐ بَرْد – كور quro-kuro
k – q ܡܘܟܠܐ܇ܡܘܩܪܐ طعام – صفار البيض muklo-muqro
ḥ - x ܚܰܠܝܐ܇ܟܼܰܠܝܐ حلو – فارغ ḥalyo-xalyo
ḥ - c ܚܶܠܳܝܐ܇ܥܶܠܳܝܐ باكر – عالي ḥeloyo-celoyo
r - c ܪܶܙܐ܇ܥܶܙܐ أرز – معزة rezo-cezo
2. اكتب حروف الأبجدية مع حركات التشكيل

ܰܐܰ ܒܰ ܐܰ ܒܰ ...
ܳܐܳ ܒܳ ܐܳ ܒܳ ...
ܶܐܶ ܒܶ ܐܶ ܒܶ ...
ܱܐܱ ܒܱ ܐܱ ܒܱ ...
ܷܐܷ ܒܷ ܐܷ ܒܷ ...
3. تعلم وصل الحروف بعضها ببعض مع مراعاة النطق الصحيح للمقاطع الصوتية.

ܐܰܒ... ܐܰܒ ... …ab
ܨܰܘ... ܨܰܘ ... …ṣaw
ܒܝ... ܒܝ ... …bi
ܒܰܝ... ܒܰܝ ... …bay
ܥܷܡـ... ܥܷܡـ ... …cëm
ܫ̰ܰܢـ... ܫ̰ܰܢـ ... …čan
ܕܰܘ... ܕܰܘ ... …daw
ܕܘ... ܕܰܘܳ... …du
ܦܝ... ܦܝ ... …fi
ܓܰܒـ... ܓܰܒـ ... …gab
ܗܷܪ... ܗܷܪ ... ...hër
ܚܡܳـ... ܚܡܳـ ... …ḥmo
ܘܰܪ... ܘܰܪ... …war
ܗܝ.. ܗܝ... …hi
4. اكتب هذه المفردات بالحروف اللاتينية.

ܘܰܥܕܐ موعد
ܛܷܒܒܰܟܼ آب، أغسطس
ܟ݂ܰܒܪܐ كلمة
ܐܰܚܘܢܐ أخ، شقيق
ܥܶܙܐ معزة
ܒܰܝܬܐ بيت، منزل
ܬܰܠܓܐ ثلج
ܫ̰ܰܟܶܬ سترة
ܦܶܡܐ فم
ܔܝܪܰܢܶܐ جيران
5. اكتب هذه المفردات بالحروف السريانية.

عنق، رقبة qḏolo
صورة ṣërto
بطيخ أصفر fujo
عين cayno
فيللا villa
حصان sësyo
جد jëddo
ورق kaġat
قهوة qaḥwa
سنة، عام šato
6. اكتب المفردات التالية بكلتا الأبجديتين بعد سماعها.

C كتاب C
C عدو C
C ربيع C
C صف مدرسي C
C دير C
C مطعم C
C درجة C
C زمن، وقت C
C حقيبة C
C رز بحليب، بودينغ الأرز C