L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Vocabulaire
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
abxu en vous (préposition b- + suffixe 2èmepl.) ܐܰܒܟ݂ܘ
acme avec lui (préposition cam + suffixe 3èmem.sg.) ܐܰܥܡܶܗ
arco (f.) sol, terre, terrain ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ)
arcoṯe terres, terrains ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
asiruṯo contact, lien ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
aṯitu (que) vous soyez venus ܐܰܬ݂ܝܬܘ
ayko? ? ܐܰܝܟܐ
ayna mënne? le(s)quel(s) (laquelle/lesquelles) d’entre eux/elles? ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ؟
b šayno Bienvenue ܒܫܰܝܢܐ
b šayno aṯitu Bienvenue ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ
bayṭar vétérinaire ܒܰܝܛܰܪ
ceze chèvres ܥܶܙܶܐ
cezo (f.) chèvre ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ)
cëbrina (que) nous rentrions ; rentrons ܥܷܒܪܝܢܰܐ
cmara (f.) bâtiment ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)
cwone moutons ܥܘܳܢܶܐ
cwono (f.) mouton ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ)
dawarto agricultrice, paysanne ܕܰܘܰܪܬܐ
dawore agriculteurs, paysans ܕܰܘܳܪܶܐ
daworo agriculteur, paysan ܕܰܘܳܪܐ
dëṯxu votre, de vous, le(s) vôtre(s) ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ
diḏan notre, de nous, le(s) nôtre(s) ܕܝܕ݂ܰܢ
ëzzën (qu’) ils (s’en) aillent ܐܷܙܙܷܢ
falqo partie ܦܰܠܩܐ
fṣiḥina nous nous sommes réjouis ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ
fṣiḥuṯo joie ܦܨܝـܚـܘܬ݂ܐ
ftile ballot de paille ܦܬܝܠܶܐ
gabayna chez nous ܓܰܒܰܝܢܰܐ
gaban chez nous ܓܰܒܰܢ
gḏayto poule, poulet ܓܕ݂ܰܝܬܐ
gelo herbe ܓܶܠܐ
gyoṯe poule, poulets ܓܝܳܬ݂ܶܐ
howalxu (que) vous ayez, (qu’) il soit pour vous ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ
ḥaqlo (f.) champ ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ)
ḥaqloṯe champs ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ
ḥayewën animaux ܚܰܝܶܘܷܢ
ḥaylo force, énergie ܚܰܝܠܐ
ḥeḏora autour d’elle ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ
ḥmore ânes ܚܡܳܪܶܐ
ḥmoro âne ܚܡܳܪܐ
ḥzalle ils ont vu, ils ont trouvé ܚܙܰܠܠܶܗ
ḥzalxu vous avez vu ܚܙܰܠܟ݂ܘ
ḥzire porcs, cochons ܚܙܝܪܶܐ
ḥziro porc, cochon ܚܙܝܪܐ
ilone arbres ܐܝܠܳܢܶܐ
ilono arbre ܐܝܠܳܢܐ
kalbe chiens ܟܰܠܒܶܐ
kalbo chien ܟܰܠܒܐ
karme vignobles ܟܰܪܡܶܐ
këmmitu vous dites ܟܐܷܡܡܝܬܘ
këtwa il y avait ܟܷܬܘܰܐ
këtxu vous avez ܟܷܬܟ݂ܘ
këzze il va ܟܐܷܙܙܶܗ
kocayši ils vivent ܟܳܥܰܝܫܝ
koḥëlwina nous trayons ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ
koḥoyar il regarde, il s’occupe de ܟܳܚܳـܝܰܪ
koḥozitu vous voyez ܟܳܚܳܙܝܬܘ
kokënšina nous balayons ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ
komacalfina nous nourrissons ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ
komaḥke il raconte ܟܳܡܰܚܟܶܐ
komarno je (m.) dis, je (m.) pense ܟܐܡܰܪܢܐ
komašafcina nous passons ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ
koqorina nous appelons, nous lisons ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
kosaymina nous faisons ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ
kosaymitu vous faites ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ
košofac il passe ܟܳܫܳܦܰܥ
kotëcbi ils travaillent dur, ils se fatiguent ܟܳܬܷܥܒܝ
koṭëlbina nous demandons, nous souhaitons ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ
koṯina nous venons ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ
koyawle (qu') il tombe malade ܟܳܝܰܘܠܶܗ
kurxina (que) nous nous promenions, (que) nous cherchions ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ
kušoro succès ܟܘܫܳܪܐ
laqën b ils rencontrèrent ܠܰܩܷܢ ܒـ
latne ils ne sont pas ܠܰܬܢܶܐ
latte ils n’ont pas ܠܰܬܬܶܗ
makinat machines ܡܰܟܝܢܰܬ
marca paisson ܡܰܪܥܰܐ
mazracto ferme ܡܰܙܪܰܥܬܐ
mërle er sagte ܡܷܪܠܶܗ
mšarina (que) nous commencions ܡܫܰܪܝܢܰܐ
nacime petits, enfants ܢܰܥܝܡܶܐ
qaḥwa café ܩܰܚܘܰܐ
qamayto d’abord, en premier lieu ܩܰܡܰܝܬܐ
rwëḥto vaste (f.), large (f.) ܪܘܷܚܬܐ
sawal animaux ܣܰܘܰܠ
sësye chevaux ܣܷܣܝܶܐ
sësyo cheval ܣܷܣܝܐ
sidan chez nous ܣܝܕܰܢ
sṭabël étable ܣـܛܰܒܷܠ
sṭabile étables ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
šafico elle est passée ܫܰܦܝܥܐ
šotina (que) nous buvions ܫܳܬܝܢܰܐ
štayu! buvez! ܫܬܰܝܘ
štoyo boisson ܫܬܳܝܐ
šuġlone d lawġël travaux domestiques ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ
šwolo question ܫܘܳܠܐ
tarte kore deux fois ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ
tawroṯe vaches ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
tërto vache ܬܷܪܬܐ
tëšmëšto service ܬܷܫܡܷܫܬܐ
toxu! venez! ܬܳܟ݂ܘ
traktor tracteur ܬܪܰܟܬܳܪ
u maṯyaṯxu votre venue ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
u yawmayḏan notre journée ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
u ytowayḏan notre habitation ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ
uxli (qu’) ils mangent ܐܘܟ݂ܠܝ
wolyoṯe tâches, obligations ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ
zarocuṯo agriculture ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
zminuṯo invitation ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ
zoyudo majoritaire ܙܳܝܘܕܐ
zyara (f.) visite ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)