تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قواعد الدرس 6

أ) صيغ الجمع: أسماء أصلية

الأسماء الأصلية أو الموروثة هي مفردات تعود بأصولها إلى السريانية الآرامية. وهذه المفردات تختلف عن الكلمات المستعارة بصيغتها الأصلية وكذلك بطريقة تشكيل صيغة الجمع منها. والأسماء المذكورة في قواعد الدرس 4 أ) تندرج تحت هذه الفئة من الأسماء.

1. الأسماء المذكرة

تُجمع الأسماء المذكرة التي تنتهي بـ ـܐ -o عادةً بالنهاية ـܶܐ-e :

مفرد جمع  
ܗܷܪܓܐ hërgo ܗܷܪܓܶܐ hërge درس
ܟܬ݂ܳܘܐ kṯowo ܟܬ݂ܳܘܶܐ kṯowe كتاب
ܙܰܒܢܐ zabno ܙܰܒܢܶܐ zabne زمن، وقت
ܫܰܒܳܟܐ šaboko ܫܰܒܳܟܶܐ šaboke نافذة

صيغة جمع بعض الأسماء المذكرة المنتهية بـ ـܐ o- تنتهي بـ ـܳܢܶܐ  one-:

مفرد جمع  
ܐܷܫܡܐ ëšmo ܐܷܫܡܳܢܶܐ ëšmone اسم
ܚܳܠܐ ḥolo ܚܳܠܳܢܶܐ ḥolone خال
ܥܰܡܡܐ cammo ܥܰܡܡܳܢܶܐ cammone عمّ
ܛܘܪܐ ṭuro ܛܘܪܳܢܶܐ ṭurone جبل
ܐܰܚܘܢܐ aḥuno ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ aḥunone شقيق، أخ

 تُجمع بعض الأسماء جمع تكسير، أي لا قاعدة محددة لها، لذلك يجب تعلمها كما هي. هذه أمثلة لها:

مفرد جمع  
ܒܰܝܬܐ bayto ܒܳܬܶܐ bote بيت
ܐܰܒܪܐ abro ܐܰܒܢܶܐ abne ابن
ܐܰܬ݂ܪܐ aṯro ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ aṯrawoṯe بلد، وطن

2. الأسماء المؤنثة

الأسماء المؤنثة التي تنتهي بـ ـܬܐ to- غالباً ما ينتهي جمعها بـ ـܳܬ݂ܶܐ oṯe-:

مفرد جمع  
ܦܳܬ݂ܐ foṯo ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ foṯoṯe وجه
ܚܘܠܬܐ ḥulto ܚܘܠܬܳܬ݂ܶܐ ḥultoṯe خالة
ܥܰܡܬ݂ܐ camṯo ܥܰܡܬ݂ܳܬ݂ܶܐ camṯoṯe عمّة
ܩܰܫܬܐ qašto ܩܰܫܬܳܬ݂ܶܐ qaštoṯe جدّة
ܫܰܘܬ݂ܐ šawṯo ܫܰܘܬ݂ܳܬ݂ܶܐ šawṯoṯe حي، قطّاع سكني

ولأسباب لغوية تاريخية هناك الكثير من الاستثناءات:

مفرد جمع  
ܕܘܟܬ݂ܐ dukṯo ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ dëkoṯe مكان، موضع
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ iqarṯo ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ iqaryoṯe عائلة، أسرة
ܒܰܪܬ݂ܐ barṯo ܒܢܳܬ݂ܶܐ bnoṯe ابنة، بنت
ܩܶܠܰܝܬܐ qelayto ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ qeloyoṯe غرفة
ܓܰܢܬ݂ܐ ganṯo ܓܰܢܳܬ݂ܶܐ ganoṯe حديقة

في حين أنه هناك أسماء مؤنثة تنتهي بـ ـܝܬ݂ܐ iṯo– يكون جمعها نظامياً ومنتهياً بـ ـܘܬ݂ܶܐ yoṯe-، وكذلك بـ ـܘܬ݂ܐ uṯo- ينتهي جمعها بـ ـܘܳܬ݂ܶܐ woṯe-:

مفرد جمع  
ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ malfoniṯo ܡܰܠܦܳܢܝܳܬ݂ܶܐ malfonyoṯe معلّمة، مدرّسة
ܡܰܠܟܘܬ̣ܐ malkuṯo ܡܰܠܟܘܳܬ̣ܶܐ malkwoṯe مملكة، ملكوت

وكما ذكرنا سابقاً في قواعد الدرس الرابع فقرة أ) هناك حالات استثنائية لأسماء مؤنثة منتهية بـ ـܬܐ o-، وينتهي جمعها بـ ــܳܬܶܐ oṯe-:

مفرد جمع  
ܐܰܪܥܐ arco (f.) ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ arcoṯe أرض، قطعة أرض
ܐܶܡܐ emo (f.) ܐܶܡܳܬ݂ܶܐ emoṯe أم، والدة
ܥܰܝܢܐ cayno (f.) ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ caynoṯe عين
ܐܝܕ݂ܐ iḏo (f.) ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ iḏoṯe يد
ܕܰܕܐ dado (f.) ܕܰܕܳܬ݂ܶܐ dadoṯe زوجة العمّ
ܒܰܪܟܐ barko ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ barkoṯe ركبة
ܟܰܬܦܐ katfo ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ katfoṯe كتف

