تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قائمة مفردات الدرس
ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ Luḥo d mele
ܐܰܒܢܶܐ أبناء abne
ܐܰܒܢܶܐ ܕܥܰܡܡܐ أبناء عم abne d cammo
ܐܰܒܢܶܐ ܕܚܳܠܐ أبناء خال abne d ḥolo
ܐܰܒܪܐ ابن abro
ܐܰܚܘܢܐ أخ، شقيق aḥuno
ܐܰܪܒܥܝ أربعون arbci
ܐܰܪܒܥܐ أربعة arbco
ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ علاقة asiruṯo
ܐܰܬ݂ܪܐ وطن، مكان، قرية aṯro
ܐܰܬ݂ܬܐ سيدة، زوجة aṯto
ܒܰܒܐ والد، أب babo
ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ عبر السنوات ban ëšne
ܒܰܪܬ݂ܐ ابنة barṯo
ܒܢܳܬ݂ܶܐ بنات bnoṯe
ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ آنذاك، في ذلك الوقت bu zabnawo
ܥܰܕܝ عادي، طبيعي cadi
ܥܰܡ مع cam
ܥܰܡܡܐ ܆ ܥܰܡܡܳܢܶܐ عمّ cammo, pl. cammone
ܥܰܡܬ݂ܐ عمّة camṯo
ܥܷܡܪܐ عمر cëmro
ܥܣܰܪ عشرة csar
ܕܰܕܐ (ܐܰܬ݂) زوجة العم dado (f.)
ܕܘܟܰܢܐ (ܐܰܬ݂) دكان، محلّ dukano (f.)
ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ محلّ ألبسة، بوتيك dukano daj jule
ܐܶܡܰܐ متى؟ ema
ܐܶܡܐ (ܐܰܬ݂) والدة، أم emo (f.)
ܐܷܫܢܶܐ سنوات، أعوام ëšne
ܓܰܘܝܪܶܐ متزوجون gawire
ܓܰܘܪܐ رجل، زوج gawro
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ كثير ġalabe
ܗܰܪܟܶܐ هنا harke
ܗܰܬ݂ܶܐ هذه haṯe
ܗܰܘܟ݂ܰܐ هكذا hawxa
ܗܶܫ بَعدْ، أيضاً heš
ܗܝـܝܘܬ݂ܐ هوية hiyuṯo
ܚܰܝܶܐ حياة ḥaye
ܚܳܠܐ خال ḥolo
ܚܳܬ݂ܐ أخت ḥoṯo
ܚܘܠܬܐ خالة ḥulto
ܚܳܬ݂ܳܬܼܶܐ أخوات ḥoṯoṯe
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ هذه الأسرة i iqarṯaṯe
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ عائلة، أسرة iqarṯo
ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ عائلات، أسر iqroṯe
ܔܘܠܶܐ ثياب، ملابس jule
ܟܐܷܒܥܝ هم يريدون këbci
ܟܷܬܠܶܗ لديه këtle
ܟܷܬܬܶܗ لديهم، لديهن këtte
ܟܷܐܬ݂ܝܐ هي تأتي këṯyo
ܟܐܷܙܙܷܢ هم يذهبون/ هن يذهبن këzzën
ܟܳܥܰܘܕܝ هم يعملون/ هن يعملن kocawdi
ܟܳܥܰܘܕܐ هي تعمل kocawdo
ܟܳܥܰܝܫܝ يعيشون/ يعشن، يسكنون/ يسكنّ kocayši
ܟܳܥܳܘܰܕ يعمل kocowad
ܟܳܐܡܰܪܢܐ أقول (ذ) komarno
ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ هي تمضي komašafco
ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ هم يتحدثون/ هن يتحدثن komëjġoli
ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ إنها معروفة komiḏoco
ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ هم يجرون/ هن يجرين مكالمة komtalfëni
ܟܳܙܰܝܪܝ هم يزورون/ هن يزرن kozayri
ܟܘܠ كل kul
ܠـ لـ (حرف جر) l
ܠܰܫܰܢ لكي، من أجل lašan
ܠܰܘ لن law
ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ لبعضهم البعض lë ḥḏoḏe
ܠܝܫܳܢܐ لغة، لسان lišono
ܠܐ ܛܳܥܷܢ لا ينسون lo ṭocën
ܡـ ܡܶܐ من m, me
ܡܰܕܪܰܫܬܐ مدرسة madrašto
ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ استقرت (د ث) markawla ruḥa
ܡܰܣܘܘܶܗ كبروا في السن masuwe
ܡܷܩܛܳܥܐ تنقطع mëqṭoco
ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ لأن، بسبب miḏe d
ܢܰܥܝܡܶܐ أطفال، أولاد nacime
ܢܰܦܝܩܝ خرجوا/ خرجن nafiqi
ܢܶܐ فعل الربط للجمع الغائب: هم، هن ne
ܢܷܦܩܝ يخرجون/ يخرجن nëfqi
ܩܰܫܫܐ ܆ ܔܷܕܕܐ جدّ qaššo, jëddo
ܩܰܫܬܐ جدّة qašto
ܩܷܛܪܶܐ مشاكل qëṭre
ܪܰܟܝܘܐ أصبحت (د) مستقرة، استقرت rakiwo
ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ مطعم rastorant
ܪܘܚܰܗ نفسها ruḥa
ܣܬܶܐ أيضاً ste
ܨܷܢܥܰܐ (ܐܰܬ݂) مهنة، حِرفة ṣënca (f.)
ܫܰܬܐ سنة، عام šato
ܬܰܚܳܠܐ (ܐܰܬ݂) زوجة الخال taḥolo (f.)
ܬܰܠܰܦܳܢ هاتف، تلفون talafon
ܬܰܪܬܶܐ اثنتان tarte
ܬܡܳܢܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ثمانية وثلاثون tmone w tleṯi
ܬܪܶܐ اثنان tre
ܛܰܘܘܐ جيد، بخير (د ذ) ṭawwo
ܛܳܥܷܢ ينسون/ ينسين ṭocën
ܐܘܥܕܐ الآن ucdo
ܘ و w
ܝܐ فعل الربط للمفرد الغائب: هو، هي yo
ܙܰܒܢܐ زمن، وقت zabno