تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين II
3. اختر الإجابة الصحيحة.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ. B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday.
ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ. B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub. 
ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ. B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub. 
   
ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ. I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme. 
ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ. I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno. 
ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ. I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono. 
   
ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ. Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo. 
ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ. Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo. 
ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ. Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo. 
   
ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ. Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed. 
ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ. Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed. 
ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ. Be Aday bi gammiye azzën lu Swed. 
   
ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ. U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon. 
ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ. U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo. 
ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ. U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso. 
   
ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ. Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto. 
ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ. Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga. 
ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ. Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe. 
   
ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ. Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato. 
ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ. Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato. 
ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ. Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato.
4. أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالنص (1.13).

1. ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ؟

من هو يعقوب؟

1. Man yo u Yacqub?

 

2. ܠܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܣܘܶܕ؟

لماذا اتصل آداي بالسويد هاتفياً؟

2. L mën mtalfanle u Aday lu Swed?

 

3. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟

ما الذي قاله يعقوب على الهاتف؟

3. Mën mërle u Yacqub bu talafon?

 

4. ܠܡܰܢ ܫܩܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ ܕܷܫܢܶܐ؟

لمن اشترت سارو هدايا؟

4. L man šqila i Saro dёšne?

 

5. ܠܡܰܢ ܫܩܷܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܷܫܢܶܐ؟

لمن اشترى الأولاد هدايا؟

5. L man šqëlle an nacime dёšne?

 

6. ܒܡܷܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ؟

بماذا سافروا إلى السويد؟

6. B mën azzën lu Swed?

 

7. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܐܝܟܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܗ؟

من أين أحضر يعقوب شقيقه وأسرته؟

7. U Yacqub mayko mëdle u aḥuno w i iqarṯayḏe?

 

8. ܠܰܐܝܟܐ ܐܰܙܙܷܢ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟

إلى أين ذهبوا في اليوم الأول من العيد؟

8. Layko azzën u yawmo qamoyo du ceḏo?

 

9. ܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟ 

ما الذي فعله الأولاد في اليوم الأول من العيد؟

9. Mën sëmme an nacime bu yawmo qamoyo du ceḏo?

 

10. ܗܘܠ  ܐܶܡܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ؟

إلى متى بقوا في السويد؟

10. Hul l ema fayiši bu Swed?

 

5. اقرأ الجمل التالية واملأ الفراغات.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘ ܠܝ ܥܝܬܐ.

Yawme du ceḏo kul ḥa šafiro w li cito.

ܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܘ.

Mërre lë ḥḏoḏe cam w .

ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.

Mi cito lu bayto.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.

Bëṯër me d xëlle du ceḏo ad dёšne.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.

Bëṯër me an nacime lu kroxo du ceḏo, lašan aḥ ḥawrone w an ḥrene ste.

6. حوار: ليلة رأس السنة في هولندا.

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟

مرقس: كيف تحتفلون يا كبرئيل بليلة رأس السنة في هولندا؟ Marqus: Gabriyel, aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.

كبرئيل: ليلة رأس السنة في هولندا ممتعة للغاية. Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo.

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟

مرقس: أين تحتفلون بليلة رأس السنة؟ Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.

كبرئيل: تحتفل العائلات الكبيرة معاً، وكذلك الأصدقاء، في الصالات العامة. والبقية (يحتفلون) في البيوت. Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote.

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟

مرقس: ما هي الاستعدادات لليلة رأس السنة؟ Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.

كبرئيل: تُفتَح محلات خاصة لبيع الألعاب النارية. قبل رأس السنة ببضعة أسابيع وبإمكان الناس طلب كل ما يريدونه، ولكنه لا يُسمح لهم بإشعالها إلا في اليوم الأخير من السنة الفائتة. Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto.

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟

مرقس: كيف تمضون الليلة (ليلة رأس السنة)؟ Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.

كبرئيل: بتناول الطعام والشراب وإشعال الألعاب النارية وتبادل أطراف الحديث. Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo.

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟

مرقس: هل يشرب الناس الكثير من المشروبات الكحولية؟ Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.

كبرئيل: نعم، الكثير. وهناك أناس يسكرون ويفقدون صوابهم. Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe.

ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟

مرقس: وما الذي تفعلونه عند منتصف الليل؟ Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.

كبرئيل: في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً، يخرج البعض إلى أمام باب المنزل ويشعلون مفرقعاتهم. وبعد ذلك يعيّد الأقرباء والجيران بعضهم البعض بالعام الجديد. Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto.

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟

مرقس: وهل تقع حوادث نتيجة فرقعة الألعاب النارية؟ Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂  ܒܷܢܝܳܢܶܐ.

كبرئيل: نعم، بعض الناس يصابون بحروق، حتى إنه في بعض الأماكن تشتعل الحرائق في المباني أيضًا. Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone.

ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟

مرقس: ما الذي يحدث في اليوم التالي؟ Marqus: Deri yawmo mën kowe?

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.

كبرئيل: في اليوم التالي يبدأ كنس الطرقات والأماكن العامة (الأسواق). Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe.

ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.

مرقس: جيد جداً. Marqus: Ġalabe ṭawwo.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.

كبرئيل: هكذا نحتفل بليلة رأس السنة في هولندا. Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda.
7. ترجم إلى السوريت.

نتمنى للجميع عيد ميلاد سعيداً وسنة جديدة سعيدة.

نحتفل بليلة رأس السنة في البيت.

تحتفل العائلات بليلة رأس السنة الجديدة معاً.

في ليلة رأس السنة يتم إشعال الكثير من الألعاب النارية.

يتم الاحتفال بليلة رأس السنة بإعداد الطعام والشراب بسعادة كبيرة.