Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
2. Saat kaç? Süryanice cevap veriniz.

     
     
     
     
3. Sayıların yanına okunuşunu yazınız.

10 25
49 66
75 220
350 900
1.100 1.500
2.000 1.000.000
4. Aşağıda belirtilen şehirlerde kaç insan yaşıyor? Süryanice cevap veriniz.

Mëḏyaḏ: 80.000 ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000
Azëx: 27.000 ܐܰܙܷܟ݂: 27.000
Marde: 85.000 ܡܰܪܕܶܐ: 85.000
Zaxo: 350.000 ܙܰܟ݂ܐ: 350.000
Nṣiwën: 83.000 ܢܨܝܘܷܢ: 83.000
Qamëšlo: 390.000 ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000
Ḥasake: 352.000 ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000
Ninwe: 2.900.000 ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000
Urhoy: 526.000 ܐܘܪܗܳܝ: 526.000
Omiḏ: 950.000 ܐܳܡܝܕ݂: 950.000
5. Kelimeleri bir araya getirin ve cümleyi oluşturun.

1 Saca šwac bëṯër me falge d yawmo 1 mšareli bu cwodo. ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. 1 ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ 1
2 Saca arbac w falge 1 b ṣafro aṯyono mu cwodo. ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. ܒܨܰܦܪܐ 1 ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ 2
3 Saca tmone yalëf az zabne kodëmxi an nacime. ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ 3
4 I Saro kit lu Gabriyel. ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. ܟܝܬ ܐܝ ܣܰܪܐ 4
5 U Gabriyel zwënla saca di saca. ܕܝ ܣܰܥܰܐ. ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ 5
6 B Amsterdam caṣriye mëlyun d noše. ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ 6
7 Adyawma azzi këtwayla durošo gušmonoyo. ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ 7
8 Aṯmël i Saro cam an nacime li šuqo. ܠܝ ܫܘܩܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ 8
6. Boşluklara doğru harfleri yerleştiriniz (g - q - k / ܟ - ܩ - ܓ).

rame sayılar ܪܰܡܶܐ
amoyo birinci, ilk ܡܳܝܐ
falo yarım, buçuk ܦܰܠـܐ
daa dakika ܕܰܩܐ
noës az ܢܳـܨ
ursi sandalye ܘܪܣܝ
falo kısım, bölüm ܦܰܠـܐ
oso cam ܣܐ
liḏo anahtar ܠܝܕ݂ܐ
riṯo köy ܪܝܬ݂ܐ
elayto oda ܠܰܝܬܐ
ušmo vücut, beden ܘܫܡܐ
rayto okuma ܪܰܝܬܐ
armo kemik ܪܡܐ
ayiwo hasta ܝـܝܘܐ
anyo kalem ܢܝܐ
weto peynir ܘܶܬܐ
ṯowo kitap ܬ݂ܳܘܐ
iso çanta, valiz ܝܣܐ
awiro evli (eril) ܘܝܪܐ