Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
4. Okuyarak boşukları doldurunuz.

U Abrohëm w bëṯër lab beṯ krihe.

ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

Tamo ele d kit kefe bak kulyoṯayḏux.

ܬܰܡܐ ܐܶܠܶܗ ܕܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂.

Kobac adlalyo harke d ramḥël mën kiban .

ܟܐܒܰܥ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ .

Bëṯër camšira w u Abrohëm acma ḥreto.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܚܪܶܬܐ.

Damëx bab beṯ-krihe.

ܕܰܡܷܟ݂ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

aṯi u taxtor side w le:

ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘ ܠܶܗ:

Gëd obeno lux , mide d baḥ ḥappoṯani ak howën ṭawtër.

ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ ܒܰܚ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬܰܢܝ ܐܰܟ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.

5. Hangi cevap doğru, hangi yanlıştır?

    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
    šrolo ġalṭo  
U aḥuno di Saro kocoyaš b Mëḏyaḏ.       ܐܰܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
U Aday mšayele cal u cwodo du barёḥmayḏe.       ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܘ ܒܰܪܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro mšayela cal u kewo du aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܐ.
Meqëm b šabṯo kayule u Abrohëm.       ܡܶܩܷܡ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܟܰܝܘܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U taxtor du bayto mcayanle u Abrohëm.       ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܥܰܝܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U Abrohëm lo mḥawal lab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm damëx ḥa lalyo bab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܕܰܡܷܟ݂ ܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm qayëṯle šërub.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܩܰܝܷܬ݂ܠܶܗ ܫܷܪܘܒ.
U Abrohem këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro lo qadiro mëjġolo cam u aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Šušan i aṯto du Abrohëm yo.       ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܝܐ.
I Saro i baḥëṯme di Šušan yo.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܐܝ ܒܰܚܷܬ݂ܡܶܐ ܕܝ ܫܘܫܰܢ ܝܐ.
6. Doğru harfleri kullanınız (c - x - ḥ / ܥ - ܟ݂ـ - ܚ).

barme brother-in-law ܒܰܪܷܡܶܐ
tator doctor ܬܰܬܳܪ
komaësno Hissediyorum, dikkat ediyorum ܟܳܡܰܣܢܐ
komigawla Kusacak gibi/midem bulanıyor gibi hissediyorum ܟܳܡܝܓܰܘܠܰ
ëmto Ateş ܡܬܐ
komaral Titrer (o-eril) ܟܳܡܰܪܠ
koba Ister (o – eril) ܟܐܒܰ
appoṯe tabletler ܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ
mëṯna dinlenir ܡܷܬ݂ܢܰ
hawa yo Bu böyledir. ܗܰܘܐ ܝܐ
damii uyudular ܕܰܡܝܝ
ulmono Sağlık ܘܠܡܳܢܐ
abro kelime, mesaj ܒܪܐ
udo Şimdi ܐܘܕܐ
ame Onunla birlikte (o-eril) ܐܰܡܶܗ
7. Hastalık, ilaç ve doktor tanımlarını öğreniniz.

kewo du gawo

Mide ağrısı

ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

kewo du lebo

Kalp ağrısı

ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

kewo du ḥaṣo

Sırt ağrısı

ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

nqoro du rišo

başağrısı

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

nqoro du caršo

dişağrısı

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

nqoro di aḏno

kulakağrısı

ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ

gawloco du lebo

Bulantı

ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

tërcilo du gušmo

titreme

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ

šawbo

Grip

ܫܰܘܒܐ

ḥëmto

ateş

ܚܷܡܬܐ

sarṭono / qanser

kanser

ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

beṯ krihe

hastane

ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

apotekebeṯ darmone

eczane

ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

fëlim / ṣërto

Radyogafi

ܦܷܠܝܡ : ܨܷܪܬܐ

darmone

ilaç

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

grošo d admo

Kan alımı

ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

camaliye

Ameliyat

ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

mcayana

muayene

ܡܥܰܝܰܢܰܐ

račeta

Reçete

ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

ḥapṯo, Pl. ḥappoṯe

tablet, tabletler

ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ

qapṣulo, Pl. qapṣule

kapsül

ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ : ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ

lazqa, Pl. lazqat

Yara bandı

ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

Iğne

ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

šërub

şurup

ܫܷܪܘܒ

marham

merhem

ܡܰܪܗܰܡ

admo

kan

ܐܰܕܡܐ

naḥšo

 

ܢܰܚܫܐ

taxt

yatak

ܬܰܟ݂ܬ

camšira

hemşire

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

taxtor / osyo

doktor, hekim

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

taxtor / osyo du bayto

Pratisyen hekim(GP)

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ

taxtor / osyo dilonoyo

uzman

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

taxtor / osyo di camaliye

cerrah

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

taxtor / osyo gawoyo

Dahiliyeci

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

taxtor / osyo dac cayne

Göz doktoru

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ

taxtor / osyo du lebo

Kalp cerrahı

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

taxtor / osyo dac carše

Diş hekimi

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ

taxtor / osyo du galdo

Dermatolog

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ

taxtor / osyo di nafšo

psikolog

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