بعض الأسماء المؤنثة المنتهية بـ ـܬܐ o- تكون نهاية جمعها مثل الأسماء المذكرة بـ ـܶܐ e-:

مفرد جمع  
ܟܶܦܐ kef(f.) ܟܶܦܶܐ kefe حجرة، صخرة
ܥܶܙܐ cezo (f.) ܥܶܙܶܐ ceze معزة

وهذه الأسماء أيضاً تًجمع جمع تكسير:

مفرد جمع  
ܫܰܒܬ݂ܐ šabṯo ܫܰܒܶܐ šabe أسبوع
ܐܰܬܼܬܐ aṯto ܢܝܫܶܐ niše امرأة

 

ب) صيغ الجمع: المفردات المستعارة

المفردات المستعارة هي كلمات دخلت إلى السورَيت من لغات أخرى. ويمكن التعرّف عليها مباشرة بأنها ليست كلمات سريانية أصلية. ينتهي المذكر من هذه الأسماء عادةً بحرف ساكن، والمؤنت منها بنهايتي المؤنث ـܰܐ a- أو ـܶܐ e-. أما جمعها فينتهي بـ ـܰܬ at-.

1. الأسماء المستعارة المذكرة المنتهية بحرف ساكن

مفرد جمع  
ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ rastorant ܪܰܣܬܳܪܰܢܬܰܬ rastorantat مطعم
ܬܰܠܰܦܳܢ talafon ܬܰܠܰܦܳܢܰܬ talafonat هاتف، تلفون
ܙܠܰܐܡ zlam ܙܠܰܡܰܬ zlamat رجل
ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ aršitakt ܐܰܪܫܝܬܰܟܬܰܬ aršitaktat مهندس معماري

يُصاغ جمع الأسماء المذكرة المستعارة والمنتهية بحرف صامت في كثير من الحالات، ومنها المذكورة أدناه، بإضافة نهاية الأسماء السريانية الأصيلة أيضاً ـܶܐ e-. ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ مطعم، ج. ܪܰܣܬܳܪܰܢܬܰܬܪܰܣܬܳܪܰܢܬܶܐ rastorantat - rastorante، ܬܰܠܰܦܳܢ هاتف، ج. ܬܰܠܰܦܳܢܰܬܬܰܠܰܦܳܢܶܐ talafonat - talafone بالإضافة إلى ذلك، قد تأخذ الأسماء المذكرة المستعارة من اللغة العربية صيغ جمع تلك الأسماء.

وبذلك تكون هناك ثلاث صيغ للجمع لبعض الأسماء:

مفرد جمع  
ܡܰܛܒܰܟ݂ maṭbax ܡܰܛܶܒܷܟ݂ ܆ ܡܰܛܒܰܟ݂ܰܬ ܆ ܡܰܛܒܰܟ݂ܶܐ maṭebëx/maṭbaxat/maṭbaxe مطبخ
ܚܰܝܘܰܢ ḥaywan ܚܰܝܶܘܷܢ ܆ ܚܰܝܘܰܢܰܬ ܆ ܚܰܝܘܰܢܶܐ ḥayewën/ḥaywanat/ḥaywane حيوان
ܕܰܦܬܰܪ daftar ܕܰܦܶܬܷܪ ܆ ܕܰܦܬܰܪܰܬ ܆ ܕܰܦܬܰܪܶܐ dafetër/daftarat/daftare دفتر

2. الأسماء المؤنثة المستعارة المنتهية بـ ـܶܐ a ـܰܐ /-e-

مفرد جمع  
ܨܷܢܥܰܐ ṣënca ܨܷܢܥܰܬ ṣëncat مهنة، حرفة
ܥܡܰܪܰܐ cmara ܥܡܰܪܰܬ cmarat بناء، بناية، عمارة
ܫ̰ܰܢܛܰܐ čanṭa ܫ̰ܰܢܛܰܬ čanṭat حقيبة
ܣܰܥܰܐ saca ܣܰܥܰܬ sacat ساعة يد، ساعة (60 دقيقة)
ܒܳܝܰܐ boya ܒܳܝܰܬ boyat طلاء
ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ baladiye ܒܰܠܰܕܝـܝܰܬ baladiyat بلدية، دار البلدية
ܫܷܪܟܶܐ šërke ܫܷܪܟܰܬ šërkat شركة
ܒܰܕܠܶܐ badle ܒܰܕܠܰܬ badlat بدلة

قد تختلف صيغ جمع أية مفردات مستعارة جديدة، مثل الكلمة المؤنئة ܬܘܘܰܠܶܬ tuwalet، ج. ܬܘܘܰܠܶܬܰܬ tuwaletat "مرحاض". عموماً تُكتب صيغ الجمع في المسارد والمعاجم والقواميس إلى جانب صيغ المفرد لتعلّمها معاً.