Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Zählen
Bnoyo ܒܢܳܝܐ
Kardinalzahlen 1 -10 Maskulin Feminin
1 ܚܰܐ ܚܕ݂ܐ
ḥa ḥḏo
2 ܬܪܶܐ ܬܰܪܬܶܐ
tre tarte
3 ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܷܬ݂
tloṯo tlëṯ
4 ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܪܒܰܥ
arbco arbac
5 ܚܰܡܫܐ ܚܰܡܡܷܫ
ḥamšo ḥammëš
6 ܐܷܫܬܐ ܫܶܬ݂
ëšto šeṯ
7 ܫܰܘܥܐ ܫܘܰܥ
šawco šwac
8 ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܳܢܶܐ
tmanyo tmone
9 ܬܷܫܥܐ ܬܫܰܥ
tëšco tšac
10 ܥܰܣܪܐ ܥܣܰܪ
casro csar
Ordinalzahlen 1 - 10 Maskulin Feminin
1 ܩܰܡܳܝܐ : ܕܘ ܚܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ : ܕܝ ܚܕ݂ܐ
qamoyo / du ḥa qamayto / di ḥḏo
erster erste
2 ܬܪܰܝܳܢܐ : ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ : ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ
trayono / dat tre trayoniṯo / dat tarte
zweiter zweite
3 ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂
tliṯoyo / dat tloṯo tliṯayto / dat tlëṯ
dritter dritte
4 ܪܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܪܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥ
rbicoyo / dan arbco rbicayto / dan arbac
vierter vierte
5 ܚܡܝܫܳܝܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ ܚܡܝܫܰܝܬܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܡܷܫ
ḥmišoyo / daḥ ḥamšo ḥmišayto / daḥ ḥammëš
fünfter fünfte
6 ܫܬܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܷܫܬܐ ܫܬܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܶܬ݂
štiṯoyo / dan ešto štiṯayto / daš šeṯ
sechster sechste
7 ܫܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܫܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܘܰܥ
šbicoyo / daš šawco šbicayto / daš šwac
siebter siebte
8 ܬܡܝܢܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܝܢܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܡܳܢܶܐ
tminoyo / dat tmanyo tminayto / dat tmone
achter achte
9 ܬܫܝܥܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܷܫܥܐ ܬܫܝܥܰܝܬܐ : ܕܰ ܬܫܰܥ
tšicoyo / dat tëšco tšicayto / da tšac
neunter neunte
10 ܥܣܝܪܳܝܐ : ܕܰܥ ܥܰܣܪܐ ܥܣܝܪܰܝܬܐ : ܕܰܥ ܥܣܰܪ
csiroyo / dac casro csirayto / dac csar
zehnter zehnte
Kardinalzahlen ab 11
11 ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܐܰܪܒܥܝ
ḥḏacsar arbci
12 ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܚܰܡܫܝ
tracsar ḥamši
13 ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܐܷܫܬܝ
tloṯacsar ëšti
14 ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܫܰܘܥܝ
arbacsar šawci
15 ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܬܡܳܢܝ
ḥamšacsar tmoni
16 ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܬܷܫܥܝ
ëštacsar tëšci
17 ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܡܐ
šwacsar mo
18 ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܡܰܬ݂ܶܐ
tmonacsar maṯe
19 ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܬܠܷܬ݂ܡܐ
tšacsar tlëṯmo
20 ܥܷܣܪܝ 1.000 ܐܰܠܦܐ
cësri alfo
30 ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܡܷܠܝܘܢ
tleṯi mëlyun
Ordinalzahlen ab 11
11 ܕܰܚ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܝ
daḥ ḥdacsar dan arbci
elfter Vierzigster
12 ܕܰܬ ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܕܰܚ ܚܰܡܫܝ
dat tracsar daḥ ḥamši
zwölfter Fünfzigster
13 ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܕܰܢ ܐܷܫܬܝ
da tloṯacsar dan ëšti
dreizehnter Sechzigster
14 ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܕܰܫ ܫܰܘܥܝ
dan arbacsar daš šawci
vierzehnter Siebzigster
15 ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܕܰܬ ܬܡܳܢܝ
daḥ ḥamšacsar dat tmoni
fünfzehnter Achtzigster
16 ܕܰܢ ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܕܰܬ ܬܷܫܥܝ
dan ëštacsar dat tëšci
sechszehnter Neunzigster
17 ܕܰܫ ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܕܰܡ ܡܐ
daš šwacsar dam mo
siebzehnter Hundertster
18 ܕܰܬ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܕܰܡ ܡܰܬ݂ܶܐ
dat tmonacsar dam maṯe
achtzehnter Zweihundertster
19 ܕܰܬܫ ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂ܡܐ
datš tšacsar dat tlëṯmo
neunzehnter Dreihundertster
20 ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ 1.000 ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ
dac cësri dan alfo
zwanzigster Tausendster
30 ܕܰܬ ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܕܘ ܡܷܠܝܘܢ
dat tleṯi du mëlyun
dreißigster Millionster