تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين II
4. اقرأ الجمل التالية واملأ الفراغات.

ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

U Abrohëm w bëṯër lab beṯ krihe.

ܬܰܡܐ ܐܶܠܶܗ ܕܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂.

Tamo ele d kit kefe bak kulyoṯayḏux.

ܟܐܒܰܥ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ .

Kobac adlalyo harke d ramḥël mën kiban .

ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܚܪܶܬܐ.

Bëṯër camšira w u Abrohëm acma l ḥreto.

ܕܰܡܷܟ݂ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

Damëx bab beṯ-krihe.

ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘ ܠܶܗ:

aṯi u taxtor side w le:
ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ ܒܰܚ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬܰܢܝ ܐܰܟ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ. Gëd obeno lux , mide d baḥ ḥappoṯani ak howën ṭawtër.
5. أي الإجابات التالية صحيحة وأي منها خاطئة؟
6. ضع الحرف المناسب (ܥ – ܟـ݂ - ܚ / c - x - ḥ) في الفراغ الصحيح.

ܒܰܪܷܡܶܐ ابن الحمي barme
ܬܰܬܳܪ طبيب tator
ܟܳܡܰܣܢܐ أشعر komaësno
ܟܳܡܝܓܰܘܠܰ أشعر بالغثيان komigawla
ܡܬܐ حمى ëmto
ܟܳܡܰܪܠ يرتجف، يرتعد komaral
ܟܐܒܰ يريد koba
ܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ حبوب appoṯe
ܡܷܬ݂ܢܰ يرتاح، يستريح mëṯna
ܗܰܘܐ ܝܐ هكذا هو hawa yo
ܕܰܡܝܝ ناموا damii
ܘܠܡܳܢܐ صحة ulmono
ܒܪܐ كلمة، خبر abro
ܐܘܕܐ الآن udo
ܐܰܡܶܗ معه ame
7. تعلم أسماء الأمراض والأدوية وتخصصات الأطباء.

ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

ألم البطن

kewo du gawo

ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

ألم القلب

kewo du lebo

ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

ألم الظهر

kewo du ḥaṣo

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

صداع الرأس

nqoro du rišo

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

ألم الأسنان

nqoro du caršo

ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ

وجع الأذن

nqoro di aḏno

ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

غثيان

gawloco du lebo

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ

ارتجاف الجسم

tërcilo du gušmo

ܫܰܘܒܐ

انفلونزا

šawbo

ܚܷܡܬܐ

حمى

ḥëmto

ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

سرطان

sarṭono / qanser

ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

مستشفى

beṯ krihe

ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

صيدلية

apotekebeṯ darmone

ܦܷܠܝܡ : ܨܷܪܬܐ

صورة، صورة شعاعية

fëlim / ṣërto

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

أدوية

darmone

ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

أخذ عينة دم

grošo d admo

ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

عملية جراحية

camaliye

ܡܥܰܝܰܢܰܐ

وصفة طبية

mcayana

ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

وصفة طبية

račeta

ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ

حبة دواء، ج. حبوب / حبّات

ḥapṯo, Pl. ḥappoṯe

ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ : ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ

كبسولة، ج. كبسولات

qapṣulo, Pl. qapṣule

ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

لزقة، ج. لزقات

lazqa, Pl. lazqat

ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

إبرة / حقنة، ج. إبر / حقنات

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

ܫܷܪܘܒ

شراب (دواء)

šërub

ܡܰܪܗܰܡ

مرهم

marham

ܐܰܕܡܐ

دم

admo

ܢܰܚܫܐ

نقالة

naḥšo

ܬܰܟ݂ܬ

سرير

taxt

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

ممرضة

camšira

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

طبيب / دكتور

taxtor / osyo

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ

طبيب المنزل

taxtor / osyo du bayto

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

طبيب جرّاح

taxtor / osyo dilonoyo

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

طبيب جرّاح

taxtor / osyo di camaliye

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

طبيب داخلية

taxtor / osyo gawoyo

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ

طبيب عيون

taxtor / osyo dac cayne

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

طبيب قلبية

taxtor / osyo du lebo

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ

طبيب أسنان

taxtor / osyo dac carše

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ

طبيب جلدية

taxtor / osyo du galdo

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ

طبيب نفسي

taxtor / osyo di nafšo