تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين I
1. تعلم المفردات والتعابير التالية

ܐܷܫܢܶܐ سنوات ëšne
ܥܷܡܪܐ عمر، سن cëmro
ܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ زوجة وزوج، زوجان aṯto w gawro
ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܘܬܪܶܐ ܐܰܒܢܶܐ فتاتان وصبيان، ابنتان وابنان tarte bnoṯe w tre abne
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ أسرة سريانية iqarṯo Suryayto
ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܘ ܩܰܫܫܐ الجدة والجد i qašto w u qaššo
ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܰܘܕܐ سارو تعمل i Saro kocawdo
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܥܳܘܰܕ آداي يعمل u Aday kocowad
ܚܳܬ݂ܐ ܘܐܰܚܘܢܐ أخت وأخ ḥoṯo w aḥuno
ܓܰܘܝܪܶܐ متزوجون gawire
ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ الأم والأب، الوالدان i emo w u babo
ܡܰܣܘܘܶܗ كبروا في السن، شاخوا masuwwe
ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ علاقة، رابط asiruṯo
ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ من وقت لآخر، من فترة لأخرى me zabno l zabno
ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ يتكلمون بالهاتف komtalfëni
ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܚܳܠܐ ܆ ܥܰܡܡܐ أبناء الخال، أبناء العم nacime d ḥolo/cammo
ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ تمضي الحياة، تعيش komašafco aḥ ḥaye