The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

De taalcursus

Het doel van Šlomo Surayt is om het Surayt te leren als een moderne alledaagse taal zoals die tegenwoordig wordt gesproken onder moedertaalsprekers. De cursus stelt de cursisten in staat om communicatieve vaardigheden te verwerven in verschillende dagelijkse situaties. Elke les bevat materiaal dat gebruikers aanspoort om te lezen, schrijven, luisteren en praten. Verder bevat elke les vanaf hoofdstuk 3. een gedeelte over culturele eigenaardigheden om licht te schijnen op de sociale context van de taal.

De taalcursus omvat de niveaus A1-A2 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), wat overeenkomt met een basiscursus. De cursus bestaat uit een totaal van 16 lessen, elk met een inleidende tekst en dialoog in verschillende dagelijkse situaties. Ze worden aangevuld met gestructureerde grammaticale verklaringen en oefeningen met betrekking tot het aangeleerde vocabulaire en de grammatica. Een vocabulaire lijst beëindigt elke les.

De lessen zijn thematisch en divers ontworpen en zouden alle relevante gebieden van het dagelijks leven van de Arameeërs/Assyriërs moeten bestrijken. De fictieve hoofdpersonages leven in Europese landen en communiceren over verschillende onderwerpen zoals begroeting, familie, eten, kleding, land en werk. Bijna 90 procent van de cursusinhoud wordt ondersteund door audiobestanden, elk met een vrouwelijke en mannelijke stem, opgenomen door moedertaalsprekers. Deze zijn ontworpen om cursisten te helpen bij het oefenen van de juiste uitspraak van woorden en zinnen. Dit is ook bedoeld om de leerlingen vertrouwd te maken met de bijzondere spraakmelodie van het Surayt.

De oefeningen zijn zo gestructureerd dat het aangeleerde vocabulaire, zowel woorden als zinnen, rechtstreeks gekoppeld is aan de aangeleerde grammatica. De thematische culturele informatie biedt de cursist de mogelijkheid om de culturele achtergrond van de geleerde taal te begrijpen. Na 16 lessen bevat de bijlage ‘De verklarende woordenlijst’, een hoofdstuk met de verbale paradigma's en de bibliografie, met alle teksten gepubliceerd in het Surayt en over het Surayt. De woordenlijst aan het einde bevat, naast het algemene vocabulaire van de lessen, extra syntactische en grammaticale informatie die verdere studie van het Surayt mogelijk maakt. Het hoofdstuk verbale paradigma vat de werkwoordinformatie in de grammatica-eenheden samen in een tabelvorm. Bovendien zijn de zwakke werkwoorden ook opgenomen in dit hoofdstuk, dat ook zou moeten dienen om de verworven taalvaardigheden uit te breiden.   

Door de moderne didactische methoden biedt dit leerboek de cursist een eigentijdse benadering van het Surayt-Aramees. Studenten die reeds ervaring hebben met Semitische talen zullen een voordeel hebben bij het leren van het Surayt als een Semitische taal. De cursus vereist echter geen voorkennis. Om de leerlingen vertrouwd te maken met de schrijf- en geluidssystemen van het Surayt, worden in de eerste twee lessen het geluidssysteem en de nieuw ontwikkelde spelling uitvoerig behandeld.

De cursus is ontworpen als een uitgebreide bron voor degenen die het Surayt willen spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Het is ontworpen voor zowel individueel als klassikaal gebaseerde studies. De online versie is beschikbaar in zeven talen - Engels, Duits, Zweeds, Nederlands, Frans, Arabisch en Turks.