تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين
1. اقرأ نصي هذا الدرس بصوت عالٍ مع مراعاة النطق الصحيح.

2. تعلّم المفردات والتعابير التالية.

ܟܘܪܟ݂ܝ يبحثون kurxi
ܐܰܪܥܐ أرض، قطعة أرض arco
ܡܰܥܰܡܪܝ يبنون macamri
ܫܰܘܬ̣ܳܬ̣ܶܐ أحياء šawṯoṯe
ܚܰܬ݂ܶܐ جديدة (ج) ḥaṯe
ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ زمن قصير، مدّة قصيرة zabno karyo
ܐܰܒܝܥܝ أرادوا، رغبوا abici
ܪܫܷܡܠܶܗ رسم ršëmle
ܟ݂ܘܕ ܐܰܒܝܥܝ كما أرادوا xud abici
ܡܰܚܘܶܠܶܗ أظهر، بيّن maḥwele
ܫܪܷܚܠܶܗ أوضح šrëḥle
ܪܰܒܘܬ݂ܐ حجم، مساحة rabuṯo
ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ غرف qeloyoṯe
ܓܰܢܬ݂ܐ حديقة ganṯo
ܫܰܒܳܟܶܐ نوافذ šaboke
ܡܰܛܒܰܟ݂ مطبخ maṭbax
ܪܰܕ݂ܷܢ ܥܰܠ توافقوا، اتفقوا على raḏën cal
ܛܷـܠܒܝ يطلبون ṭëlbi
ܦܣܳܣܐ موافقة fsoso
ܬܷܥܡܝܪܐ بناء tëcmiro
ܟ݂ܰܒܪܐ خبر xabro
ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ أجابت، ردّت madcarla
ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ ردّت جواباً madcarla xabro
ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ وجدوا mqafalle
ܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ تحدثوا، اتصلوا mëjġalle
ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ تفاوضوا، تفاصلوا mbayzarre
ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ اتفقوا، توافقوا aṯën lë ḥḏoḏe
ܡܢܰܩܷܢ يختارون mnaqën
ܟܶܦܶܐ حجارة kefe
ܒܳܝܰܐ دهان، صباغ boya
ܟܰܓ݂ܰܬ ورق، ورق جدران kaġat
ܡܷܕܕܶܐ مُدّة، فترة mëdde
ܡܰܠܰܘܫܝ كسوا، ألبسوا malawši
ܫܰܦܷܥ مضى šafëc
ܢܩܷܠܠܶܗ انتقلوا nqëlle
3. أعد ترتيب العبارات والجمل التالية لتشكيل نص له معنى.

1 ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. سارو وآداي يبحثان عن قطعة أرض. I Saro w u Aday kokurxi cal arco.
ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܡܫܰܪܶܠܰܗ ܒܘ ܬܷܥܡܝܪܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ. بدأت الشركة ببناء البيت. I šërke mšarela bu tëcmiro du bayto.
ܐܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܗܘܠܰܗ ܐܰܠܠܶܗ ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ. منحت البلدية لهما تصريحاً بالبناء. I baladiye hula alle fsoso lu tëcmiro.
ܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܕܛܷܠܒܝ ܦܣܳܣܐ. ذهب الاثنان للبلدية لتقديم طلب استصدار تصريح بناء. Azzën li baladiye d ṭëlbi fsoso.
ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܫܷܪܟܶܐ ܕܘ ܬܷܥܡܝܪܐ. بدأا بالبحث عن شركة بناء. Mšaralle d kurxi cal šërke du tëcmiro.
ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܪܫܷܡܠܶܗ ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ ܐܰܠܠܶܗ. رسم المهندس المعماري مخططاً للبيت. U aršitakt ršëmle plan d bayto alle.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. انتقلت عائلة آل ماروكي على البيت. I iqarṯo d Be Marawge nqila lu bayto.
ܗܷܢܢܶܐ ܘܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. الاثنان (سارو وآداي) توافقا مع الشركة. Hënne w i šërke aṯën lë ḥḏoḏe.
ܫܰܦܷܥ ܡܷܕܕܶܐ ܕܫܰܬܐ ܗܘܠ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܥܰܡܷܪ. مضى قرابة سنة حتى انتهى بناء البيت. Šafëc mëdde d šato hul du bayto camër.
4. ما هي الإجابة الصحيحة وما هي الإجابة الخاط
5. ضع التعابير التالية في الفراغ المناسب.

