تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܚܘܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܛܠܳܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܐܘ ܓܘܳܪܐ ܫܘܕܳܝܐ ܝܐ ܕܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܥܰܝܫܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܳܢܘܢܐܝܬ݂.
ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ ܕܘ ܓܘܳܪܐ ܘܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܫܷܟܷܠ ܚܪܶܢܐ ܢܶܐ.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܝܐ ܘܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܟܐܷܒܥܝ ܓܰܘܪܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܣܬܶܐ ܟܐܬ݂ܷܢ ܡܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܪܕܘܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ.
ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܚܘܒܐ ܝܰܪܝܘܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܡܝ ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ.
Ṭlobo w Gworo
الزواج هو وعدٌ مُلزمٌ قانونياً بين زوجة وزوج ليعيشا حياة مشتركة. U gworo šudoyo yo d aṯto w gawro cayši cam ḥḏoḏe qonunoyiṯ.
تختلف العادات المتعلقة بالزواج وحفلات الزفاف بين ثقافة وأخرى. Ac cadat du gworo w di mëštuṯo b kul marduṯo šёkёl ḥreno ne.
يوهانس هولندي ومريم سريانية، يريدان أن يتزوجا. U Yohannes Holandoyo yo w i Maryam Suryayto yo. Këbci gawri cam ḥḏoḏe.
وكلاهما ينحدر من ثقافة مختلفة عن الأخرى. At tre ste koṯën me tarte mardwoṯe friše.
سنرى الآن كيف تطور الحب بينهما من اللقاء الأول. Gëd ḥozina ucdo aydarbo i ḥubo yariwo acmayye mi lqayto qamayto.
ܚܘܒܐ ܘܛـܠܳܒܐ
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ، ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ، ܝܰܪܝܘܐ ܘܗܰܘܝܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ.
ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܐܰܦܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܰܐ ܥܠܰܝܡܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܟܳܝܳܬܰܘ ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ.
ܒܪܝܟ݂ ܨܰܦܪܐ، ܟܳܐܡܰܪ ܐܘ ܥܠܰܝܡܐ.
ܒܪܝܟ݂ ܛܳܒܐ، ܟܳܡܰܕܰܥܪܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܟܳܫܳܬܷܢ ܐܝ ܩܰܚܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܗܘܠ ܕܬܰܝـܝܡܐ ܐܝ ܐܰܦܬ݂ܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܝ ܠܩܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܐܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܪܶܘܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܝܷܪܘܝ ܒܰܠ ܠܶܒܶܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܟܘܠ  ܐܰܦܬ݂ܐ ܡܔܰܪܒܝܘܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܷܕ݂ܥܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ.
ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܘܝܐ ܘܙܷܕܬܷܪ ܦܬܷܚܚܶܗ ܠܶܒܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܦܰܝܷܫ ܠܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܪܷܚܡܝܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܟܳܪܳܚܰܡܢܐ ܠܰܟ݂ ܘܟܳܐܒܰܥܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܓܰܘܪܰܬ ܠܝ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ ܘܟܐܷܒܥܰܠܠܘܟ݂.
ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܡܫܰܝܠܳܢܐ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܡܶܢܘܟ݂.
ܡܷܢ ܝܐ؟ ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܗܳܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ.
ܝܰܢܝ ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܒܶܐ ܒܰܒܘܟ݂ ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܒܶܐ ܒܰܒܝ ܟ݂ܘܕ ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܡܝܕ݂ܰܥ ܪܘܫܡܐܝܬ݂.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ، ܛܪܳܘܶܐ، ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܘܣܷܡܠܰܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܰܘܕ݂ܰܥܘܰܝܠܰܗ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܰܗ ܘܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܫܩܝܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܥܰܡ ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܐܷܫܡܐ ܕܚܰܠܝܘܬ݂ܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܥܰܡ ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܒܰܒܐ ܠܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܘ ܢܝܫܰܢܰܬ݂ܬ݂ܳܗ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܛܠܳܒܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܣܰܝܡܝ ܦ݁ܠܰܢ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ.
الحب والخطوبة Ḥubo w Ṭlobo
مريم، ابنة سارو وآداي، كبرت وأصبحت شابّة. Maryam, i barṯo di Saro w du Aday, yariwo w hawyo claymṯo.
وتدرس الحقوق في جامعة أمستردام. Koqëryo zëdqe bu beṯ-ṣawbo d Amsterdam.
في أحد الأيام جاء أثناء الاستراحة شاب هولندي اسمه يوهانس وجلس إلى جانبها. B ḥa yawmo bu zabno di afṯo koṯe ḥa claymo Holandoyo ëšme Yohannes koyotaw cam gaba.
"صباح الخير!" قال الشاب. “Brix ṣafro”, komar u claymo.
