تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قائمة مفردات الدرس
ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ Luḥo d mele

ܒܰܕܠܶܐ، ܒܰܕܠܰܬ

بدلة

badle, Pl. badlat

ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ

وحده، فقط

bёlḥuḏe

ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ

أهل، والدان، عائلة

be babe (pl.)

ܒܶܪܳܟ݂ܐ

إكليل، مباركة

beroxo

ܒܳܬܶܐ

بيوت، مساكن، شقق (ج)

bote

ܥܰܕܶܐ، ܥܰܕܰܬ

تقليد، عادة

cade, Pl. cadat

ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ

إلى جانبها، إضافة لها

cam gaba

ܥܝܣܰܩܬ݂ܐ، ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ

خاتم، محبس

cisaqṯo, Pl. cisaqyoṯe

ܥܝܬܐ

كنيسة

cito

ܥܠܰܝܡܐ

شاب، يافع، صبي

claymo

ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ

شابة، يافعة، فتاة

claymṯo

ܕܰܗܳܠܶܐ

طبل

dahole

ܦܷܣܛܰܢ

فستان، فستان العرس

fësṭan

ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

بطاقة الدعوة للعرس

qart di mëštuṯo

ܓܰܘܪܳܢܐ

أتزوج (ث)

gawrono

ܓܳܘܰܪܢܐ

أتزوج (ذ)

gowarno

ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ

حلويات (ج)

ḥalyuṯo

ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ

نهاية الأسبوع

ḥarayto di šabṯo

ܚܘܒܐ

حب، محبة

ḥubo

ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ

علاقة، رابطة

i asiruṯaṯṯe

ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ

باقة ورد، باقة ورود

kafo d warde

ܟܷܐܒܥܰܠܠܘܟ݂

أريدكَ

kёbcallux

ܟܷܪܶܐ

آجار، أجرة

këre

ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

يعرّفون ببعضهم البعض

komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe

ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ

يتحدثون/ يتحدثن

komëjġoli

ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ

تدرس الحقوق

koqëryo zëdqe

ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)

أنا (ث) أحبكَ

korëḥmallux

ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)

أنا (ذ) أحبكِ

koroḥamnax

ܟܳܫܳܬܷܢ

يشربون/ يشربن

košotën

ܟܳܐܬ݂ܶܐ

يأتي

koṯe

ܟܳܝܳܬܰܘ

يجلس

koyotaw

ܟܘܚܠܐ

مكياج، مستحضرات التجميل

kuḥlo

ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ

لا مشكلة

layt qëṭro

ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ

بالبداية، أولاً

bi qamayto

ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ

لقاء أول

lqayto qamayto

ܠܘܚܐ ܕܚܷܕ݂ܳܪܐ

قائمة التحضيرات، لائحة المهام

luḥo d ḥeḏoro

ܠܘܚܐ ܕܰܙ ܙܡܝܢܶܐ

قائمة المدعوين

luḥo daz zmine

ܡܰܕܪܰܫܬܐ

مدرسة، جامعة

madrašto

ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ

كافٍ

makëfyono

ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ

علّق، وضع (على رقبة)

mcalaqle

ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ

استمروا، واصلوا

mdawamme

ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟

ما هو رأيكِ؟

mën komëftakrat?

ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

حفلة العرس، الزواج

mëštuṯo

ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ

هنؤوا /هنأن

mhanalle

ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ

بدؤوا، باشروا، شرعوا

mšaralle

ܡܘܟܠܐ

طعام، أكلٌ

muklo

ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ

خطوبة

mxiruṯo

ܩܰܢܝܐ

قلم، قلم رصاص

qanyo

ܩܰܫܐ

كاهن، قسيس

qašo

ܩܰܝ؟

لماذا؟

qay?

ܩܰܝܰܨܬܐ

مزينة شعر

qayaṣto

ܩܰܝܛܐ

صيف

qayṭo

ܩܕ݂ܳܠܰܗ

رقبتها، عنقها

qḏola

ܩܳܢܘܢܳܐܝܬ݂

قانونياً، شرعياً

qonunoyiṯ

ܪܷܓ݂ܫܶܐ

مشاعر، أحاسيس (ج)

rëġše

ܪܷܢܝܐ

رأي

rënyo

ܪܘܫܡܐܝܬ݂

رسمي

rušmoyiṯ

ܨܰܠܳܢ

صالة، صالة حفلة العرس

ṣalon

ܨܠܝܒܐ

صليب

ṣlibo

ܨܠܘܬ݂ܐ

صلاة

ṣluṯo

ܛܰܘܬܷܪ

أفضل

ṭawtër

ܬܰܝـܝܡܐ

(هي) انتهت

tayimo

ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ

ودّعوا بعضهم البعض

ṭlëbbe xaṭër

ܛܠܳܒܐ

خطبة، (طلبة يد العروس)

ṭlobo

ܘܰܥܕܐ

موعد

wacdo

ܘܰܪܩܐ

ورقة

warqo

ܝܰܪܝܘܐ

كبرتْ

yariwo

ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)

(هي) تكبر

yërwo

ܙܰܡܳܪܶܐ

مغنون (ج)، فرقة موسيقية

zamore

ܙܷܪܢܰܝܶܐ

مزمار

zërnaye