تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين
1. اقرأ النص مرّة أخرى بصوت عالٍ.

3. ما هي الاجابة الصحيحة؟

ܒܝ ܐܰܕ݂ܢܐ :بالأذن Bi aḏno:
ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ   نسمع     konëqḥina
ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ   نرى     koḥozina
ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ   نشم     konëqḥina
ܒܝ ܥܰܝܢܐ بالعين: Bi cayno:
ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ   نسمع     košëmcina
ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ   نرى     koḥozina
ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ   نشم     konëqḥina
ܒܘ ܢܚܝܪܐ بالأنف: Bu nḥiro:
ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ نسمع     košëmcina
ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ نرى     koḥozina
ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ نشم     konëqḥina
ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ باللّسان: Bu lišono:
ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ نتذوق     koṭëcmina
ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ نأكل     kuxlina
ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ نمضغ     kolëcsina
ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ باليدين: Ban iḏe:
ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ   نتذوق     koṭëcmina
ܟܳܥܰܘܕܝܢܰܐ   نعمل     kocawdina
ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ   نمضغ     kolëcsina
ܒܰܥ ܥܰܪܫܶܐ بالأسنان: Bac carše:
ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ   نتذوق     koṭëcmina
ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ   نأكل     kuxlina
ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ   نمضغ     kolëcsina
ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ باللّسان: Bu lišono:
ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ   نتكلم     komëjġolina
ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ   نأكل     kuxlina
ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ   نمضغ     kolëcsina
ܒܘ ܦܶܡܐ :بالفم Bu femo:
ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ   نأكل     kuxlina
ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ   ننام     kodëmxina
ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ   نستيقظ     koqaymina
ܒܘ ܦܶܡܐ بالفم: Bu femo:
ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ   نشرب     košotina
ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ   ننام     kodëmxina
ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ   نستيقظ     koqaymina
ܒܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ بالأرجل: Bar raġle:
ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ   نمشي     komalxina
ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ   ننام     kodëmxina
ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ   نشرب     košotina
4. أجب عن الأسئلة التالية بالسورَيت.
5. كوّن جملاً مفيدة من المفردات التالية.

ܟܘܠ - ܟܳܣܰܝܡܐ - ܝܰܘܡܐ - ܐܝ ܣܰܪܐ - ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ. kul – kosaymo – yawmo – i Saro – duroše gušmonoye.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ - ܟܳܪܶܐ - ܟܳܪܳܗܰܛ - ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ - ܬܰܪܬܶܐ. u Aday – kore – korohaṭ – bi šabṯo – tarte.
ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ - ܥܣܰܪ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ - ܟܝܬ - ܘܥܣܰܪ ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ. ban iḏe – csar ṣawcoṯe – kit – w csar ṭafroṯe.
ܟܘܠ - ܦܪܷܫܬܐ - ܗܰܕܳܡܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܷܬܠܶܗ - ܘܳܠܝܬ݂ܐ. kul – frëšto – hadomo du gušmo – këtle – woliṯo.
ܐܰܕ ܕܘܪܳܫܶܐ - ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܘܐܘ ܫܬܳܝܐ - ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ - ܟܳܡܥܰܘܢܝ. ad duroše – du gušmo – u muklo w u štoyo – u ḥulmono – komcawni.
ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ - ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ - ܚܰܝܠܐ - ܟܐܒܐ. i skale – law wariḏe – ḥaylo – kobo.
ܐܘ ܓܰܠܕܐ - ܐܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܳܡܟܰܣܶܐ - ܕܘ ܫ̰ܰܟܶܬ - ܒܘ ܫܷܟܷܠ. u galdo – u gušmo – komkase – du čaket – bu šëkël.
6. أمثال وحكم لها علاقة بأعضاء الجسم. ترجمها الى العربية.

ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ، ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ. لا تتكلّم، فالجدران لها آذان. Lo mëjġolat, aš šurone këtte aḏne.
ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܠܘ ܡܳܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ. اللسان يحدد شخصية المتحدث. U lišono lu moro komëjġal.
ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܠܐ ܟܳܝܰܘ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ ܫܘܫܶܦܐ. لماذا تضمّد رأسك، طالما أنه لا يؤلمك. (وقد يعني: لا دخان بلا نار). U rišo dlo koyaw, lo kolozam le šušefo.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܒܬܰܪܬܶܐ ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ. سارو تتكلم بوجهين. (وقد يعني: سارو منافقة). I Saro komëjġolo b tarte foṯoṯe.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܢܚܝܪܶܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ. آداي يدخل أنفه في كل شيء (وقد يعني: آداي شخص فضولي). U Aday komacbar nḥire b kul dukṯo.
ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܰܟ݂ܝܦܝ ܐܘ ܥܘܳܕܐ. الأيادي الكثيرة تخفف العمل (يفيد بضرورة التعاون). Iḏoṯe ġalabe komaxifi u cwodo.
ܐܝ ܥܰܝܢܐ ܠܐ ܟܳܣܰܘܥܐ، ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܷܡܠܳܝܐ ܥܰܦܪܐ. العين لا تشبع حتى تمتلئ (تُطمر) بالتراب. I cayno lo kosawco, hul dlo mëmloyo cafro.
7. ضع كل أحد الحروف التالية (ܙ ـ ܕ݂/ z ـ ḏ) في الفراغ المناسب.

ܚܐ واحدة o
ܐܰܢܐ أُذن ano
ܘܟ݂ اذهب ux
ܟ݂ اذهبي ax
ܡܒܰܝܪܪܶܐ تفاوضوا/ تفاوضن mbayarre
ܟܳܠܳܡ هذا يلزم، ضروري koloam
ܐܝܐ يد io
ܩܠܐ حلق، عنق qolo
ܘܢܝ يشترون/ يشترين awni
ܒܢܐ زمن، وقت abno
ܘܰܪܝܐ عضلات، شرايين وأوردة wario
ܟܷܐܐ يذهب e
ܟܐܥܥܶܗ يعرفهم/ يعرفهن koacce
ܟܳܘܢܝ يشترون/ يشترين koawni
ܚܐܶ معاً، سوية oe
ܟܳܝܪܝ يزورون/ يزرن الآن koayri
ܡܰܘܥ يعرّف بنفسه mawac
ܪܰܢ متفقين/ متفقات، راضون/ راضيات raën