L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Les nombres
Bnoyo ܒܢܳܝܐ
Nombres cardinaux 1 -10 Masculin Féminin
1 ܚܰܐ ܚܕ݂ܐ
ḥa ḥḏo
2 ܬܪܶܐ ܬܰܪܬܶܐ
tre tarte
3 ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܷܬ݂
tloṯo tlëṯ
4 ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܪܒܰܥ
arbco arbac
5 ܚܰܡܫܐ ܚܰܡܡܷܫ
ḥamšo ḥammëš
6 ܐܷܫܬܐ ܫܶܬ݂
ëšto šeṯ
7 ܫܰܘܥܐ ܫܘܰܥ
šawco šwac
8 ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܳܢܶܐ
tmanyo tmone
9 ܬܷܫܥܐ ܬܫܰܥ
tëšco tšac
10 ܥܰܣܪܐ ܥܣܰܪ
casro csar
Nombres ordinaux 1 - 10 Masculin Féminin
1 ܩܰܡܳܝܐ : ܕܘ ܚܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ : ܕܝ ܚܕ݂ܐ
qamoyo / du ḥa qamayto / di ḥḏo
premier premier
2 ܬܪܰܝܳܢܐ : ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ : ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ
trayono / dat tre trayoniṯo / dat tarte
deuxième deuxième
3 ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂
tliṯoyo / dat tloṯo tliṯayto / dat tlëṯ
troisième troisième
4 ܪܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܪܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥ
rbicoyo / dan arbco rbicayto / dan arbac
quatrième quatrième
5 ܚܡܝܫܳܝܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ ܚܡܝܫܰܝܬܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܡܷܫ
ḥmišoyo / daḥ ḥamšo ḥmišayto / daḥ ḥammëš
cinquième cinquième
6 ܫܬܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܷܫܬܐ ܫܬܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܶܬ݂
štiṯoyo / dan ešto štiṯayto / daš šeṯ
sixième sixième
7 ܫܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܫܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܘܰܥ
šbicoyo / daš šawco šbicayto / daš šwac
septième septième
8 ܬܡܝܢܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܝܢܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܡܳܢܶܐ
tminoyo / dat tmanyo tminayto / dat tmone
huitième huitième
9 ܬܫܝܥܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܷܫܥܐ ܬܫܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܫܰܥ
tšicoyo / dat tëšco tšicayto / dat tšac
neuvième neuvième
10 ܥܣܝܪܳܝܐ : ܕܰܥ ܥܰܣܪܐ ܥܣܝܪܰܝܬܐ : ܕܰܥ ܥܣܰܪ
csiroyo / dac casro csirayto / dac csar
dixième dixième
Nombres cardinaux de 11
11 ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܐܰܪܒܥܝ
ḥḏacsar arbci
12 ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܚܰܡܫܝ
tracsar ḥamši
13 ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܐܷܫܬܝ
tloṯacsar ëšti
14 ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܫܰܘܥܝ
arbacsar šawci
15 ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܬܡܳܢܝ
ḥamšacsar tmoni
16 ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܬܷܫܥܝ
ëštacsar tëšci
17 ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܡܐ
šwacsar mo
18 ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܡܰܬ݂ܶܐ
tmonacsar maṯe
19 ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܬܠܷܬ݂ܡܐ
tšacsar tlëṯmo
20 ܥܷܣܪܝ 1.000 ܐܰܠܦܐ
cësri alfo
30 ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܡܷܠܝܘܢ
tleṯi mëlyun
Nombres ordinaux de 11
11 ܕܰܚ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܝ
daḥ ḥdacsar dan arbci
onzième quarantième
12 ܕܰܬ ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܕܰܚ ܚܰܡܫܝ
dat tracsar daḥ ḥamši
douzième cinquantième
13 ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܕܰܢ ܐܷܫܬܝ
dat tloṯacsar dan ëšti
treizième soixantième
14 ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܕܰܫ ܫܰܘܥܝ
dan arbacsar daš šawci
quatorzième septantième
15 ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܕܰܬ ܬܡܳܢܝ
daḥ ḥamšacsar dat tmoni
quizième quatre-vingtième
16 ܕܰܢ ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܕܰܬ ܬܷܫܥܝ
dan ëštacsar dat tëšci
seizième nonantième
17 ܕܰܫ ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܕܰܡ ܡܐ
daš šwacsar dam mo
dix-septième centième
18 ܕܰܬ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܕܰܡ ܡܰܬ݂ܶܐ
dat tmonacsar dam maṯe
dix-huitième deux-centième
19 ܕܰܬ ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂ܡܐ
dat tšacsar dat tlëṯmo
dix-neuvième trois-centième
20 ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ 1.000 ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ
dac cësri dan alfo
vingtième millième
30 ܕܰܬ ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܕܘ ܡܷܠܝܘܢ
dat tleṯi du mëlyun
trentième millionième