تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܐܝܩܰܪܬ̣ܐ
ܐܝܩܰܪܬ̣ܐ
ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ.
ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܝـܝܰܬ ܐܰܬ݂ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܦܝܩܝܘܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܩܷܛܪܶܐ.
ܐܘܥܕܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܐܝ ܐܶܡܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܳܥܰܘܕܝ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܚܰܝܶܐ ܥܰܕܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
Iqarṯo
هذه أسرة سريانية. Haṯe iqarṯo Suryayto yo.
في سنوات السبعينيات (من القرن الماضي) جاءت من مديات بطورعبدين إلى هولندا. Ban ëšne daš šawciyat aṯyo me Mëḏyaḏ b Ṭurcabdin l Holanda.
في هذه الفترة خرجت أسر سريانية كثيرة من طورعبدين بسبب مشاكل هناك. Bu zabnawo ġalabe iqroṯe Suryoye nafiqiwa me Ṭurcabdin, miḏe d këtwa qëṭre.
هذه الأسرة استقرت الآن في هولندا. Ucdo i iqarṯaṯe markawla ruḥa b Holanda.
الوالد والوالدة في الأسرة يعملان، والأطفال يذهبون إلى المدرسة. U babo w i emo di iqarṯo kocawdi w an nacime këzzën li madrašto.
وهم يعيشون حياة طبيعية في هولندا. Hawxa kocayši ḥaye cadi b Holanda.
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܢܶܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܥܷܡܪܐ ܕܷܬܡܳܢܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܥܷܡܪܐ ܕܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ.
ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܘܬܪܶܐ ܐܰܒܢܶܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܐܷܫܡܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ.
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ ܘܟܐܷܬ݂ܝܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܘ ܩܰܫܫܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܗܰܪܟܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܛܰܘܘܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܥܳܘܰܕ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܒܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܠـܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܷܬܠܶܗ ܚܳܬ݂ܐ ܘܐܰܚܘܢܐ ܓܰܘܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܢܶܐ، ܡܰܣܘܘܶܗ، ܠܰܘ ܟܐܷܒܥܝ ܕܢܷܦܩܝ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܠܐ ܡܷܩܛܳܥܐ، ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܛܳܥܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܰܚ ܚܳܠܳܢܶܐ ܘܥܰܡܡܳܢܶܐ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ.
ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܙܰܝܪܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ.
العائلة Iqarṯo
سارو وآداي زوجان. I Saro w u Aday aṯto w gawro ne.
عمر سارو ثمانية وثلاثون عاماً، وآداي في الأربعين من عمره. I Saro b cëmro dë tmone w tleṯi ëšne yo w u Aday b cëmro d arbci ëšne yo.
لديهما أربعة أولاد، ابنتان وابنان. Këtte arbco nacime, tarte bnoṯe w tre abne.
هذه الأسرة معروفة باسم آل ماروكي. I iqarṯaṯe komiḏoco bu ëšmo d Be Marawge.
وهي أسرة سريانية قادمة من طورعبدين. Iqarṯo Suryayto yo w këṯyo me Ṭurcabdin.
الجدّة والجدّ للأسرة يعيشان هنا في هولندا. I qašto w u qaššo di iqarṯo ste kocayši harke b Holanda.
عائلة آل ماروكي استقرت في هولندا استقراراً كاملاً. I iqarṯo d Be Marawge markawla ruḥa b Holanda ṭawwo.
إذ أن آداي (يعمل كـ) معلم في المدرسة، وسارو تعمل في محل للملابس الجاهزة (بوتيك) في السوق، والأولاد يذهبون إلى المدرسة. U Aday kocowad xud malfono bi madrašto, i Saro kocawdo b dukano daj jule bi šuqo w an nacime këzzën li madrašto.
لدى آداي أخت وأخ متزوجان في طورعبدين. U Aday këtle ḥoṯo w aḥuno gawire b Ṭurcabdin.
كما أن والدة سارو ووالدها أيضاً لا يزالان في طورعبدين. وهما مسنّان ولا يريدان مغادرة وطنهما. I emo w u babo di Saro ste heš b Ṭurcabdin ne, masuwwe, law këbci d nëfqi mu aṯro.
ولكي لا تنقطع العلاقة بينهم، يتواصلون من فترة لأخرى بالهاتف. Lašan di asiruṯo lo mëqṭoco, me zabno l zabno komtalfëni lë ḥḏoḏe.
ولكي لا ينسى الأولاد بعضهم الآخر يتكلمون مع أبناء أخوالهم وأعمامهم بالهاتف. An nacime ste lašan d lo ṭocën ḥḏoḏe komëjġoli cam an nacime daḥ ḥolone w dac cammone bu talafon.
وكل سنة أو سنتين يزورون بعضهما البعض أيضاً. Kul šato aw tarte ëšne ste kozayri ḥḏoḏe.
هكذا تعيش عائلة آل ماروكي حياتها. Hawxa i iqarṯo d Be Marawge komašafco aḥ ḥaye.