تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين
1. اقرأ نصوص هذا الدرس بصوت مرتفع مراعياً النطق السليم.

2. تعلّم المفردات والتعابير التالية.

ܢܷܣܝܳܢܐ خبرة، تجربة nësyono
ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ بيع وشراء zwono w zebono
ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ مديرة mdabroniṯo
ܙܰܘܳܢܶܐ زبائن (ج) zawone
ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ تتحادث مع obo w šuqlo cam
ܡܳܕܰܐ موضة moda
ܡܰܚܬܐ تضع (ف ث) maḥto
ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ تهتم (ف ث) komaḥto bolo
ܓܰܘܢܶܐ ألوان (ج) gawne
ܣܶܡܳܩܐ أحمر semoqo
ܫܰܥܘܬ݂ܐ أصفر šacuṯo
ܟܳܡܐ أسود komo
ܙܰܪܩܐ أزرق zarqo
ܛܘܟܳܣܐ نظام، تنظيم، ترتيب ṭukoso
ܟܳܦܷܪܫܐ تفرّق، تقسّم، تفصل (ف ث) kofëršo
ܓܰܘܪܶܐ رجال (ج) gawre
ܢܝܫܶܐ نساء (ج) niše
ܥܠܰܝܡܶܐ شباب (ج) clayme
ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ سروال، بنطلون panṭron
ܦܰ݁ܢܛܪܳܢܰܬ سراويل، بنطلونات (ج) panṭronat
ܦܷܣܛܰܢ فستان fësṭan
ܦܷܣܛܰܢܰܬ فساتين (ج) fësṭanat
ܫ̰ܰܟܶܬ سترة čaket
ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ سترات (ج) čaketat
ܩܶܡܷܣܬܐ قميص qemësto
ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ قمصان (ج) qemësyoṯe
ܩܷܡܬ݂ܐ تنورة qëmṯo
ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ تنانير (ج) qomoṯe
ܦܰܢܶܪܰܐ كنزة fanera
ܦܰܢܶܪܰܬ كنزات (ج) fanerat
ܒܠܘܙܶܐ بلوزة bluze
ܒܠܘܙܰܬ بلوزات (ج) bluzat
ܝܰܪܳܩܐ أخضر yaroqo
ܩܰܛܡܳܢܐ رمادي qaṭmono
ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ بني qaḥwonoyo
ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ برتقالي përtaqani
ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ زهري، وردي wardonoyo
ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ بنفسجي manëškoyo
ܟܳܡܥܰܠܩܐ تعلق (ف ث) komcalqo
ܡܛܰܟܣܐ منظّم mṭakso
ܓܷܪܘܶܐ جوارب (ج) gërwe
ܩܘܒܥܶܐ قبعات (ج) qubce
ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ ملابس داخلية (ج) jule taḥtoye
ܩܕܳܫܶܐ سلاسل للعنق (ج) qdoše
ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ حلق، أقراط (ج) marwoḏe
ܫܰܝܪܶܐ أساور (ج) šayre
ܣܰܠܶܐ سلال (ج) sale
ܒܰܕܠܶܐ بدلة badle
ܟܪܰܘܰܐ ربطة عنق، كرافيتا krawa
ܟܪܰܘܰܬ ربطات عنق، كرافيتات (ج) krawat
ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ أيام مناسبات أو عطل (ج) yawme mbayne
ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ أيام الأسبوع العادية (ج) yawme šarye
ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ حليّ، مجوهرات (ج) ḥëšloṯe
4. ما هو الجواب الصحيح؟

ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ   Afrem kolowaš bu saṯwo
  ܫ̰ܰܟܶܬ      čaket
  ܦܷܣܛܰܢ      fësṭan
  ܒܠܘܙܶܐ      bluze
ܡܰܪܝܰܡ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ   Maryam kolawšo bu saṯwo
  ܦܷܣܛܰܢ      fësṭan
  ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ      panṭron
  ܦܰܢܶܪܰܐ      fanera
ܣܰܪܐ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ   Saro kolawšo bu qayṭo
  ܦܰܢܶܪܰܐ      fanera
  ܩܘܒܥܐ      qubco
  ܩܷܡܬ݂ܐ      qëmṯo
ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܘ ܩܰܝܛܐ   Gabriyel kolowaš bu qayṭo
  ܒܰܕܠܶܐ      badle
  ܔܘܠܶܐ ܟܰܪܝܶܐ      jule karye
  ܫ̰ܰܟܶܬ      čaket
ܐܰܕܰܝ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ   Aday kolowaš bay yawme mbayne
  ܔܘܠܶܐ ܟܰܪܝܶܐ      jule karye
  ܦܷܣܛܰܢ      fësṭan
  ܒܰܕܠܶܐ      badle
ܚܰܘܐ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ   Ḥawo kolawšo bay yawme mbayne
  ܫܘܫܶܦܐ      šušefo
  ܦܷܣܛܰܢ      fësṭan
  ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ      panṭron
ܢܰܗܪܝܢ ܟܳܣܰܝܡܐ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ   Nahrin kosaymo duroše gušmonoye
  ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ      baj jule yarixe
  ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ      baj jule taḥtoye
  ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܕܘ ܣܦܳ݁ܪ      baj jule du spor
ܡܰܬܰܝ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ   Matay kolowaš bay yawme šarye
  ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ      panṭron
  ܒܰܕܠܶܐ      badle
  ܟܪܰܘܰܐ      krawa
5. ضع الكلمات التالية في الفئة المناسبة أدناه.

ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ - ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ - ܦܷܣܛܰܢ - ܫ̰ܰܟܶܬ - ܫܰܝܪܶܐ - ܩܶܡܷܣܬܐ - ܩܕܳܫܶܐ - ܩܘܡܬ݂ܐ - ܦܰܢܶܪܰܐ - ܒܠܘܙܶܐ - ܒܰܕܠܶܐ - ܩܘܒܥܐ - ܟܪܰܘܰܐ - ܨܠܝܒܐ - ܓܷܪܘܶܐ
marwoḏe – panṭron – fësṭan – čaket – šayre – qemësto – qdoše – qëmṯo – fanera – bluze – badle – qubco – krawa – ṣlibo - gërwe
ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ yawme mbayne
ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ yawme šarye
ܣܰܬ݂ܘܐ saṯwo
ܩܰܝܛܐ qayṭo
ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ ḥëšloṯe
ܢܝܫܶܐ niše
ܓܰܘܪܶܐ gawre
6. حوار: فستان للابنة.

