L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Exercices II
3. Traduisez en Surayt
Bonjour - Salut
Je (m.) t’(f.)aime
Je (f.) t’(m.)aime
Je (m.) voudrais que tu (f.) m’épouses
Je (f.) voudrais t’(m.)épouser.
Que voudrais-tu ?
Qu’est-ce ?
Il n’y a pas de problème
Le jour de la demande en mariage
Le jour du mariage
La croix des fiançailles
Félicitations!
4. Trouvez les réponses dans le texte (16.1).
1. Mën koqëryo i Maryam w ayko?   1. ܡܷܢ ܟܳܩܷܪܝܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܰܝܟܐ؟
---
2. Ayko laqën i Maryam w u Yohannes bë ḥḏoḏe w ema?   2. ܐܰܝܟܐ ܠܰܩܷܢ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܶܡܰܐ؟
---
3. Ema mšaralle ar rëġše di ḥubo acmayye?   3. ܐܶܡܰܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ؟
---
4. Ayna mënne bi qamayto merle, koroḥamnax / korëḥmallux?  

4. ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܷܪܠܶܗ، ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂\ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂؟

---
5. Mën ṭlëbla i Maryam mu Yohannes cal u ṭlobo?   5. ܡܷܢ ܛܠܷܒܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܥܰܠ ܐܘ ܛܠܳܒܐ؟
---
6. Man sëmle wacdo cam ab be babe di Maryam?   6. ܡܰܢ ܣܷܡܠܶܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ؟
---
7. Mën mawbele u Yohannes acme lu ṭlobo?   7. ܡܷܢ ܡܰܘܒܶܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܐܰܥܡܶܗ ܠܘ ܛܠܳܒܐ؟
---
8. Man mcalaqle u ṣlibo bë qḏola di Maryam?   8. ܡܰܢ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ؟
---
9. Aydarbo šafëc u lalyo du ṭlobo?   9. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܰܦܷܥ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ؟
---
5. Ajoutez la lettre correcte ( s – š – ṣ / ܣ ܫ - ܨ ).
kootën ils boivent ܟܳܬܷܢ
rëġe sentiments ܪܷܓ݂ܐ
airuṯo relation ܐܰܝܪܘܬ݂ܐ
fayë il est resté ܦܰܝܷ (ܓܰܘܪ)
madrato école ; ici : université ܡܰܕܪܰܬܐ
abṯo semaine ܒܬ݂ܐ
uqo rue, centre (commercial) ܘܩܐ
aymina (que) nous fassions ܝܡܝܢܰܐ
toyo boire (inf.) ܬܳܝܐ
qile il a acheté ܩܝܠܶܗ (ܓܰܘܪ)
libo croix ܠܝܒܐ
ëmo nom ; un peu ܐܷܡܐ
baimuṯo convivialité ܒܰܝܡܘܬ݂ܐ
mafacce ils passèrent (du temps) (ܣܓ)
tuṯo mariage ܡܷܬܘܬ݂ܐ
luṯo prière ܠܘܬ݂ܐ
6 DIALOGUE: La préparation du mariage
Ḥeḏoro d i mëštuṯo La préparation du mariage ܚܶܕ݂ܳܪܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
Maryam: Yohannes, ema kiban saymina i mëštuṯayḏan? Maryam: Yohannes, quand pourrions-nous célébrer notre mariage ? ܡܰܪܝܰܡ: ܝܳܗܰܢܢܶܣ، ܐܶܡܰܐ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ؟
Yohannes: Komarno i mëštuṯo d huwyo bu qayṭo ṭawtër yo. Hat mën komëftakrat? Yohannes: Je pense que c’est mieux que le mariage soit en été. Qu’est-ce que tu en penses? ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܐܡܰܪܢܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܕܗܘܝܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܛܰܘܬܷܪ ܝܐ. ܗܰܬ ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟
Maryam: E, hawxa yo. Elo qamayto kolozam lan bayto. Maryam: Oui, c’est vrai. Mais d’abord, il nous faut une maison. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܶܠܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܠܰܢ ܒܰܝܬܐ.
Yohannes: E e, hawo meqëm me kul mede. Yohannes: Oui oui, c’est le plus important. ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܗܰܘܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ.
Maryam: Qay lo komaydina ḥa mab bote d be babi b këre, hul d ḥozina ruḥan? Maryam: Pourquoi est-ce qu’on ne louerait pas un des appartements de mes parents en attendant ? ܡܰܪܝܰܡ: ܩܰܝ ܠܐ ܟܳܡܰܝܕܝܢܰܐ ܚܰܐ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܒܶܐ ܒܰܒܝ ܒܟܷܪܶܐ، ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ؟
Yohannes: Hano rënyo ġalabe ṭawwo yo, gëd maqëbli? Johannes: C’est une très bonne idée, accepteront-ils ? ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܗܰܢܐ ܪܷܢܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ، ܓܷܕ ܡܰܩܷܒܠܝ؟
Maryam: këmmono e, inaqla d obina i këre. Maryam: Je pense, si on paie le loyer. ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܐܶ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܳܒܝܢܰܐ ܐܝ ܟܷܪܶܐ.
