تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قواعد الدرس 10

أ) الإضافة

الإضافة هي نسبة اسم إلى اسم آخر، هما المضاف والمضاف إليه، ويتم الجمع بينهما بإضافة أداة الإضافة / ܕ d/:

ܟܝܠܐ ܕܬܶܢܶܐ كيلوغرام من التين kilo d tene
ܫܘܫܰܝܶܐ ܕܚܰܡܪܐ زجاجة نبيذ šušaye d ḥamro
ܟܳܣܐ ܕܒܝܪܰܐ كأسٌ من البيرة koso d bira
ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ عيد ميلاد yawmo d mawlodo

عندما يكون المضاف أو المضاف إليه اسماً معرفاً يجب أن يكون الاسم الآخر أيضاً معرفاً.

ܐܘ ܫܩܳܠܐ ܕܘ ܘܰܟ݂ܰܡ شراء الحاجيات u šqolo du waxam
ܐܝ ܠܘܚܐ ܕܘ ܫܩܳܠܐ قائمة المشتريات i luḥo du šqolo
ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ محل ملابس i dukano daj jule

وإذا كان المضاف أحد الأسماء التي تُلحق بها المجموعة الخاصة من ضمائر الملكية المتصلة (انظر قواعد الدرس 5 أ)، يمكن حينها أن يُلحَق ضمير الملكية بالاسم المضاف. وتضاف في هذه الحالة أداة التعريف إلى المضاف إليه.

ܦܰܠܓܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ منتصف العام، نصف السنة falga di šato
ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕܐ عيد الميلاد، يوم الميلاد yawme du mawlodo
ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܟܰܠܒܐ اسم الكلب ëšme du kalbo

وفي حالة الإضافة هذه يمكن إلحاق ضمير ملكية متصل بالمضاف إليه ليحل محل أداة التعريف:

ܐܰܒܪܶܗ ܕܥܰܡܡܝ ابن عمّي abre d cammi
ܒܰܪܬ݂ܰܗ ܕܥܰܡܬ݂ܶܗ ابنة عمته barṯa d camṯe
ܒܰܝܬܶܗ ܕܒܰܒܘܟ݂ منزل والدكَ bayte d babux
ܚܳܬ݂ܰܗ ܕܐܶܡܰܢ أخت والدتنا ḥoṯa d eman

بعض التعابير الثابتة مع المضاف إليه هي:

ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ الظُهر، منتصف النهار falge d yawmo
ܦܰܠܓܶܗ ܕܠܰܠܝܐ منتصف الليل falge d lalyo
ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ يوم الأحد yawme d ḥušabo
ܝܰܘܡܶܗ ܕܐܰܪܒܥܐ يوم الأربعاء yawme d arbco
ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ رأس السنة riša di šato

 

ب) ضمائر الملكية المنفصلة

تصاغ ضمائر الملكية المنفصلة من إضافة ضمائر الملكية المتصلة للمجموعة الخاصة (انظر قواعد الدرس 5 أ) إلى كلمة ܕܝܕ݂ـ -diḏ:

  مفرد جمع
المتكلم ܕܝܕ݂ܝ (خاصتي، لي) diḏi ܕܝܕ݂ܰܢ (خاصتنا، لنا) diḏan
المخاطب ܕܝܕ݂ܘܟ݂ (خاصتكَ، لكَ) diḏux ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ

(خاصتكم، لكم/ خاصتنهن، لهن)

dëṯxu
ܕܝܕ݂ܰܟ (خاصتكِ، لكِ) diḏax
الغائب ܕܝܕ݂ܶܗ (خاصته، له) diḏe ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ (خاصتهم، لهم/ خاصتهن، لهن) dëṯṯe
ܕܝܕ݂ܰܗ (خاصتها، لها) diḏa

أمثلة:

ܐܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܰܢܝ ܕܝܕ݂ܰܢ ܢܶܐ هذه الحقول (تعود ملكيتها) لنا aḥ ḥaqloṯani diḏan ne
ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܰܢ نرى (نلتقي بـ) أصدقاء لنا koḥozina ḥawrone me diḏan
ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ آلات جديدة كالتي عندكم makinat modern xud dëṯxu