ردّت مريم: "صباح الخير!" “Brix ṭobo”, komadacro i Maryam.
عرّف كل منهما الآخر بنفسه، وتبادلا أطراف الحديث وهما يشربان القهوة. Komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe, komëjġoli w košotën i qaḥwaṯṯe.
واستمرا بالحديث حتى نهاية الاستراحة. Hawxa mdawamme u mamlo hul d tayimo i afṯo.
ثم ودّعا بعضهما البعض وذهب كل منهما إلى محاضرته. Bëṯër ṭlëbbe xaṭër w kul ḥa azze lu hërgayḏe.
من هذا اللقاء الأول بينهما بدأت مشاعر الحب تزداد في قلبيهما. Mi lqaytaṯe i qamayto mšarewalle ar rëġše di ḥubo yërwi b lebe dat tre.
وبعد ذلك كانا يحاولان أن يلتقيا معاً ويتعرفا بشكل أفضل على بعضهما البعض. Bëṯër me haṯe b kul afṯo mjarbiwa d ḥozën ḥḏoḏe w ëḏci ḥḏoḏe ṭawtër.
واستمرت مريم ويوهانس على هذا النحو. I Maryam w u Yohannes mdawamme hawxa.
وبمرور الوقت تعززت علاقتهما وفتحا قلبيهما أكثر لبعضهما البعض. Cam u zabno i asiruṯaṯṯe qawyo w zëdtër ftëḥḥe lebayye lë ḥḏoḏe.
والآن لم يعودا يلتقيان في أوقات الدراسة فقط، بل وخارج الجامعة أيضاً. وفي نهاية الأسبوع أيضاً كانا يخرجان معاً. Fayëš lo bёlḥuḏe bu zabno di madrašto ḥozënwa ḥḏoḏe, elo larwal mi madrašto w bi ḥarayto di šabṯo ste nëfqiwa cam ḥḏoḏe.
كانت مريم ويوهانس يحبان بعضهما البعض كثيراً. I Maryam w u Yohannes rёḥmiwa ḥḏoḏe ġalabe.
وفي أحد الأيام قال يوهانس لمريم: "أنا أحبكِ كثيراً وأودُّ أن تقبلي بالزواج مني." B ḥa yawmo u Yohannes mërle li Maryam: “Ono koroḥamno lax w kobacno ġalabe d gawrat li”.
قالت مريم: "أنا أيضاً أحبكَ وأريدك. I Maryam mërla: “Ono ste korëḥmallux w kёbcallux.
ولكن مع ذلك أريد أن أسألك عن شيء آخر." Elo cam haṯe këbcono mšaylono mede ḥreno menux”.
فسأل يوهانّس: "ما هو؟ ماذا تريدين؟" “Mën yo? Mën këbcat?”, mërle u Yohannes.
قالت مريم: "أريد أن تكون الخطوبة وفقاً لتقاليدنا. I Maryam mërla: “Këbcono du ṭlobo howe xud i cadayḏan.
أي أنه يجب على أهلك أن يتفقوا على موعد مع أهلي من أجل ما نسميه بشرب القهوة، لكي تُعلن الخطوبة رسمياً. Yani be babux kolozam saymi wacdo cam be babi xud këmmina ‘lu štoyo di qaḥwa’, lašan du ṭlobo miḏac rušmoyiṯ”.
فكان رد يوهانس: "ليكن كذلك، لا مشكلة." U Yohannes mërle “Ṭrowe, layt qëtro”.
اتصلت والدة يوهانس وأخذت موعداً من أهل مريم. I emo du Yohannes mtalfanla w sëmla wacdo cam ab be babe di Maryam.
كانت مريم قبل ذلك قد أخبرت أسرتها بنفسها عن حبها ليوهانس. I Maryam ste heš me meqëm mawḏacwayla ab be babe cal i ḥubayḏa w du Yohannes.
وجاء يوم الخطوبة. اشترى يوهانس صليب الخطوبة مع باقة ورود وحلويات. Aṯi u yawmo du ṭlobo. U Yohannes šqile u ṣlibo du nišan cam kafo d warde w ḥalyuṯo.
(ثم) ذهب مع أمه وأبيه إلى أهل مريم. Azze cam i emo w babo lab be babe di Maryam.
وبعد شرب القهوة وضع يوهانس صليب الخطوبة على رقبة مريم. Bëṯër mu štoyo di qaḥwa, u Yohannes mcalaqle u ṣlibo du nišan bë qḏola di Maryam.
أمضت الأسرتان الأمسية بمحبة وفرح. (ثم) هنؤوا مريم ويوهانس بخطوبتهما. At tarte iqaryoṯe mašfacce u lalyo b ḥubo w basimuṯo. Mhanalle i Maryam w u Yohannes bu nišanaṯṯe.
وبعد الخطوبة بدأا بالتخطيط لحفلة العرس. Bëṯër mu ṭlobo mšaralle d saymi plan li mëštuṯo.