تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين I
1. أعد قراءة النص مرة أخرى.

2. ترجم المصطلحات التالية إلى العربية.

ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ

durošo gušmonoyo

ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ

mšatsone

ܚܘܠܡܳܢܐ

ḥulmono

ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ

macëbḏonuṯo

ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ

sniquṯo

ܬܷܪܡܝܫܐ

tërmišo

ܡܫܰܪܶܗ

mšare

ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ

harke w tamo

ܗܶܫ

heš

ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ

kowe moro

ܡܷܬ݂ܢܰܚ

mëṯnaḥ

ܬܰܥܒܐ

tacbo

ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ

šġimuṯo

ܛܥܳܝܐ

ṭcoyo

ܓ݂ܰܡܶܐ

ġame

ܚܝܨܶܐ

ḥiṣe

ܒܰܗܘܪܐ

bahuro

ܒܚܰܝܠܐ

b ḥaylo

ܣܘܥܪܳܢܐ

sucrono

ܬܰܚܪܰܙܬܐ

taḥrazto

ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ

taḥrazto ṯabëtto

ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ

mdaršuṯo

ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ

komiṭaksi

ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ

fṣiḥuṯo

ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ

mëštawtfone

ܨܒܘܬ݂ܐ

ṣbuṯo

ܡܘܪܳܝܐ

muroyo

ܓܘܕܐ

gudo

ܩܡܳܪܐ

qmoro

ܐܰܬ݂ܪܐ

aṯro

ܚܘܕ݂ܪܐ

ḥuḏro

ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ

ḥfiṭuṯo

ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ

gušmonayto

ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ

hawnonayto

ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ

nišo rišoyo

ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ

tërhiṭo d sësye

ܫܝܳܪܐ

šyoro

ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ

ḥiṣuṯo d gušmo

ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ

rahṭo ḥiṣo

ܣܚܳܝܐ

sḥoyo

ܦܘܬܒܳܠ

futbol

ܗܰܢܕܒܳܠ

handbol

ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ

esfir salo

ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ

esfir ṭëbliṯo

ܟܰܫܐ

kašo

ܝܘܕܐ

yudo

ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ

sloqo d ṭuro

ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ

qloco d bësëklet