ܒܳܝܰܐ – ܡܰܛܒܰܟ݂ – ܒܰܐܢܝܐ – ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ – ܟܶܦܶܐ – ܓܰܢܬ݂ܐ - ܫܘܪܳܢܶܐ
šurone – ganṯo – kefe – qeloyoṯe – banyo – maṭbax – boya
ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܥܳܡܰܪ ܡܰܟ ܘܡܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ. البيت يبنى من الحجارة والإسمنت. U bayto kocomar mak w mi čimanto.
ܐܝ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܕܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ ܣܶܡܰܩܬܐ ܝܐ. دهان الأبواب والنوافذ أحمر. I dat tarce w daš šaboke semaqto yo.
ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܝܬ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܫܰܦܷܪܬܐ. وراء البيت يوجد حديقة كبيرة وجميلة. Bëṯre du bayto kit rabṯo w šafërto.
ܒܘ ܟܝܬ ܕܳܠܰܒܶܐ ܠܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ. في المطبخ يوجد خزانات للأواني وحوض للجلي. Bu kit dolabe las sefoqe w gurno lu tešiġo.
ܒܘ ܟܝܬ ܕܘܫ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܚܝܳܦܐ. في الحمام يوجد دوش وحوض استحمام. Bu kit duš w gurno lu ḥyofo.
ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܬܠܷܬ݂ ܠܘ ܕܡܳܟ݂ܐ. بيت آل ماروكي لديهم ثلاث غرف للنوم. Be Marawge këtte tlëṯ lu dmoxo.
ܐܰܫ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܒܝܛܳܢ ܢܶܐ. جدران البيت من الداخل مبنية من البيتون. du bayto me lawġël biṭon ne.
6. كوّن جملاً مفيدة من المفردات التالية.

ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ – ܒܫܰܘܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ – ܒܰܝܬܐ – ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ. Be Marawge – b šawṯo ḥaṯto – bayto – mqafalle.
ܪܫܷܡܠܶܗ – ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ – ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ – ܫܰܦܝܪܐ. ršëmle – plan d bayto – u aršitakt – šafiro.
ܟܐܒܰܥ – ܡܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ – ܕܝܠܳܢܰܝܬܐ – ܩܶܠܰܝܬܐ – ܟܘܠ ܚܰܐ. kobac – man nacime – dilonayto – qelayto – kul ḥa.
ܥܰܡ – ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ – ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ – ܫܷܪܟܰܬ – ܕܝ ܥܡܰܪܰܐ. cam – mbayzarre – ġalabe – šërkat – di cmara.
ܕܘ ܒܰܝܬܐ – ܪܰܒܶܐ ܢܶܐ – ܐܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ – ܘܐܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ. du bayto – rabe ne – aš šaboke – w aq qeloyoṯe.
ܒܡܷܕܕܶܐ – ܡܰܥܡܰܪܠܰܗ – ܕܫܰܬܐ – ܐܘ ܒܰܝܬܐ – ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ. b mëdde – macmarla – d šato – u bayto – i šërke.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ – ܠܘ ܒܰܝܬܐ – ܚܰܬ݂ܐ – ܢܩܝܠܰܗ – ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ. i iqarṯo – lu bayto – ḥaṯo – nqila – d Be Marawge.
7. اكتب جملاً قصيرة بالسورَيت عن مكان معيشتك.