The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Het Syrisch-Aramese schrijfwijze

De letters in het Syrisch-Aramese schrift zijn met elkaar verbonden. Soms zijn de letters tweezijdig aan elkaar verbonden en soms alleen aan één zijde. Het resultaat hiervan is dat alle letters twee of drie verschillende schrijfvormen kunnen aannemen. De schrijfwijze van sommige letters maakt zo'n verbinding links soms onmogelijk.

1. Letters die verbonden zijn aan verschillende zijden:


Letter Verbinding links Middel positie Verbinding rechts
B b ܒـ ـܒـ ـܒ ܒ‍ــܡ... ܡ‍ـܒـܡ... ...ܡ‍ـܒ
C c ܥـ ـܥـ ـܥ ܥـ‍ܒ... ܒ‍ـܥـܒ... ...ܒ‍ـܥ
Č č ܫ̰ـ ـܫ̰ـ ـܫ̰ ܫ̰ـ‍ܒ... ܒ‍ـܫ̰‍ـܒ... ...ܒ‍ـܫ̰
F f ܦـ ـܦـ ـܦ ܦـܒ... ܒ‍ـܦـܒ... ...ܒ‍ـܦ
G g ܓـ ـܓـ ـܓ ܓـܒ...
ܒ‍ـܓـܒ... ...ܒ‍ـܓ
Ġ ġ ܓ݂ـ ـܓ݂ـ ـܓ݂ ܓ݂ـܒ...
ܒ‍ـܓ݂ـܒ... ..݂ܒ‍ـܓ݂
Ḥ ḥ ܚـ ـܚـ ـܚ ܚـܒ... ܒ‍ـܚـܒ... ...ܒ‍ـܚ
I i ܝـ ـܝـ ـܝ ܝـܒ... ܒ‍ـܝـܒ... ...ܒ‍ـܝ
J j ܔـ ـܔـ ـܔ ܔـܒ... ܒ‍ـܔـܒ... ...ܒ‍ـܔ
K k ܟـ ـܟــܟ ܟـܒ... ܒ‍ـܟـܒ... ...ܒ‍ـܟ
L l ܠـ ـܠــܠ ܠـܒ... ܒ‍ـܠـܒ... ...ܒ‍ـܠ
M m ܡــܡـ ـܡ ܡـܒ... ܒ‍ـܡـܒ... ...ܒ‍ـܡ
N n ܢـ ـܢـ ـܢ ܢـܒ... ܒ‍ـܢـܒ... ...ܒ‍ـܢ
P p ܦ݁ــܦ݁ـ ـܦ݁ ܦ݁ـܒ... ܒ‍ـܦ݁ـܒ... ...ܒ‍ـܦ݁
Q q ܩـ ـܩـ ـܩ ܩـܒ... ܒ‍ـܩـܒ... ...ܒ‍ـܩ
S s ܣـ ـܣـ ـܣ ܣـܒ... ܒ‍ـܣـܒ... ...ܒ‍ـܣ
Š š ܫـ ـܫـ ـܫ ܫـܒ... ܒ‍ـܫـܒ... ...ܒ‍ـܫ
Ṭṭ ܛـ ـܛـ ـܛ ܛـܒ... ܒ‍ـܛـܒ... ...ܒ‍ـܛ
V v ܒ݂ـ ـܒ݂ـ ـܒ݂ ܒ݂ـܡ... ܡ‍ـܒ݂ـܡ... ...ܡ‍ـܒ݂
X x ܟ݂ـܟ݂ـ ـܟ݂ ܟ݂ـܒ... ܒ‍ـܟ݂ـܒ... ...ܒ‍ـܟ݂
Y y ܝـ ـܝـ ـܝ ܝـܒ... ܒ‍ـܝـܒ... ...ܒ‍ـܝ

2. Letters die alleen rechts verbonden kunnen worden:

  Letter Verbinding links Middel positie Verbinding rechts
A a ܐ ـܐ ܐܒ... ܒ‍ـܐܒ... ...ܒ‍ـܐ
D d ܕ ـܕ ܕܒ... ܒ‍ـܕـܒ... ...ܒ‍ـܕ
Ḏ ḏ ܕ݂ ـܕ݂ ܕ݂ܒ... ܒ‍ـܕ݂ܒ... ...ܒ‍ـܕ݂
H h ܗ ـܗ ܗܒ... ܒ‍ـܗܒ... ...ܒ‍ـܗ
R r ܪ ـܪ  ܪܒ... ܒ‍ـܪܒ... ...ܒ‍ـܪ
Ṣ ṣ ܨ ـܨ ܨܒ... ܒ‍ـܨܒ... ...ܒ‍ـܨ
T t ܬـܬ ܬܒ... ܒ‍ـܬܒ... ...ܒ‍ـܬ
Ṯ ṯ ܬ݂ـܬ݂ ܬ݂ܒ... ܒ‍ـܬ݂ܒ... ...ܒ‍ـܬ݂
U u ܘـܘ ܘܒ... ܒ‍ـܘܒ... ...ܒ‍ـܘ
W w ܘـܘ ܘܒ... ܒ‍ـܘܒ... ...ܒ‍ـܘ
Z z ܙ ـܙ ܙܒ... ܒ‍ـܙܒ... ...ܒ‍ـܙ
Ž ž ܙ̰ ـܙ̰ ܙ̰ܒ... ܒ‍ـܙ̰ܒ... ...ܒ‍ـܙ̰