تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قائمة مفردات الدرس
ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ Luḥo d mele
ܐܰܒܟ݂ܘ فيكم، بكم/ فيكنّ، بكنّ abxu
ܐܰܥܡܶܗ معي acme
ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ) أرض، قطعة أرض arco (f.)
ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ أراضٍ (ج) arcoṯe
ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ علاقة، رابطة asiruṯo
ܐܰܬ݂ܝܬܘ أتيتم، جئتم/ أتيتنّ، جئتنّ aṯitu
ܐܰܝܟܐ أين؟ ayko?
ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ؟ أيّ منهم/ أية منهنّ؟ ayna mënne?
ܒܫܰܝܢܐ أهلاً وسهلاً b šayno
ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ أهلاً وسهلاً مجيئبكم/ بمجيئكنّ b šayno aṯitu
ܒܰܝܛܰܪ طبيب بيطري bayṭar
ܥܶܙܶܐ معز ceze
ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ) ماعز cezo (f.)
ܥܷܒܪܝܢܰܐ ندخل cëbrina
ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ) مبنى، عمارة، بناء cmara (f.)
ܥܘܳܢܶܐ خراف، أغنام (ج) cwone
ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ) خروف cwono (f.)
ܕܰܘܰܪܬܐ فلّاحة، مزارعة dawarto
ܕܰܘܳܪܶܐ فلاحون (ج) dawore
ܕܰܘܳܪܐ فلاح، مزارع daworo
ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ خاصّتكم، لكم/خاصتهنّ، لهنّ dëṯxu
ܕܝܕ݂ܰܢ خاصّتنا، ملكنا diḏan
ܐܷܙܙܷܢ نذهب ëzzën
ܦܰܠܩܐ جزء، قسم falqo
ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ سُررنا، سُعدنا، فرحنا fṣiḥina
ܦܨܝـܚـܘܬ݂ܐ سعادة، فرح fṣiḥuṯo
ܦܬܝܠܶܐ حِزم قش اسطوانية ftile
ܓܰܒܰܝܢܰܐ عندنا، لدينا gabayna
ܓܰܒܰܢ عندنا، لدينا gaban
ܓܕ݂ܰܝܬܐ دجاجة gḏayto
ܓܶܠܐ عشب gelo
ܓܝܳܬ݂ܶܐ دجاج، دجاجات (ج) gyoṯe
ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ يكون لكم howalxu
ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ) حقل ḥaqlo (f.)
ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ حقول (ج) ḥaqloṯe
ܚܰܝܶܘܷܢ حيوانات (ج) ḥayewën
ܚܰܝܠܐ قوة ḥaylo
ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ حولها ḥeḏora
ܚܡܳܪܶܐ حمير (ج) ḥmore
ܚܡܳܪܐ حمار ḥmoro
ܚܙܰܠܠܶܗ رأوا، وجدوا /رأين، وجدن ḥzalle
ܚܙܰܠܟ݂ܘ رأيتم/ رأيتنّ ḥzalxu
ܚܙܝܪܶܐ خنازير (ج) ḥzire
ܚܙܝܪܐ خنزير ḥziro
ܐܝܠܳܢܶܐ أشجار (ج) ilone
ܐܝܠܳܢܐ شجرة ilono
ܟܰܠܒܶܐ كلاب (ج) kalbe
ܟܰܠܒܐ كلب kalbo
ܟܰܪܡܶܐ كروم (ج) karme
ܟܐܷܡܡܝܬܘ تقولون këmmitu
ܟܷܬܘܰܐ كان يوجد këtwa
ܟܷܬܟ݂ܘ لديكم، تملكون/ لديكنّ، تملكن këtxu
ܟܐܷܙܙܶܗ يذهب، يمرّ këzze
ܟܳܥܰܝܫܝ يعيشون/ يعشن kocayši
ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ نحلب (المواشي) koḥëlwina
ܟܳܚܳـܝܰܪ ينظر، يشاهد koḥoyar
ܟܳܚܳܙܝܬܘ ترون، تشاهدون/ ترين، تشاهد koḥozitu
ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ نكنس kokënšina
ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ نعلف، نقدم علف komacalfina
ܟܳܡܰܚܟܶܐ يحكي، يقول komaḥke
ܟܳܐܡܰܪܢܐ أقول komarno
ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ نمضي، نقضي komašafcina
ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ نصرخ، نصيح، نقرأ koqorina
ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ نعمل kosaymina
ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ تعملون/ تعملن kosaymitu
ܟܳܫܳܦܰܥ ينقضي، يمرّ košofac
ܟܳܬܷܥܒܝ يتعبون kotëcbi
ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ نطلب، نتمنى koṭëlbina
ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ نأتي koṯina
ܟܳܝܰܘܠܶܗ يمرض koyawle
ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ نتجوّل، نبحث kurxina
ܟܘܫܳܪܐ نجاح kušoro
ܠܰܩܷܢ ܒـ التقوا ﺑ laqën b
ܠܰܬܢܶܐ ليسوا/ لسنّ latne
ܠܰܬܬܶܗ ليس لديهم/ لديهن، لا يملكون/ يملكن latte
ܡܰܟܝܢܰܬ آلات، معدّات (ج) makinat
ܡܰܪܥܰܐ مرعى marca
ܡܰܙܪܰܥܬܐ مزرعة mazracto
ܡܷܪܠܶܗ قال mërle
ܡܫܰܪܝܢܰܐ نبدأ mšarina
ܢܰܥܝܡܶܐ صغار، أطفال (ج) nacime
ܩܰܚܘܰܐ قهوة qaḥwa
ܩܰܡܰܝܬܐ في البداية، أولاً qamayto
ܪܘܷܚܬܐ عريضة، واسعة rwëḥto
ܣܰܘܰܠ ماشية sawal
ܣܷܣܝܶܐ خيول، أحصنة (ج) sësye
ܣܷܣܝܐ حصان sësyo
ܣܝܕܰܢ عندنا، لدينا sidan
ܣـܛܰܒܷܠ اسطبل sṭabël
ܣـܛܰܒܝܠܶܐ اسطبلات (ج) sṭabile
ܫܰܦܝܥܐ انقضت، مرّت šafico
ܫܳܬܝܢܰܐ نشرب šotina
ܫܬܰܝܘ اشربوا! štayu!
ܫܬܳܝܐ شراب، مشروب štoyo
ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ أعمال منزلية (ج) šuġlone d lawġël
ܫܘܳܠܐ سؤال šwolo
ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ مرّتان tarte kore
ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ أبقار (ج) tawroṯe
ܬܷܪܬܐ بقرة tërto
ܬܷܫܡܷܫܬܐ خدمة tëšmëšto
ܬܳܟ݂ܘ تعالوا! toxu!
ܬܪܰܟܬܳܪ جرّار، تراكتور traktor
ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ مجيئكم u maṯyaṯxu
ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ يومنا u yawmayḏan
ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ مكان جلوسنا، سكننا u ytowayḏan
ܐܘܟ݂ܠܝ يأكلون/ يأكلن uxli
ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ مهمات، مهام، وظائف (ج) wolyoṯe
ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ زراعة zarocuṯo
ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ دعوة zminuṯo
ܙܳܝܘܕܐ غالباً zoyudo
ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ) زيارة zyara (f.)