Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Det syriska skriftsystemet

Bokstäverna i den syriska skriften skrivs ihop, ibland från båda sidorna, och ibland bara från sidan i skrivriktning (höger till vänster). Resultatet av detta är att många bokstäver tar två till tre olika former beroende på deras position i ordet.

1. Bokstäver som är ihopskrivna från båda sidor:

  Bokstav Ihopskriven från vänster Mittläge Ihopskriven från höger
B b ܒـ ـܒـ ـܒ ܒ‍ــܡ... ܡ‍ـܒـܡ... ...ܡ‍ـܒ
C c ܥـ ـܥـ ـܥ ܥـ‍ܒ... ܒ‍ـܥـܒ... ...ܒ‍ـܥ
Č č ܫ̰ـ ـܫ̰ـ ـܫ̰ ܫ̰ـ‍ܒ... ܒ‍ـܫ̰‍ـܒ... ...ܒ‍ـܫ̰
F f ܦـ ـܦـ ـܦ ܦـܒ... ܒ‍ـܦـܒ... ...ܒ‍ـܦ
G g ܓـ ـܓـ ـܓ ܓـܒ...
ܒ‍ـܓـܒ... ...ܒ‍ـܓ
Ġ ġ ܓ݂ـ ـܓ݂ـ ـܓ݂ ܓ݂ـܒ...
ܒ‍ـܓ݂ـܒ... ..݂ܒ‍ـܓ݂
Ḥ ḥ ܚـ ـܚـ ـܚ ܚـܒ... ܒ‍ـܚـܒ... ...ܒ‍ـܚ
I i ܝـ ـܝـ ـܝ ܝـܒ... ܒ‍ـܝـܒ... ...ܒ‍ـܝ
J j ܔـ ـܔـ ـܔ ܔـܒ... ܒ‍ـܔـܒ... ...ܒ‍ـܔ
K k ܟـ ـܟــܟ ܟـܒ... ܒ‍ـܟـܒ... ...ܒ‍ـܟ
L l ܠـ ـܠــܠ ܠـܒ... ܒ‍ـܠـܒ... ...ܒ‍ـܠ
M m ܡــܡـ ـܡ ܡـܒ... ܒ‍ـܡـܒ... ...ܒ‍ـܡ
N n ܢـ ـܢـ ـܢ ܢـܒ... ܒ‍ـܢـܒ... ...ܒ‍ـܢ
P p ܦ݁ــܦ݁ـ ـܦ݁ ܦ݁ـܒ... ܒ‍ـܦ݁ـܒ... ...ܒ‍ـܦ݁
Q q ܩـ ـܩـ ـܩ ܩـܒ... ܒ‍ـܩـܒ... ...ܒ‍ـܩ
S s ܣـ ـܣـ ـܣ ܣـܒ... ܒ‍ـܣـܒ... ...ܒ‍ـܣ
Š š ܫـ ـܫـ ـܫ ܫـܒ... ܒ‍ـܫـܒ... ...ܒ‍ـܫ
Ṭṭ ܛـ ـܛـ ـܛ ܛـܒ... ܒ‍ـܛـܒ... ...ܒ‍ـܛ
V v ܒ݂ـ ـܒ݂ـ ـܒ݂ ܒ݂ـܡ... ܡ‍ـܒ݂ـܡ... ...ܡ‍ـܒ݂
X x ܟ݂ـܟ݂ـ ـܟ݂ ܟ݂ـܒ... ܒ‍ـܟ݂ـܒ... ...ܒ‍ـܟ݂
Y y ܝـ ـܝـ ـܝ ܝـܒ... ܒ‍ـܝـܒ... ...ܒ‍ـܝ

2. Bokstäver som endast kan ihopskrivas från höger:

  Bokstav Ihopskriven från vänster Mittläge Ihopskriven från höger
A a ܐ ـܐ ܐܒ... ܒ‍ـܐܒ... ...ܒ‍ـܐ
D d ܕ ـܕ ܕܒ... ܒ‍ـܕܒ... ...ܒ‍ـܕ
Ḏ ḏ ܕ݂ ـܕ݂ ܕ݂ܒ... ܒ‍ـܕ݂ܒ... ...ܒ‍ـܕ݂
H h ܗ ـܗ ܗܒ... ܒ‍ـܗܒ... ...ܒ‍ـܗ
R r ܪ ـܪ  ܪܒ... ܒ‍ـܪܒ... ...ܒ‍ـܪ
Ṣ ṣ ܨ ـܨ ܨܒ... ܒ‍ـܨܒ... ...ܒ‍ـܨ
T t ܬـܬ ܬܒ... ܒ‍ـܬܒ... ...ܒ‍ـܬ
Ṯ ṯ ܬ݂ـܬ݂ ܬ݂ܒ... ܒ‍ـܬ݂ܒ... ...ܒ‍ـܬ݂
U u ܘـܘ ܘܒ... ܒ‍ـܘܒ... ...ܒ‍ـܘ
W w ܘـܘ ܘܒ... ܒ‍ـܘܒ... ...ܒ‍ـܘ
Z z ܙ ـܙ ܙܒ... ܒ‍ـܙܒ... ...ܒ‍ـܙ
Ž ž ܙ̰ ـܙ̰ ܙ̰ܒ... ܒ‍ـܙ̰ܒ... ...ܒ‍ـܙ̰