تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قائمة مفردات الدرس
ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ Luḥo d mele

 ܐܰܕܡܐ

دم

 admo

 ܐܰܕܨܰܦܪܐ

صباح اليوم

 adṣafro

 ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ

زوجة: زوجة أخي

 aṯto: i aṯto d aḥuni

 ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟

كيف حالك؟

 aydarbo hat?

 ܒܰܪܷܚܡܶܐ

ابن حمي

 barёḥme

 ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

مستشفى

 beṯ krihe

 ܒܪܰܡܫܷܠ

أمس، البارحة

 bramšël

 ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

عملية (جراحية)

 camaliye

 ܥܰܡܫܝܪܰܐ

ممرضة

 camšira

 ܕܰܪܡܳܢܶܐ

أدوية (ج)

 darmone

 ܦܷܠܝܡ :ܨܷܪܬܐ

صورة، صورة شعاعية

 fëlim / ṣërto

 ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

غثيان

 gawloco du lebo

 ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

أخذ عينة دم

 grošo d admo

 ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ

جسمي يرتجف

 gušmi komarcal

 ܚܰܦ̇ܬ݂ܐ : ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ

حبة، ج. حبّات

 ḥapṯo, ḥappoṯe

 ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ

ببطء، تدريجياً

 hedi hedi

 ܚܷܡܬܐ

حمى

 ḥëmto

 ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ

أُعطيَ له

 hiw (Ip) ele

 ܚܘܠܡܳܢܐ

صحة، عافية

 ḥulmono

 ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂

اعتنِ بنفسكَ

 hway moro l ruḥux

 ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ

هذا هو، ث. هذه هي

 kale, f. kala

 ܟܰܝـܝܘܐ

مريض، ث. مريضة، ج. مرضى

 kayiwo, f. kayuto, Pl. kayiwe

 ܟܶܦܐ، ܟܶܦܶܐ̤

حجرة، حصى، ج. أحجار، حصيات

 kefo, Pl. kefe

 ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

ألم البطن

 kewo du gawo

 ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

ألم الظهر

 kewo du ḥaṣo

 ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

ألم القلب

 kewo du lebo

 ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ

تتحدث، تتكلم

 komaḥëkyo (III)

 ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ

أشعر بنفسي

 komaḥësno (III) b ruḥi

 ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ

أعتقد، أظن

 komašërno (III)

 ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ

هل كل شيء على ما يرام؟

 kul mede ṭawwo yo?

 ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ

كلية، ج. كلى

 kuliṯo, Pl. kulyoṯe

 ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ

حالتي ليست جيدة

 latno ṭawwo

 ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

لزقة، ج. لزقات

 lazqa, lazqat

 ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ

أشعر بالغثيان

 lebi komigawlac (IIp)

 ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ

قلب مكسور، حزين

 lebo twiroyo

 ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܱܬ

(لا) تحزن/ (لا) تحزني

 lo mëḥzonat (Ip)

 ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ

لم يشفَ، لم يصحّ

 lo nayëḥle

 ܡܰܪܗܰܡ

مرهم

marham

 ܡܬܰܘܒܰܠ

تم نقله

mtawbal (IIIp)

 ܡܥܰܝܰܢ

تم فحصه، تمت معاينته

mcayan (IIp)

 ܡܥܰܝܰܢܰܐ

معاينة، فحص طبي

mcayana

 ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ

شيء خفيف، شيء بسيط

mede xayifo

 ܡܷܢ ܟܝܬ؟

ماذا هناك؟

mën kit?

 ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

إبرة، حقنة، ج. إبر، حقن

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

 ܡܚܰܘܰܠ

تم تحويله

mḥawal (IIp)

 ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ

قيل له، قالوا له

mir (Ip) ele

 ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ

تتم إعادتك

mitadacrat (IIIp)

 ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ

اشتد (عادةً المرض أو المصيبة)

mqawmo (IIp, 3.f.Sg. preterite) cal

ܡܙ̰ܝܕܐ، ܡܙ̰ܷܕܬܐ، ܡܙ̰ܝܕܶܐ

مستلق، متمدد، ث. مستلقية، ج. مستلقون/ مستلقيات

mžido, f. mžёdto, Pl. mžide

 ܢܰܚܫܐ

نقالة

naḥšo

 ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕ݂ܢܐ

ألم بالأذن

nqoro di aḏno

 ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

وجع الأسنان

nqoro du caršo

 ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

صداع بالرأس

nqoro du rišo

 ܩܰܒܨܘܠܐ : ܩܰܒܨܘܠܶܐ

كبسولة، ج. كبسولات

qabṣulo, Pl. qabṣule

 ܩܰܝ؟

لماذا؟

qay?

 ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

وصفة

račeta

 ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ

لدي صداع في رأسي

riši konoqar

 ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

سرطان (مرض)

sarṭono, qanser

 ܫܰܘܒܐ

انفلونزا

šawbo

 ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

صيدلية

apoteke / beṯ darmone

 ܫܷܪܘܒ

شراب (دواء)

šërub

 ܛܰܘܬܷܪ

أفضل

ṭawtër

 ܬܰܟ݂ܬ

سرير

taxt

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

طبيب

taxtor / osyo

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ

طبيب أسنان

taxtor / osyo dac carše

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ

طبيب عيون

taxtor / osyo dac cayne

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

طبيب جرّاح

taxtor / osyo di camaliye

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ

طبيب نفسي

taxtor / osyo di nafšo

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

طبيب متخصص

taxtor / osyo dilonoyo

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ

طبيب المنزل، طبيب البيت

taxtor / osyo du bayto

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ

طبيب جلدية

taxtor / osyo du galdo

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

طبيب قلبية

taxtor / osyo du lebo

 ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

طبيب داخلية

taxtor / osyo gawoyo

ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ: ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ

ليس خبراً ساراً

ṭebo mafaṣḥono, in latyo ṭebo mafaṣḥono

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܓܘܫܡܐ

ارتجاف الجسم، ارتعاد الجسم

tërcilo d gušmo

ܝܰܩܘܪܐ: ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ

ليس أمراً خطيراً

yaquro, in:  latyo mede yaquro