ܐܶܡܐ ܘܒܰܪܬ݂ܐ الأم والابنة Emo w barṯo
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܡܰܡܰܐ، ܟܝܒܰܟ݂ ܐܳܬ݂ܰܬ ܐܰܥܡܝ ܠܝ ܫܘܩܐ؟ البنت: ماما. هل تستطيعين الذهاب معي إلى السوق؟ Barṯo: Mama, kibax oṯat acmi li šuqo?
ܐܶܡܐ: ܠܡܷܢ؟ الأم: لماذا؟ Emo: Lmën?
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܟܳܠܳܙܰܡܠܝ ܦܷܣܛܰܢ. البنت: أحتاج فستاناً. Barṯo: Kolozamli fësṭan.
ܐܶܡܐ: ܐܶ، ܟܝܒܝ. ܐܶܡܰܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܐܷܙܙܰܢ؟ الأم: نعم أستطيع. متى تريدين أن نذهب؟ Emo: E, kibi. Ema këbcat ëzzan?
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ. البنت: يوم السبت. Barṯo: Yawme d šabṯo.
ܐܶܡܐ: ܛܪܳܘܶܐ. الأم: ليكن كذلك. Emo: Ṭrowe!
ܐܶܡܐ: ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܕܦܷܣܛܰܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟ الأم: أي نوع من الفساتين تريدين؟ Emo: Mën šëkël fësṭan këbcat?
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܦܷܣܛܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܫܰܦܝܪܐ، ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ. البنت: فستاناً جميلاً لحفلات الأعراس. Barṯo: Fësṭan d howe šafiro, dam mëštawoṯe.
ܐܶܡܐ: ܕܡܰܢ ܝܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ؟ الأم: عرس من؟ Emo: D man yo i mëštuṯo?
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܰܚ ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܝ. البنت: إحدى صديقاتي. Barṯo: Dë ḥḏo maḥ ḥwaryoṯayḏi.
ܐܶܡܐ: ܩܷܡ، ܙܰܢ. ܟܐܷܕ݂ܥܰܬ ܐܰܝܟܐ ܟܝܬ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܦ ܦܷܣܛܰܢܰܬ؟ الأم: هيا لنذهب. هل تعرفين أين يوجد محل فسانين؟ Emo: Qëm, zan. Këḏcat ayko kit dukano daf fësṭanat?
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܶ، ܐܘ ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܕ݂ܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܪܰܒܬܼܐ. البنت: نعم، الخال ملكي لديه محل بالسوق الكبيرة. Barṯo: E, u ḥolo Malke këtle ḥḏo bi šuqo rabṯo.
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܗܰܬ݂ܶܐ ܝܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ، ܚܰܝܪܝܢܰܐ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ. البنت: هذا هو المحل. (لندخل و) نرى. هذا (الفستان) الأحمر الغامق جميل. Barṯo: Haṯe yo i dukano, ḥayrina. Hano u semoqo kamudo šafiro yo.
ܐܶܡܐ: ܠܐ ܒܰܪܬ݂ܝ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܰܪܝܐ ܘܥܝܩܐ ܝܐ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ ܣܬܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ ܘܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂. الأم: لا يا ابنتي. إنه قصير وضيق جداً. هذا البنفسجي جميل ويناسبكِ أكثر. Emo: Lo barṯi, ġalabe karyo w ciqo yo. Hano u manëškoyo ste šafiro yo w gëd howe aclax.
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ، ܐܶܠܐ ܪܰܒܐ ܝܐ، ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ. البنت: هذا صحيح. ولكنه كبير، ليس على مقاسي. Barṯo: Hawxa yo. Elo rabo yo, latyo i namrayḏi.
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ. ܗܰܢܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܚܰܠܝܐ. ܟܐܰܙܙܝ ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ. البنت: (لنذهب و) نرى في الجهة الأخرى. هذا يبدو جميلاً. سأذهب وأجرّبه. Barṯo: Ḥayrina bu gabo ḥreno. Hano komaḥwe ḥalyo. Kazzi mjarballe.
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܚܳܙܰܬ ܠܶܗ ܡܰܡܰܐ؟ ܡܰܐ ܟܳܪܳܟܰܘ ܛܰܘܘܐ ܐܰܥܠܝ؟ البنت: كيف تجدينه يا ماما؟ هل يناسبني؟ Barṯo: Aydarbo koḥozat le mama? Ma korokaw ṭawwo acli?
ܐܶܡܐ: ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ. ܐܘ ܓܰܘܢܐ ܙܰܪܩܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂. الأم: إنه جميل. اللون الأزرق يليق بكِ كثيراً. Emo: Šafiro yo. U gawno zarqo ġalabe koṯe aclax.
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ. البنت: إذاً، سوف آخذه. Barṯo: Inaqlayo gëd maydalle.
ܐܶܡܐ: ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ. الأم: ليكن مباركاً. Emo: Howe brixo.
ܒܰܪܬ݂ܐ: ܬܰܘܕܝ ܡܰܡܰܐ. البنت: شكراً يا ماما. Barṯo: Tawdi mama.
7. ترجم الى السورَيت.

أحتاج إلى فستان.
فستان عرس.
العرس لإحدى صديقاتي.
هل تعرف أين يوجد محل لبيع الملابس؟
الفستان الأحمر الغامق جميل.
إنه قصير وضيق جداً.
سأذهب لأجربه الآن.
هذا يناسبني جداً.
الفستان الأزرق يناسبني جداً.