تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܔܘܠܶܐ ܘ ܓܰܘܢܶܐ
ܔܘܠܶܐ ܘ ܓܰܘܢܶܐ
ܒܝ ܨܷܪܬܰܬ݂ܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܟܡܐ ܦܰܠܩܶܐ ܕܔܘܠܶܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ ܘܕܰܓ ܓܰܘܪܶܐ،
ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ ܐܰܢ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܰܓ ܓܰܘܢܶܐ.
ܡܰܨܷܬ݂ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ ܐܘ ܪܷܬ݂ܡܐ ܘܡܰܕܥܰܪ ܒܷܬ̣ܪܝ.
Jule w Gawne
نرى في هذه الصورة بعض قطع الملابس النسائية والرجالية. Bi ṣërtaṯe koḥozina kmo falqe d jule dan niše w dag gawre,
نتعلم في الوقت نفسه أسماء الألوان. b cayni zabno ste koyëlfina an ëšmone dag gawne.
أنصت الآن إلى اللفظ وكرر ورائي. Maṣëṯ ucdo cal u rëṯmo w madcar bëṯri.

 

1. ܫ̰ܰܟܶܬ ܟܳܡܐ 2. ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ ܙܰܪܩܐ 3. ܒܠܘܙܶܐ ܡܰܢܷܫܟܰܝܬܐ 4. ܦܷܣܛܰܢ ܝܰܪܳܩܐ 5. ܒܰܕܠܶܐ ܩܰܛܡܳܢܝܬ݂ܐ 6. ܩܶܡܷܣܬܐ ܚܶܘܰܪܬܐ7. ܦܰܢܶܪܰܐ ܩܰܚܘܳܢܰܝܬܐ 8. ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ

9. ܩܘܒܥܐ ܫܰܥܘܬ݂ܐ 10. ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ

1. čaket komo 2. Panṭron zarqo 3. Bluze manëškayto 4. fësṭan yaroqo 5. Badle qaṭmoniṯo 6. Qemësto ḥewarto 7. Fanera qaḥwonayto 8. Jule taḥtoye 9. Qubco šacuṯo 10. Gërwe semoqe
ܔܘܠܶܐ ܘܓܰܘܢܶܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ. ܗܰܘܝܠܰܗ ܢܷܣܝܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܒܘ ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܰܘܝܐ ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ ܠܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܐܷܕܥܐ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܔܘܠܶܐ ܟܳܪܷܚܡܝ ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ.
ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܒܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܷܐܕ݂ܥܐ ܐܰܝܢܰܐ ܔܘܠܶܐ ܒܝ ܡܳܕܰܐ ܢܶܐ ܘܡܷܢ ܡܰܚܬܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ ܐܰܓ ܓܰܘܢܶܐ ܕܟܐܷܙܙܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ، ܣܶܡܳܩܐ ܘܟܳܡܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܫܰܥܘܬ݂ܐ ܘܙܰܪܩܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܚܰܝܪܐ ܛܰܘܘܐ ܥܠ ܐܘ ܛܘܟܳܣܐ ܕܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܳܦܷܪܫܐ ܓܰܒܐ ܠܰܓ ܓܰܘܪܶܐ، ܚܰܐ ܠܰܢ ܢܝܫܶܐ، ܚܰܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܚܰܐ ܠܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ.
ܟܳܦܷܪܫܐ ܣܬܶܐ ܐܰܬ ܬܷܓ݂ܡܶܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ: ܦ݁ܰܢܛܪܳܢܰܬ، ܦܷܣܛܰܢܰܬ، ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ، ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ، ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ، ܦܰܢܶܪܰܬ، ܒܠܘܙܰܬ، ܟܪܰܘܰܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܷܬ݂ܶܪ ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ ܠܰܓ ܓܰܘܢܶܐ: ܣܶܡܳܩܐ، ܟܳܡܐ، ܚܶܘܳܪܐ، ܫܰܥܘܬ݂ܐ، ܙܰܪܩܐ، ܝܰܪܳܩܐ، ܩܰܛܡܳܢܐ، ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ، ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ، ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ، ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܥܰܠܩܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܡܛܰܟܣܐ ܘܫܰܦܝܪܐ ܒܕܘܟܬ݂ܶܗ.
ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܰܓ ܓܷܪܘܶܐ، ܩܘܒܥܶܐ، ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ، ܩܕܳܫܶܐ، ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ، ܫܰܝܪܶܐ ܘܓ݂ܶܪ ܡܶܕܳܢܶܐ ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ ܒܰܣ ܣܰܠܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܛ ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ.
ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܝܬ ܔܘܠܶܐ ܘܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ ܠܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ ܘܠܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ.
ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܡܰܠܟ݂ܐ ܛܰܘܘܐ ܘܢܳܦܰܩ ܐܷܫܡܰܗ ܒܝ ܛܰܘܘܬ݂ܐ، ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܰܗ ܟܳܥܰܘܕܐ ܘܟܳܡܥܰܘܢܐ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ.
الملابس والألوان Jule w Gawne
تعمل سارو منذ فترة طويلة في محل لبيع الملابس، واكتسبت خبرات كبيرة في البيع والشراء. I Saro me zawno kocawdo bi dukano daj jule. Hawila nësyono ṭawwo bu zwono w zebono.
لذلك أصبحت مديرة المحل. Mawxa hawyo mdabroniṯo li dukano.
فهي تعرف ذوق الزبائن وتعرف كيفية التعامل معهم. Këḏco az zawone mën šëkël jule korëḥmi w aydarbo obo w šuqlo acmayye.
وتعرف ما هي ملابس الموضة في كل موسم وما ينبغي أن يُعرض في المحل. U šuḥlofo bu šuḥlofo këḏco ayna jule bi moda ne w mën maḥto bi dukano.
وتهتم بالألوان المتناسبة مع بعضها البعض. Komaḥto bolo cal ag gawne d këzzën cam ḥḏoḏe.
مثال: المزج بين الأحمر والأسود، أو الأصفر والأزرق، وغيرها. Maṯlo, semoqo w komo cam ḥḏoḏe, šacuṯo w zarqo cam ḥḏoḏe w ġer.
تولي سارو اهتماماً كبيراً للترتيب داخل المحل. I Saro koḥayro ṭawwo cal u ṭukoso d gawa di dukano.
إذ قسّمت المحل إلى قسم للرجال، وواحد للنساء وواحد للأطفال وآخر للشباب. Kofëršo gabo lag gawre, ḥa lan niše, ḥa lan nacime w ḥa lac clayme.
كما أنها تفصل أيضاً أنواع الملابس عن بعضها البعض: البنطلونات والفساتين والسترات والقمصان والتنانير والكنزات والبلوزات وربطات العنق وغيرها. Kofëršo ste at tëġme daj jule me ḥḏoḏe: panṭronat, fësṭanat, čaketat, qemësyoṯe, qomoṯe, fanerat, bluzat, krawat w ġer.
ثم تفصلها بحسب ألوانها: الأحمر والأسود والأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والرمادي والبني والبرتقالي والزهري والبنفسجي وغيرها. Bëṯër kofëršalle lag gawne: semoqo, komo, ḥeworo, šacuṯo, zarqo, yaroqo, qaṭmono, qaḥwonoyo, përtaqani, wardonoyo, manëškoyo w ġer.
وهكذا تعلّق كل شيء في مكانه بشكل مرتب وجميل. Hawxa komcalqo kul mede mṭakso w šafiro b dukṯe.
الأشياء الصغيرة مثل الجوارب والقبعات والملابس الداخلية والقلائد والأقراط والأساور وأشياء أخرى غيرها تضعها في السلال أو على الطاولات. Am medone nacime, xud ag gërwe, qubce, jule taḥtoye, qdoše, marwoḏe, šayre w ġer medone komaḥtalle bas sale aw cal aṭ ṭëbloyoṯe.
يوجد في محل سارو ملابس ومجوهرات لأيام المناسبات الخاصة أو لأيام الأسبوع العادية. Bi dukano di Saro kit jule w ḥëšloṯe lay yawme mbayne w lay yawme šarye.
ولكي يسير العمل في المحل بشكل جيد وتنتشر سمعته الجيدة، تعمل سارو بجد وبتفانٍ وتساعد الزبائن. Lašan i dukano malxo ṭawwo w nofaq ëšma bi ṭawwuṯo, i Saro me kule leba kocawdo w komcawno az zawone.