تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين II
5. استمع إلى المحادثة التالية جيداً.

ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܪܝܢ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ؟ مريم: كارين، كيف يسير درس السورَيت. Maryam: Karin, aydarbo këzze u hërgo du Surayt?
ܟܰܪܝܢ: ܛܰܘܘܐ، ܬܰܘܕܝ. كارين: جيّد، شكراً. Karin: Ṭawwo, tawdi.
ܡܰܪܝܰܡ: ܣܷܡܠܰܟ݂ ܠܰܟ݂ ܚܰܘܪܳܢܶܐ؟ مريم: هل تعرّفتِ على أصدقاء؟ Maryam: Sëmlax lax ḥawrone?
ܟܰܪܝܢ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. كارين: نعم، كثيرون. Karin: E, ġalabe.
ܡܰܪܝܰܡ: ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟ مريم: كم طالباً (يوجد) في الصف؟ Maryam: Kmo yolufe këtxu bu sëdro?
ܟܰܪܝܢ: ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ. كارين: خمسة عشر. Karin: Ḥamšacsar.
ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܰܬ݂ܟ݂ܘ؟ مريم: من معلّمكم؟ Maryam: Man yo u malfonaṯxu?
ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. كارين: هو آداي. Karin: U Aday yo.
ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ ܠܝ ܐܰܦܬ݂ܐ؟ مريم: في أيّة ساعة تخرجون للفرصة؟ Maryam: I saca bak kmo konëfqitu li afṯo?
ܟܰܪܝܢ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܥ ܥܣܰܪ. كارين: في الساعة العاشرة. Karin: I saca bac csar.
ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܢܰܐ ܗܷܪܓܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟ مريم: أيّة مادة تعجبكِ؟ Maryam: Ayna hërgo kobosam lax?
ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܢܰܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟ كارين: الانكليزي. وأيّة مادة تعجبكِ؟ Karin: U hërgo du Englišoyo. Hat ayna kobosam lax?
ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ. مريم: درس اللغة السورَيت. Maryam: U hërgo du Surayt.
ܡܰܪܝܰܡ: ܛܰܘܘܐ، ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ. مريم: حسناً، الى اللقاء. Maryam: Ṭawwo, fëš bë šlomo.
ܟܰܪܝܢ: ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ. كارين: رافقتكِ السلامة. Karin: Zax bë šlomo.
6. ما هو الجواب الصحيح؟

ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝܫܳܢܐ؟ Ayko yalëf u Aday lišono?
  ܒܘ ܒܰܝܬܐ   bu bayto
  ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ   bi madrašto
  ܒܘ ܥܘܳܕܐ   bu cwodo
ܒܡܷܢ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ؟ B mën kokëṯwina?
  ܒܘ ܗܷܪܓܐ   bu hërgo
  ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ   bu kṯowo
  ܒܘ ܩܰܢܝܐ   bu qanyo
ܐܰܝܟܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ؟ Ayko koyëlfina?
  ܒܘ ܒܰܝܬܐ   bu bayto
  ܒܘ ܥܘܳܕܐ   bu cwodo
  ܒܘ ܣܷܕܪܐ   bu sëdro
ܒܡܷܢ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ؟ B mën koqorina?
  ܒܝ ܫ̰ܰܢܛܰܐ   bi čanṭa
  ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ   bu kṯowo
  ܒܘ ܕܰܦܬܰܪ   bu daftar
ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܳܝܷܬܘܝܢܰܐ؟ Cal mën koyëtwina?
  ܥܰܠ ܐܘ ܟܘܪܣܝ   cal u kursi
  ܥܰܠ ܐܘ ܣܷܕܪܐ   cal u sëdro
  ܥܰܠ ܐܘ ܗܷܪܓܐ   cal u hërgo
ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟ Mën kosaymina bi madrašto?
  ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ   komaḥkina
  ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ   koyëlfina
  ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ   kofëhmina
ܡܰܢ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟ Man komolaf bi madrašto?
  ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ   ay yolufe
  ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ   u malfono
  ܐܝ ܐܶܡܐ   i emo
ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟ Mën yo u Aday?
  ܝܳܠܘܦܐ   yolufo
  ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ   malfoniṯo
  ܡܰܠܦܳܢܐ   malfono
ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܐܘ ܗܷܪܓܐ U malfono kokoṯaw u hërgo
  ܥܰܠ ܐܝ ܠܘܚܐ   cal i luḥo
  ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ   cal i ṭëbliṯo
  ܥܰܠ ܐܝ ܠܰܚܰܝܬܐ   cal i laḥayto
7. نموذج لإحدى الشهادات المدرسية. املأها ببيانات شخص افتراضي ونتائجه.

  ܬܰܫܪܳܪܳܐ شهادة Tašroro  
ܐܷܫܡܐ   Ëšmo
ܣܷܕܪܐ   Sëdro
ܡܰܕܪܰܫܬܐ   Madrašto
ܣܝܩܘܡܐ   Siqumo
 

Ṭawwo

ܛܰܘܘܐ

Maqëblo

ܡܰܩܷܒܠܐ

  Mḥilo

ܡܚܝܠܐ

 
ܩܪܰܝܬܐ       Qrayto
ܟܬ݂ܰܘܬܐ       Kṯawto
ܡܰܡܠܐ       Mamlo
ܚܫܰܘܬܐ       Ḥšawto
ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ       Tarbiṯo
ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ       Swiḥuṯo
8. كوّن جملاً مفيدة من المفردات التالية.

ܐܘ ܐܰܕܰܝ – ܐܘ ܕܰܘܪܐ – ܡܟܰܡܶܠܶܗ – ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ. u Aday – u dawro – mkamele – du lišono.
ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ – ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ – ܩܰܕܷܪ. b zabno karyo – bu lišono – maxlaṣ nafše – qadër.
ܕܟܳܪܰܟ݂ – ܡܫܰܪܶܠܶܗ – ܥܘܳܕܐ – ܥܰܠ – ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ. d korax – mšarele – cwodo – cal – di malfonuṯo.
ܒܰܝܢ – ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ – ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܐ – ܘܠܘ ܡܰܠܦܳܢܐ. bayn – lay yolufe – hawi mamlo – w lu malfono.
ܟܷܬܠܰܗ – ܐܝ ܟܰܪܝܢ – ܣܘܪܝܳܝܶܐ – ܚܰܘܪܳܢܶܐ. këtla – i Karin – Suryoye – ḥawrone.
ܚܰܐ – ܡܰܦ ܦܰܠܩܶܐ – ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܕܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܐ – ܝܐ. ḥa – maf falqe – u lišono – di hiyuṯo – yo.
ܐܘ ܒܰܗܪܐ – ܕܰܬ ܬܪܶܐ – ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ – ܝܐ. u bahro – dat tre – u yulfono – yo.