Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu dersi bir defa daha sesli bir şekilde okuyunuz.

3. Hangi cevap doğrudur?

Bi aḏno: Kulak ile: ܒܝ ܐܰܕ݂ܢܐ
  košëmcina   duyariz   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
  koḥozina   görürüz   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
  konëqḥina   koklariz   ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bi cayno: Göz ile: ܒܝ ܥܰܝܢܐ
  košëmcina   duyariz   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
  koḥozina   görürüz   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
  konëqḥina   koklariz   ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bu nḥiro: Burun ile: ܒܘ ܢܚܝܪܐ
  košëmcina   duyariz   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
  koḥozina   görürüz   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
  konëqḥina   koklariz   ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ
Bu lišono: Dil ile: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
  koṭëcmina   tad aliriz   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
  kuxlina   yeriz   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kolëcsina   cigneriz   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Ban iḏe: Eller ile: ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ
  koṭëcmina   tad aliriz   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
  kocawdina   calisiriz   ܟܳܥܰܘܕܝܢܰܐ
  kolëcsina   cigneriz   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bac carše: Disler ile: ܒܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
  koṭëcmina   tad aliriz   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
  kuxlina   yeriz   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kolëcsina   cigneriz   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu lišono: Dil ile: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
  komëjġolina   konusuruz   ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ
  kuxlina   yeriz   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kolëcsina   cigneriz   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu femo: Agiz ile: ܒܘ ܦܶܡܐ
  kuxlina   yeriz   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
  kodëmxina   yatariz   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
  koqaymina   kalkariz   ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bu femo: Agiz ile: ܒܘ ܦܶܡܐ
  košotina   Iceriz   ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
  kodëmxina   yatariz   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
  koqaymina   kalkariz   ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bar raġle: Ayaklar ile: ܒܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ
  komalxina   yürürüz   ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ
  kodëmxina   yatariz   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
  košotina   iceriz   ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
5. Kelimeleri kullanarak doğru cümleyi oluşturunuz.

kul – kosaymo – yawmo – i Saro – duroše gušmonoye. ܟܘܠ - ܟܳܣܰܝܡܐ - ܝܰܘܡܐ - ܐܝ ܣܰܪܐ - ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ.
u Aday – kore – korohaṭ – bi šabṯo – tarte. ܐܘ ܐܰܕܰܝ - ܟܳܪܶܐ - ܟܳܪܳܗܰܛ - ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ - ܬܰܪܬܶܐ.
ban iḏe – csar ṣawcoṯe – kit – w csar ṭafroṯe. ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ - ܥܣܰܪ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ - ܟܝܬ - ܘܥܣܰܪ ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ.
kul – frëšto – hadomo du gušmo – këtle – woliṯo. ܟܘܠ - ܦܪܷܫܬܐ - ܗܰܕܳܡܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܷܬܠܶܗ - ܘܳܠܝܬ݂ܐ.
ad duroše – du gušmo – u muklo w u štoyo – u ḥulmono – komcawni. ܐܰܕ ܕܘܪܳܫܶܐ - ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܘܐܘ ܫܬܳܝܐ - ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ - ܟܳܡܥܰܘܢܝ.
i skale – law wariḏe – ḥaylo – kobo. ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ - ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ - ܚܰܝܠܐ - ܟܐܒܐ.
u galdo – u gušmo – komkase – du čaket – bu šëkël. ܐܘ ܓܰܠܕܐ - ܐܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܳܡܟܰܣܶܐ - ܕܘ ܫ̰ܰܟܶܬ - ܒܘ ܫܷܟܷܠ.
7. (ḏ - z / ܙ - ܕ݂) harflerini doğru yerlere yerleştiriniz.

o bir (dişil) ܚܐ
ano kulak ܐܰܢܐ
ux git, gitmek (eril, tekil) ܘܟ݂
ax git, gitmek (dişil, tekil) ܟ݂
mbayarre anlaşmaya vardılar ܡܒܰܝܪܪܶܐ
koloam gereklidir ܟܳܠܳܡ
io el ܐܝܐ
qolo boğaz ܩܠܐ
awni satın aldılar (bunu) ܘܢܝ
abno zaman ܒܢܐ
wario kas ܘܰܪܝܐ
e gider ܟܷܐܐ
koacce onları tanır ܟܐܥܥܶܗ
koawni satın alırlar ܟܳܘܢܝ
oe her biri ܚܐܶ
koayri ziyaret ederler ܟܳܝܪܝ
mawac kendini tanıtır ܡܰܘܥ
raën aynı fikirdedirler ܪܰܢ