Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu kelimeleri öğreniniz.
3. Her mevsimde bulunan ayların isimlerini yazınız.
4. Boşluğa uygun kelimeyi yerleştiriniz.

ܫܘܚܠܳܦܶܐ -ܫܘܪܳܝܐ - ܫܰܬܐ - ܥܶܕ݂ܶܐ - ܝܰܪܚܶܐ - ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ - ܩܰܝܛܐ - ܪܰܒܷܥ - ܣܰܬ݂ܘܐ - ܒܰܛܠܳܢܐ
šuḥlofe – šuroyo – šato – ceḏe – yarḥe – konun ḥaroyo – qayṭo – rabëc – saṯwo – baṭlono
Bu d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. Am Anfang jedes Jahres wird ein neuer Kalender herausgebracht. ܒܘ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
U surgoḏo komaḥwe ay yawme di . Der Kalender zeigt die Jahrtage an. ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ .
Ay yawme dac komawën b gawno semoqo . Im Kalender sehen wir die Feiertage in roter Farbe. ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
Bi šato kit arbco w tracsar . Im Jahr gibt es vier Jahres-zeiten und zwölf Monate. ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ .
U yarḥo d nisën konofal bu . Der Monat April fällt in den Frühling. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܷܢ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
U yarḥo d ṭëbbax konofal bu . Der Monat August fällt in den Sommer. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܛܷܒܒܰܟ݂ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
Riša di šato konofal bu yarḥo d . Silvester fällt in den Monat Januar. ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕ .
U šuḥlofo du maṭro w du talgo yo. Der Winter ist die Jahreszeit des Regens und des Schnees. ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܘܕܘ ܬܰܠܓܐ ܝܐ.
U qayṭo šuḥlofo du yo. Der Sommer ist die Jahreszeitdes Urlaubs. ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܝܐ.
6. Boşluğa fiillerden uygun olanı yerleştiriniz.

ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ - ܟܷܬܠܝ - ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ - ܟܐܷܙܙܝ - ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ - ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ - ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
komëštaceno – këtli – konofaqno – këzzi – koḥoyarno – kocowadno – korohaṭno
Yawme d ḥušabo ṭëbbe. Am Sonntag spiele ich Fußball. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܛܷܒܒܶܐ.
Yawme dë tre li madrašto. Am Montag gehe ich in die Schule. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
Yawme dë tloṯo hërgo du sḥoyo. Am Dienstag habe ich Schwimmstunde. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܚܳܝܐ.
Yawme d arbco larwal. Am Mittwoch jogge ich draußen. ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܠܰܪܘܰܠ.
Yawme d ḥamšo hul li saca čac. Am Donnerstag arbeite ich bis um 21 Uhr. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ  ܗܘܠ ܠܝ ܣܰܥܰܐ ܫ̰ܰܥ.
Yawme dë cruto cal fëlim. Am Freitag schaue ich einen Film. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܥܰܠ ܦܷܠܝܡ.
Yawme d šabṯo li šuqo. Am Samstag gehe ich zum Shoppen. ܝܰܘܡܶ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܠܝ ܫܘܩܐ.
7. Süryanice’ye çeviriniz.

Sene başında yeni takvim çıkar.  
1960 Nisan’da doğdum.  
55 yaşındayım.  
Bugün ayın otuzuncu günüdür.  
Şimdi 2015 yılındayız.  
Almanya’ya 15 Eylül’de geldim.  
Yazın 6 hafta tatilim vardır.  
8. Doğru harflerle değiştiniz (ṯ - t - ṭ / ܛ - ܬ - ܬ̣).

awwo iyi (eril-tekil) ܘܘܐ
loo üç (eril) ܠܳـܐ
mone sekiz (dişil) ܡܳܢܶܐ
kowo kitap ܟـܘܐ
lali bende yok ܠܰـܠܝ
ër sonra ܒܷـܪ
awdi teşekkür ederim ܘܕܝ
šabo hafta ܫܰܒـܐ
gano bahçe ܓܰܢـܐ
li benim var ܟܷـܠܝ
ha sen ܗܰ
ëblio masa ܒܠܝـܐ