Yohannes: Ṭawwo, inaqlayo kiban ucdo mbaynina siqumo li mëštuṯo. Ḥa w tleṯi b ṭëbbax (31-08) di šataṯe, ṭawwo yo? Yohannes: Bien, alors nous pourrions maintenant fixer une date pour le mariage. Qu’est-ce que tu penses du 31 août de cette année, c’est bien ? ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܛܰܘܘܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܡܒܰܝܢܝܢܰܐ ܣܝܩܘܡܐ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ. ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܒܛܷܒܒܰܟ݂ (31-08) ܕܝ ܫܰܬܰܬ݂ܶܐ، ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
Maryam: Ġalabe ṭawwo. Këtlan hawxa zabno makëfyono dë mḥaḏrina ruḥan. Maryam: Très bien. Comme ça, on a suffisamment de temps pour nous préparer. ܡܰܪܝܰܡ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܙܰܒܢܐ ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ.
Maryam: Lašan lo ṭocina mede, kiban ucdo saymina luḥo du ḥeḏoro. Maryam: Pour ne rien oublier, nous pourrions faire une liste des choses à faire. ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܫܰܢ ܠܐ ܛܳܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܚܐ ܕܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.
Yohannes: Xabrax yo, mëd qanyo w warqo w kṯaw. Yohannes: Tu as raison, prends un stylo et une feuille et écris ! ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟ݂ܰܒܪܰܟ݂ ܝܐ، ܡܷܕ ܩܰܢܝܐ ܘܘܰܪܩܐ ܘܟܬܰܘ.
Maryam w Yohannes: cisaqyoṯe, badle, fëṣṭan, muklo, ṣalon, zamore, dahole w zërnaye, sayome d warde, cito, qayaṣto, raḏayto, sayamto d kuḥlo, qart di mëštuṯo w luḥo daz zmine. Maryam und Johannes: Les alliances, le costume, la robe de mariage, la nourriture, la salle des fêtes, les chanteurs, la dahole et zurnaye, les fleuristes, l’église, la coiffeuse, la voiture, la maquilleuse, les cartes d’invitation et une liste des invités. ܡܰܪܝܰܡ ܘܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ، ܒܰܕܠܶܐ، ܦܷܣܛܰܢ، ܡܘܟܠܐ، ܨܰܠܳܢ، ܙܰܡܳܪܶܐ، ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ، ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܘܰܪܕܶܐ، ܥܝܬܐ، ܩܰܝܰܨܬܐ، ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ، ܣܰܝܰܡܬܐ ܕܟܘܚܠܐ، ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܘܠܘܚܐ ܕܰܙ ܙܡܝܢܶܐ.
Maryam: Ucdo hani komakfën. Iḏa ṭacina mede, bëṯër gëd oṯe l bolan. Maryam:C’est assez pour maintenant. Si nous oublié quelque chose, nous nous en souviendrons plus tard. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘܥܕܐ ܗܰܢܝ ܟܳܡܰܟܦܷܢ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܛܰܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܒܳܠܰܢ.
Yohannes: Kobacno d qorina l zamore Holandoye ste. Yohannes: Je voudrais faire appel à des chanteurs hollandais également. ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܐܒܰܥܢܐ ܕܩܳܪܝܢܰܐ ܠܙܰܡܳܪܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܣܬܶܐ.
Maryam: E xabrux yo, az zminayḏan xliṭe ne. Maryam: Oui, tu as raison, nos invités sont mixtes. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܐܰܙ ܙܡܝܢܰܝܕ݂ܰܢ ܟ݂ܠܝܛܶܐ ܢܶܐ.
Maryam: Ono ste këbcono mibarxina bi cito Suryayto. Maryam: Moi je veux que nous nous marrions à l’Église syriaque orthodoxe. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ.
Yohannes: E,e, šxwa bi cito Suryayto gëd mibarxina. Elo gëd howe ṭawwo d mitawmar ëšmo mi ṣluṯo bu Holandoyo ste. Yohannes: Oui oui bien sûr, nous allons nous marier à l’Église syriaque orthodoxe. Mais ce serait bien qu’une partie de la cérémonie soit en néerlandais. ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܫܟ݂ܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܓܷܕ ܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ. ܐܶܠܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܛܰܘܘܐ ܕܡܝܬܰܘܡܰܪ ܐܷܫܡܐ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܒܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܣܬܶܐ.
Maryam: Hawxa yo. Kolozam me meqëm mëjġolina cam u qašo. Maryam: C’est vrai. Nous devons en parler au prêtre à l’avance. ܡܰܪܝܰܡ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܩܰܫܐ.
Maryam: Mucdo kolozam mšarina bu ḥeḏoro. Maryam: Nous devons commencer dès maintenant à préparer. ܡܰܪܝܰܡ: ܡܘܥܕܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܒܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.
7. Reliez les mots et les images.
1. cisaqyoṯe 1. ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ
2. badle 2. ܒܰܕܠܶܐ
3. fëṣṭan 3. ܦܷܣܛܰܢ
4. zamore 4. ܙܰܡܳܪܶܐ
5. dahole w zërnaye 5. ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ
6. luḥo daz zmine 6. ܠܘܚܐ ܕܰܙܡܝܢܶܐ
7. warde 7. ܘܰܪܕܶܐ
8. cito 8. ܥܝܬܐ
9. qayaṣto 9. ܩܰܝܰܨܬܐ
10. raḏayto 10. ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
11. kuḥlo 11. ܟܘܚܠܐ
12. qart d mëštuṯo 12. ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
13. ṣlibo 13. ܨܠܝܒܐ