تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

تمارين II
2. املأ الاستمارة التالية المتعلقة بأسرتك
3. لم الروابط الأسرية التالية واحفظها لكي تتمكن من حلّ التمرين 4.

4. ما هو الجواب الصحيح؟

ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܒܰܒܝ ܘܕܐܶܡܝ ........................ ܝܐ. U babo d babi w d emi ……………… yo.
  ܩܰܫܫܐ   qaššo
  ܥܰܡܡܐ   cammo
  ܚܳܠܐ   ḥolo
ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܒܰܒܝ ܘܕܐܶܡܝ ......................... ܝܐ. I emo d babi w d emi ………………… yo.
  ܥܰܡܬ݂ܐ   camṯo
  ܚܘܠܬܐ   ḥulto
  ܩܰܫܬܐ   qašto
ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܒܰܒܝ ......................... ܝܐ. U aḥuno d babi …………………… yo.
  ܥܰܡܡܐ   cammo
  ܚܳܠܐ   ḥolo
  ܩܰܫܫܐ   qaššo
ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܒܰܒܝ ......................... ܝܐ. I ḥoṯo d babi …………………… yo.
  ܚܘܠܬܐ   ḥulto
  ܥܰܡܬ݂ܐ   camṯo
  ܬܰܚܳܠܐ   taḥolo
ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܐܶܡܝ ......................... ܝܐ. U aḥuno d emi …………………… yo.
  ܥܰܡܡܐ   cammo
  ܩܰܫܫܐ   qaššo
  ܚܳܠܐ   ḥolo
ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܶܐܡܝ......................... ܝܐ. I ḥoṯo d emi …………………… yo.
  ܥܰܡܬ݂ܐ   camṯo
  ܚܘܠܬܐ   ḥulto
  ܕܰܕܐ   dado
ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܥܰܡܡܝ ......................... ܝܐ. I aṯto d cammi …………………… yo.
  ܕܰܕܐ   dado
  ܚܘܠܬܐ   ḥulto
  ܥܰܡܬ݂ܐ   camṯo
ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܚܳܠܝ ......................... ܝܐ. I aṯto d ḥoli …………………… yo.
  ܕܰܕܐ   dado
  ܬܰܚܳܠܐ   taḥolo
  ܚܘܠܬܐ   ḥulto
5. ضع الكلمة المناسبة في فراغات الجمل التالية.

ܟܳܥܳܘܰܕ – ܐܰܒܪܐ – ܚܳܬ݂ܐ – ܟܷܐܬ݂ܝܐ – ܟܷܐܙܙܷܢ – ܟܳܥܰܝܫܝ – ܒܰܪܬ݂ܐ – ܟܳܥܰܘܕܐ
kocowad – abro – ḥoṯo – këṯyo – këzzën – kocayši – barṯo – kocawdo
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. U Aday bi madrašto.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ. I Saro bi dukano daj jule.
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܐܘ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. U Gabriyel u di Saro w du Aday yo.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܝ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. I Maryam i di Saro w du Aday yo.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܝ ܕܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܝܐ. I Maryam i du Gabriyel yo.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. I iqarṯo d Be Marawge me Ṭurcabdin.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܠـܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. I Maryam w u Gabriyel li madrašto.
ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܘ ܩܰܫܫܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. I qašto w u qaššo b Ṭurcabdin.
7. استمع إلى الحوار التالي جيداً.

ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܟ݂ܘ؟ توما: ماهو اسم عائلتكم (نسبتكم)؟ Tuma: Mën yo ëšma di iqarṯaṯxu?
ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܒܪܰܗܷܡ. مريم: عائلة آل ابراهيم. Maryam: Iqarṯo d Be Brahëm.
ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܕܒܰܒܰܟ݂؟ توما: ما هواسم والدكِ؟ Tuma: Mën yo ëšme d babax?
ܡܰܪܝܰܡ: ܐܷܫܡܶܗ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. مريم: اسمه آداي. Maryam: Ëšme Aday yo.
ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܕܶܐܡܰܟ݂؟ توما: ما هو اسم والدتكِ؟ Tuma: Mën yo ëšma d emax?
ܡܰܪܝܰܡ: ܐܷܫܡܰܗ ܣܰܪܐ ܝܐ. مريم: اسمها سارو. Maryam: Ëšma Saro yo.
ܬܘܡܰܐ: ܟܡܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ ܘܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟ توما: كم أخ وأخت لديكِ؟ Tuma: Kmo aḥunone w ḥoṯoṯe këtlax?
ܡܰܪܝܰܡ: ܟܷܬܠܝ ܚܰܐ ܐܰܚܘܢܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ. مريم: لدي أخٌ وأختان. Maryam: Këtli ḥa auno w tarte ḥoṯoṯe.
ܬܘܡܰܐ: ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܝܬܘ ܒܘ ܫܷܪܫܐ؟ توما: من أين هي أصلكم؟ Tuma: Mayko koṯitu bu šëršo?
ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. مريم: نحن من طورعبدين. Maryam: Koṯina me Ṭurcabdin.
ܬܘܡܰܐ: ܐܶܡܰܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ؟ توما: متى جئتم إلى هولندا؟ Tuma: Ema aṯitu l Holanda?
ܡܰܪܝܰܡ: ܡܶܩܷܡ ܒܷܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ. مريم: قبل عشرة أعوام. Maryam: Meqëm bë csar ëšne.
ܬܘܡܰܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟ توما: كيف تعلمتِ اللغة الهولندية؟ Tuma: Aydarbo yalifat u lišono Holandoyo?
ܡܰܪܝܰܡ: ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܝܰܠܝܦܳܢܐ. مريم: تعلمتها في المدرسة. Maryam: Bi madrašto yalifono.
ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ ܗܳܘܰܬ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܬ݂ܶܐ؟ توما: ماذا تريدين أن تصبحي في المستقبل؟ Tuma: Mën këbcat howat bu zabno d oṯe?
ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܗܷܘܝܳܢܐ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ. مريم: أرغب في أن أصبح معلمة. Maryam: Këbcono hëwyono malfoniṯo.
8. ضع الحرف المناسب (š - s / ܣ - ܫ) في فراغات الكلمات التالية.

ܘܪܰܝܬ السورَيت، السريانية المحكية urayt
ـܬܐ سنة ato
ـܪܐ سارو aro
ܐܷܡܐ اسم؛ قليل ëmo
ܘܪܝܰܝܬܐ (امرأة) سريانية uryayto
ܐܰܝܪܘܬ݂ܐ علاقة airuṯo
ܘܩܐ سوق، شارع التسوّق uqo
ܘܪܝܳܝܐ (رجل) سرياني uryoyo
ܠܝـܢܐ لغة liono
ܪܰـܬܳܪܰܢܬ مطعم ratorant
ܐܷܢܶܐ سنوات ëne
ܥـܪ عشرة car
ܩܰــܐ جدّ qao
ܩܰــܬܐ جدّة qato
ܡܰـܘܘܶܗ كبروا في السن، شاخوا mauwe
ܡܰܕܪܰـܬܐ مدرسة madrato