تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين I
1. اقرأ النصوص أعلاه بصوت مرتفع مع مراعاة النطق السليم.

2. تعلّم المفردات والتعابير التالية.

ܡܰܙܪܰܥܬܐ مزرعة mazracto
ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ) مبنى، عمارة، بناية cmara (f.)
ܦܰܠܩܐ جزء، قسم falqo
ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕܰܢ سكننا u ytowayḏan
ܣـܛܰܒܷܠ اسطبل sṭabël
ܣـܛܰܒܝܠܶܐ اسطبلات (ج) sṭabile
ܣܰܘܰܠ ماشية وحيوانات أليفة sawal
ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ) حقل ḥaqlo (f.)
ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ حقول (ج) ḥaqloṯe
ܕܝܕ݂ܰܢ ملكنا، خاصتنا (راجع: قواعد 10) diḏan
ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ) أرض arco (f.)
ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ أراضٍ (ج) arcoṯe
ܪܘܷܚܬܐ عريضة، واسعة rwëḥto
ܐܝܠܳܢܐ شجرة ilono
ܐܝܠܳܢܶܐ شجر، أشجار (ج) ilone
ܡܰܪܥܰܐ (ܐܰܬܼ) مرعى marca (f.)
ܦܬܝܠܶܐ حِزمٌ من القش (العشب الجاف) (ج) ftile
ܓܶܠܐ عشب gelo
ܬܷܪܬܐ بقرة tërto
ܚܰܝܶܘܷܢ حياونات (ج) ḥayewën
ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ أبقار (ج) tawroṯe
ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ) خروف cwono (f.)
ܥܘܳܢܶܐ خراف، أغنام (ج) cwone
ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ) ماعز cezo (f.)
ܥܶܙܶܐ معز ceze
ܚܙܝܪܐ خنزير ḥziro
ܚܙܝܪܶܐ خنازير (ج) ḥzire
ܓܕ݂ܰܝܬܐ دجاجة gḏayto
ܓܝܳܬ݂ܶܐ دجاج، دجاجات (ج) gyoṯe
ܟܰܠܒܐ كلب kalbo
ܟܰܠܒܶܐ كلاب (ج) kalbe
ܣܷܣܝܐ حصان sësyo
ܣܷܣܝܶܐ خيول، أحصنة (ج) sësye
ܚܡܳܪܐ حمار ḥmoro
ܚܡܳܪܶܐ حمير (ج) ḥmore
ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ تمضون، تقضون/ تمضين، تقضين komašafcitu
ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ نحلب (الماشية) koḥëlwina
ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ نكنس (الأرض) kokënšina
ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ نعلف، نقدم علف (للحيوانات) komacalfina
ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ ندعو، نصيح، نقرأ koqorina
ܒܰܝܛܰܪ طبيب بيطري bayṭar
ܬܪܰܟܬܳܪ جرّار، تراكتور traktor
ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ أعمال منزلية (ج) šuġlone d lawġël
ܟܳܫܳܦܰܥ يمرّ، يمضي، ينقضي košofac
ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ يومنا u yawmayḏan
ܕܰܘܳܪܐ مزارع، فلاح daworo
ܕܰܘܳܪܶܐ مزارعون، فلاحون (ج) dawore
ܥܷܒܪܝܢܰܐ ندخل cëbrina
ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ نطلب، نتمنى koṭëlbina
ܟܘܫܳܪܐ نجاح kušoro
ܚܰܝܠܐ قوّة ḥaylo
ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ سُعدنا، سُررنا، فرحنا fṣiḥina
ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ) زيارة zyara (f.)
ܠܓܰܒܰܢ إلينا l gaban
ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ مجيئكم u maṯyaṯxu