The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Ouder leermateriaal voor het Surayt

In het begin van de jaren tachtig begon de Zweedse overheid het Surayt-onderwijs te introduceren in het kader van de regulering van het moedertaalonderwijs in Zweedse scholen. Voor dit doel is een project opgezet bij het Nationaal Zweeds Instituut voor Onderwijs Materialen (SIL) om les- en leermateriaal te ontwikkelen voor het Surayt. De staf van dit project, onder leiding van Dr. Yusuf Ishaq ontwikkelde een nieuw Latijns alfabet en publiceerde naast verschillende tekstboeken ook een grammatica en een woordenboek van het Surayt.

Lehrbuch der Turoyo-Sprache van Otto Jastrow (Semitica Viva 2. Wiesbaden: Harrassowitz, 1992) is nog altijd het enig wetenschappelijke leerboek voor het Surayt dat wordt gebruikt in lessen aan universiteiten.

Echter zijn er in het afgelopen decennium meer studieboeken voor het Surayt gepubliceerd door de moedertaalsprekers zelf in verschillende Europese landen. Deze zijn: 

Jan Beṯ-Sawoce: Svensk-nyvästsyrisk Lärobok - Swedi-Şurayt [Ţuroyo], Södertälje: Nsibin 2008. (Based on: Jastrow Otto, Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache).
Ishaq, Yusuf (ed.): Toxu Qorena. Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1983-1990.
Isler, Özcan: Surayt. Lešono Emhoyo Suryoyo. Modern Syriac Dialect of Turabdin. Dialogs, Phrases, Grammar & Dictionary, 2011.
Murat Can: Toxu Yёlfina Surayt. Laten we Surayt leren. Glane-Losser: Bar Hebraeus Verlag 2014.
Mikael Oez: Modern Aramaic in Practice. Modern Aramaic Press 2014.
Sami Ucel: Ṯuroyo. Der syrisch-aramäische Dialekt von Turabdin. Wien: Selbstverlag 2015.
 
Deze publicaties hebben zich voornamelijk gericht tot de moedertaalsprekers van het Surayt en als zodanig hebben ze de taalgemeenschap van deze bedreigde taal bewust gemaakt en geholpen bij de ontwikkeling. Onafhankelijk van deze inspanningen is Šlomo Surayt de eerste online cursus die de nieuwste IT-leermiddelen voor taalverwerving integreert en gebruikt. Het biedt een consistente standaard voor deze taal, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht op brede acceptatie binnen de taalgemeenschap. Dit is nog een reden waarom de cursus constant parallel wordt aangeboden in beide alfabetten, in het Syrisch-Aramese en Latijnse alfabet. Voor de presentatie van de taalcursus werden moderne didactische methoden gebruikt, waaronder de audiomethode om intuïtief leren te bevorderen.

Dit handboek wordt parallel aangeboden in alle talen van de landen waarin de Arameeërs/Assyriërs zich in grotere aantallen hebben gevestigd. We hopen dat Šlomo Surayt wereldwijd een publiek van Surayt-sprekers en geïnteresseerde mensen van alle sociale groepen zal bereiken. Tegelijkertijd moet het de linguïstische identiteit van de Arameeërs/Assyriërs bevorderen en de jongere generatie over de hele wereld motiveren om hun "moedertaal" beter te beheersen.

De bijgevoegde bibliografie bevat een lijst met publicaties en een wetenschappelijke bibliografie over het Surayt.