تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين I
1. أعد قراءة النص مرة أخرى.

2. ترجم المصطلحات التالية إلى العربية.

ܝܰܪܝܘܐ

yariwo

ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ

claymṯo

ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ

koqëryo zëdqe

ܟܳܐܬ݂ܶܐ

koṯe

ܥܠܰܝܡܐ

claymo

ܟܳܝܳܬܰܘ

koyotaw

ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ

cam gaba

ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe

ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ

komëjġoli

ܟܳܫܳܬܷܢ

košotën

ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ

mdawamme

ܬܰܝـܝܡܐ

tayimo

ܛܠܷܒܒܶܐ ܟ݂ܰܛܷܪ

ṭlëbbe xatër

ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ

lqayto qamayto

ܪܷܓ݂ܫܶܐ

rëġše

ܚܘܒܐ

ḥubo

ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)

yërwo

ܛܰܘܬܷܪ

ṭawtër

ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ

i asiruṯaṯṯe

ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ

bёlḥuḏe

ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ

ḥarayto di šabṯo

ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)

koroḥamnax

ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)

korëḥmallux

ܓܳܘܰܪܢܐ (ܓܰܘܪ)

gowarno

ܓܰܘܪܳܢܐ (ܐܰܬ݂)

gawrono

ܐܰܥ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ

ac cadayḏan

ܛܠܳܒܐ

ṭlobo

ܪܘܫܡܐܝܬ݂

rušmoyiṯ

ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ

layt qëṭro

ܘܰܥܕܐ

wacdo

ܨܠܝܒܐ

ṣlibo

ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ

mxiruṯo

ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ

kafo d warde

ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ

ḥalyuṯo

ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ

mcalaqle

ܩܕ݂ܳܠܰܗ

qḏola

ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ

mhanalle

ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

mëštuṯo