The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Voorwoord

“Šlomo Surayt – Een introductiecursus voor het Surayt (Turoyo)” is in het kader van de Aramaic-Online Projects (2014-17) ontwikkeld. Aan dit project hebben vier Europese universiteiten – de Vrije Universiteit van Berlijn, de universiteiten van Bergen, Cambridge en Leipzig – alsmede het Syrisch-Orthodoxe St. Ephrem klooster in Nederland deelgenomen.

Het project is medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie en biedt een online cursus en aanvullend studiemateriaal voor het Surayt-Aramees, welke door de UNESCO geclassificeerd is als een met uitsterven bedreigde taal.

De inhoud van deze cursus is, gedurende de looptijd van het project, ontwikkeld onder leiding van Prof. Dr. Shabo Talay werkzaam aan de Vrije Universiteit van Berlijn. De individuele lessen werden verscheidene keren herzien en beoordeeld op inhoud en methodologie door een adviesraad en verschillende onafhankelijke vrijwilligers. Al met al is de cursus het resultaat van een lange, professionele samenwerking van een groot team van inhoud ontwikkelaars, beoordelaars, vertalers, technisch personeel, lay-out ontwerpers en programmeurs.

Ondanks verschillende herzieningen, zijn we ons ervan bewust dat er fouten kunnen worden gemaakt in de tekst en kunnen er ook secties zijn die verder moeten worden geoptimaliseerd. Daarom stellen we elke feedback per e-mail erg op prijs: aramaic.online@gmail.com.

We willen iedereen bedanken die dit project mogelijk heeft gemaakt. Allereerst onze partnerorganisaties en de betrokken mensen; het Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) in Bergen, onze geassocieerde partners KANO Suryoyo en Inanna Foundation.

We willen ook alle organisaties en personen bedanken die het project, bij verschillende informatiesessies in diverse Europese landen, hebben gesteund en van constructieve kritiek hebben voorzien.

Een bijzonder grote dankbetuiging gaat uit naar Arve Kjell Uthaug en Dr. Ludmilla Torlakova van de Universiteit van Bergen voor hun genereuze ondersteuning en hulp in alle ontwikkelingsfasen van het Aramaic-Online Project.

Een online versie van de taalcursus met alle bijbehorende audio- en videobestanden is te vinden op onze website: www.surayt.com.

 

Berlijn, July 2017

Shabo Talay

Voor het Aramaic-Online Project